fbpx

Eduka intervjuu alus on hea ettevalmistus

Lugemisaeg 3 min
Pealtnäha võib tunduda, et osal inimestel on loomulik anne anda veenvaid intervjuusid. Tegelikult on hea intervjuu aluseks korralik ettevalmistus. Seda ka juhul, kui intervjueeritav on oma valdkonna täielik professionaal, sest üks asi on selgitada konkreetse teema detaile, kuid oskus omaette on anda edasi veenev ja selge sõnum. 

Harjutamisega on võimalik ettevalmistuse osa muuta efektiivseks ja kiiresti tehtavaks, kuid ära ei tohiks seda kunagi jätta. Hea ettevalmistus võimaldab edukalt toime tulla ka ootamatute ja väga kriitiliste küsimustega.

Kuidas intervjuuks ette valmistada?

Enne intervjuu andmist tasub ajakirjanikuga eelnevalt suhelda, et mõista tema loo fookust ja selgitada välja, millist teavet ta ootab. Eelnev dialoog võimaldab intervjueeritaval oma sõnumeid paremini fookusseerida, kontrollida üle olulised faktid ja statistika ning vajadusel neid ajakirjanikuga jagada. Ehkki ajakirjanik ei ole kohustatud saatma küsimusi ette, on see vahel siiski võimalik. Eesmärk on mõlemal, nii ajakirjanikul kui intervjueeritaval, tegelikult ühine – koostada aktuaalne, huvitav ja selgete sõnumitega lugu.

“Intervjuuks valmistamisel tuleb enda jaoks läbi mõelda maksimaalselt kolm põhisõnumit.”

Intervjuuks valmistamisel tuleb enda jaoks läbi mõelda maksimaalselt kolm põhisõnumit. Selge fookuseta võib intervjuu minna hajali ning seda ei soovi ka ajakirjanik, kes konkureerib tähelepanu nimel mitmete väljaannetega. Nii kõneisiku kui ajakirjaniku peamine huvi on konkreetne ja selge seisukoht. Seega pane põhisõnumid kirja ning mõtesta need valju häälega enda jaoks lahti.

Vastamisse ei tohiks uppuda

Intervjuu toimub kahe inimese vahel, võrdsetel alustel. See tähendab, et ajakirjanik küsib küsimusi, mis pakuvad talle huvi lähtuvalt loo fookusest, taustainfost ja teiste, samal teemal intervjuu andnute öeldust. Seejuures võib juhtuda, et ajakirjaniku küsimustele vastates ei saa vastusena konkreetselt öelda varem paika pandud põhisõnumit. Kuidas siis ikkagi oma põhisõnumit välja öelda ka juhul, kui seda otseselt ei küsita?

Illustreeriv näide

Jõustunud uus liikluskord piirab konkreetses piirkonnas oluliselt inimeste parkimisvõimalusi. Ajakirjanik küsib liikluskorra muudatuse eest vastutavalt inimeselt ainult ühe küsimuse: “Miks selline muudatus tehti?”

Vastus ilma põhisõnumita: “Nimetatud piirkonnas on parkimisega väga palju probleeme ja tänavad on kitsad. Samas peavad sõidukid mööda seda tänavat liikuda saama, mistõttu otsustasime, et sellel tänaval enam parkida ei tohi.”

Vastus, koos põhisõnumitega, fookuses ohutus ja inimeste murega tegelemine: “Nimetatud piirkonnas on parkimisega olnud väga palju probleeme ja see on ohtu seadnud ka piirkonnas elavate inimeste elu ja tervise. Kitsastes oludes ei pääsenud lisaks prügiautodele inimesteni piisavalt kiiresti ja lähedale ka kiirabi-, pääste- ja politseiautod. Alarmsõidukid vajavad juurdepääsuks rohkem ruumi, kui tänane parkimislahendus seda võimaldab ja seetõttu on muudatused hädavajalikud. Me mõistame, et piirkonnas elavatele inimestele võivad muudatused olla ebamugavad, kuid meie jaoks on kõige olulisem tagada piirkonnas elavate inimeste ohutus. Peagi tutvustame piirkonnas ka uusi parkimislahendus ning parima lahenduse leidmiseks kaasame arutellu ka piirkonna inimesed ja suhtleme nendega sel teemal otse ja vahetult.”

“Kui intervjuule eelneb korralik ettevalmistus, aitab intervjuu tõsta ettevõtte nähtavust ning mõjutab ka avalikku arvamust.”

Ajakirjaniku küsimusele vastates on oluline sellest mitte kõrvale hiilida või sellele vastamata jätta, vaid hoopis juhtida kohe tähelepanu ka enda põhisõnumile. 

Kuidas tulla toime ootamatute olukordadega intervjuu andmisel?

Ootamatu küsimus võib tähendada nii seda, et intervjueeritaval ei ole võimalik peast öelda teatud andmeid kui ka olukorda, kus tegu pole tema pädevusalaga. Sellisel juhul on oluline seda ka selgelt väljendada, sest tegemist ei ole pahatahtlike küsimustega, vaid sooviga koguda võimalikult palju informatsiooni loo tegemiseks. 

Kui intervjueeritaval ei ole võimalik küsitud andmeid kohe esile tuua, on variant need hiljem järgi saata. Samuti võib paluda teha intervjuus pausi, et neid andmeid järgi vaadata. Juhul kui tegemist pole intervjueeritava vastutusalaga, tuleks küsijat suunata õige inimese poole. 

“Ka väga kriitilised küsimused on intervjuude tavapärane osa.”

Ka väga kriitilised küsimused on intervjuude tavapärane osa. Neile vastamata jätmine ei ole hea praktika, samamoodi ei ole seda ka mitte aus olemine. Kriitilisele küsimustele ausalt vastamine eeldab aga taaskord vastuste eelnevat läbimõtlemist ja olulise fookusesse seadmist.

Miks intervjuusid anda?

See on küsimus, mida küsivad endalt paljud. Lihtne on sellises olukorras mitte intervjuud anda, kuid seda tuleks tõsiselt kaaluda. Kui intervjuule eelneb korralik ettevalmistus, aitab intervjuu tõsta ettevõtte nähtavust, kõnetada olemasolevaid ja potentsiaalselt uusi kliente ning mõjutab suures plaanis ka avalikku arvamust. Samuti aitab valdkonna eestkõneleja avalikult kõnelemine kaasa  teatud sektoris probleemide lahendamisele ning tõstab samal ajal usaldust ettevõtte vastu. 

META otsib nooremkonsultanti mainekujundustiimi

Lugemisaeg 1 min

Otsid ideaalset hüppelauda, mis annaks võimsa hoo karjäärile kommunikatsioonivaldkonnas? Eesti juhtiv PR- ja valitsussuhete agentuur META Advisory otsib nooremkonsultanti korporatiivkommunikatsiooni projektidesse.

Töö METAs – see tähendab võimalust absoluutselt iga päev areneda.

 • Teha koostööd Eesti ja maailma parimate ettevõtete ja organisatsioonidega.
 • Toetada maailma muutvate missioonide elluviimist.
 • Õppida Eesti teravaimatelt PR-ekspertidelt ning mõista meediamaastiku hingeelu.
 • Luua tähenduslikke suhteid ning kasvada võimekaks ärinõustajaks.

Me teame, et inspiratsioon ei ole seisund, mis vahetevahel peale tuleb, vaid oskus, mida tuleb igapäevaselt treenida. Ka edu pole juhuslik jackpot, vaid järjekindlalt ellu viidud harjumuste tulemus.

Sa oled sobiv kandidaat, kui

 • kirjutad hästi, täpselt ja kiiresti — nii eesti kui inglise keeles;
 • oled orienteeritud selgelt defineeritavatele tulemustele;
 • Sind huvitavad keerulised ülemaailmsed ja kohalikud teemad;
 • Su ettevalmistus on põhjalik;
 • oled motiveeritud arenema koos ettevõttega.

✍️ Kui tundub, et töö METAs võiks olla Sinu jaoks parim võimalus, siis anna endast (pigem kiiresti) märku ning täida allolev kandideerimisvorm.

Sul on küsimusi? Kirjuta julgelt mainekujunduse tiimi juhile → Rainer Laurits, rainer.laurits@metaadvisory.ee

Värbame kohe, kui oleme leidnud sobiliku kandidaadi!

META Advisory on Eesti juhtiv täisteenust pakkuv valitsussuhete ja PR-agentuur.

Meie 25-liikmelisel tiimil on pikaajaline ja mitmekülgne kogemus nii valitsussuhetes, strateegialoomes, turunduskommunikatsioonis, mainejuhtimises kui digistrateegiates. Oleme nõustanud kliente väga erinevatest valdkondadest nagu telekommunikatsioon, tervishoid, finantssektor, tehnoloogia, toidutööstus, jaekaubandus ja start-up maailm.

Kandideerimiseks täida vorm

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.

CSR 2.0 ehk kuidas rääkida vastutustundlikkusest ESG-ajastul?

Lugemisaeg 3 min
Akronüüm ESG ei vaja enam tõenäoliselt pikemat tutvustust. Küll aga on palju segadust selle ümber, kuidas see kolmetäheline lühend mõjutab kommunikatsioonivaldkonda. Mis on ESG kommunikatsioon? Kuidas seda integreerida oma kommunikatsioonistrateegiasse? Milline on kestlikkuse teemade mõju ettevõtte mainele? 

Palju kõneainet on pälvinud äriühingute kestlikkusaruandluse direktiiv (Corporate Sustainability Reporting Directive ehk CSRD). Euroopa Liidu õigusaktist tulenevalt tekib paljudel ettevõtetel lähiaastatel kohustus finantsaruandluse kõrval avaldada ka andmeid oma tegevuse ühiskondlikust mõjust kolmel tasandil: keskkonnaalaselt (environment), sotsiaalses mõõtmes (social) ja juhtimisalaste tegurite (governance) võtmes. Teisisõnu tuleb ettevõtetel näidata oma kestlikkust ESG-raamistikus.

Eestis on umbes kümmekond ettevõtet, kellel on juba täna teatud keskkonna ja inimõigusi puudutava info avalikustamise kohustus. Mitmed teevad seda ka vabatahtlikult. Lähiaastatel laieneb kestlikkusaruandluse kohustus ligikaudu 350 ettevõttele. Kaudselt mõjutab see muidugi ka aruandluskohustuslaste äripartnereid ja ettevõtluskeskkonda tervikuna. Mida kujutab endast ESG-põhimõtete rakendamine ettevõtete jaoks praktikas, avab näiteks Swedbanki jätkusuutlikkuse HUB. Kuidas aga mõjutab Euroopa rohepöördeambitsioon ning sellega kaasnev turundus- ja kommunikatsiooniinimesi?

Vahemärkusena on oluline mainida, et selle niigi keerulise teema muudavad veelgi segasemaks keelelised nüansid. Jätkusuutlikkus, kestlikkus, ESG, CSR, sotsiaalne/ühiskondlik vastutus, vastustundlik ettevõtlus on vaid mõned märksõnad, mis sageli aruteludest läbi jooksevad. Tõsiasi on, et neid sõnu kasutatakse üsna suvaliselt ja ilmselt ka tajutakse erinevalt.

ESG versus CSR

Üsna sageli tahetakse kõiki eelnevalt loetletud märksõnu koondada ESG mõiste alla. Nii on kommunikatsiooni-ringkondades tekkinud õigustatud küsimus, mis on ESG kommunikatsioon. ESG-raamistik on eelkõige ettevõttesisene tööriist, mille abil oma äritegevust läbi keskkonna-, sotsiaalse ja juhtimismõõtme analüüsida. Kommunikatiivsest vaatest mängib see rolli eelkõige investorsuhetes ja raha kaasamise kommunikatsioonis. Muus osas aga ei tasuks seda võtta kui vastustundlikkuse ja jätkusuutlikkuse sünonüümi.

Kui ESG on konkreetne raamistik, mille läbi hinnata ettevõtte ühiskondlikku mõju, siis vastustundlikkuse ja jätkusuutlikkus viitab ettevõtte üldisele kohustusele käituda eetiliselt ja anda oma panus ühiskonda. Seega on ESG üks viis, kuidas ettevõte saab näidata oma ettevõtte vastutustundlikkust, kuid see ei ole ainus viis. See on ka põhimõte, mida tasub järgida PR-is.

Mulle meeldib kommunikatsioonis rääkida ettevõtete sotsiaalsest vastutusest (NB! see ei tähenda kitsalt seda S-tähte ESG-s!) läbi CSR (Corporate Social Responsibility) kontseptsiooni. Tõsi, ESG esiletõus nii keeleliselt kui sisuliselt on oluliselt mõjutamas seda, kuidas ettevõtted oma sotsiaalsest vastusest räägivad ja milline on ühiskonna taju äride jätkusuutlikkuse osas. Populaarteaduslikus kirjanduses on viidatud sellele ka kui CSR 2.0-le. Et ESG ja CSR mõlemad on inglise keelest laenatud akronüümid, nimetaksin seda eesti keeles lihtsalt strateegiliseks kestlikkuse kommunikatsiooniks.

Strateegiline kestlikkuse kommunikatsioon

Oluline on mõista, et kestlikkuse kommunikatsioon ei ole eesmärk iseenesest, vaid üks osa ettevõtte strateegilisest juhtimisest. Kommunikatsioonitööriistu kasutades saab kestlikkuse teemasid ettevõtte heaks rakendada nii turunduskommunikatsioonis, mainejuhtimises, tööandja brändingus kui ka suhetes otsustajate ja partneritega. Erinevad uuringud on näidanud, et jätkusuutlikud ettevõtted on nii investorite kui ka koostööpartnerite jaoks üha atraktiivsemad ja nende väärtuste esile toomisel on väga suur roll just strateegilisel kommunikatsioonil.

Edukas kestlikkuse kommunikatsioon tähendab palju enamat kui ühekordsed kampaanialoosungid või annetused juhtkonna meelisspordialadele. PR-agentuurina on meie eesmärk aidata organisatsioonidel konverteerida kestlikkuse kommunikatsioon eduks oma põhitegevusvaldkondades.

Koondamine on kriis ja seda tuleks juhtida

Lugemisaeg 3 min

Koondamine on igale inimesele ebameeldiv kogemus. See on ebameeldiv neile, kes koondatakse; neile, kes peavad koondamisotsuseid tegema; neile, kes peavad seda teatama ja ka neile, kes ettevõttesse jäävad. Koondamine on kriis ja nii tuleks seda juhtida.

Ebakindla tuleviku tõttu – Eestisse on raskem investeerida geograafilise riski tõttu, Eesti eksport langeb ning majandus kahaneb ja tehnoloogiaidudel on kiire kasumlikuks muutumisega – tuleb iga nädal uudiseid mõne ettevõtte koondamisotsusest. Koondamisi viiakse tihti läbi viisil, kus see läheb planeeritust raskemini ning aastaid ehitatud tugevad brändid saavad tugeva mainekahju. Kuidas viia koondamiste kommunikatsioon läbi nii, et ettevõtte maine ja selle inimesed võimalikult vähe kannataksid?

 1. Planeeri oma sõnumeid ja koondamise protsessi ette. Arvesta, et see kõik võtab aega, seega kaasa vajalikud partnerid. Kui majas sees puudub õigus-, kommunikatsiooni- või personalialane pädevus, siis too see ajutiselt kriisimeeskonda sisse. Arvestades kahju, mida koondamise (tegelikult ettevõtte tegevuse ümberkorraldamise) käigus võib põhjustada, on see põhjendatud kulu. See on investeering ettevõtte tuleviku ehitamisesse.
 2. Tee koondamise kommunikatsioon esmalt kogu organisatsioonile koos. Kutsu inimesed kokku. Pea meeles, et info peab tuginema faktidele. Kolleegid hakkavad lekitama ja tööandjat avalikult kritiseerima, kui nad loevad koondamise kohta infot, mis nende arvates ei vasta tõele – see on vältimatu. Arvesta sellega, et kõik mis sa ütled, võib kiirelt liikuda ajakirjandusse. Oluline on anda edasi info, mida on otsustatud, millised on edasised protsessid ja millist tuge ettevõte pakub koondatutele. Hiljem tuleks juhi ettekanne ka memona inimestele saata. Arvesta, et ka selle sisu võib kiirelt ajakirjandusse liikuda.
 3. Sõnumi mõttes on oluline teada anda, et koondatud pole süüdi – see on koondamise ja vallandamise vahe. Ettevõte on oma arengus murrangulises hetkes, vajab edasiminekuks kokkuhoidu ja tugevat fookust – see on hädavajalik – ning seetõttu tuleb koondada.
 4. Ettevõtte väärtused ei ole tekst seina peal, vaid nende raskete hetkede praktikas äraproovitud põhimõtted. Valdaval osal juhtudest sõltub koondamise pikaajaline mõju kommunikatsioonile ja kogu brändile sellest, kuidas tehakse koondatuga üks ühele kohtumisi ja kas inimesed tunnevad, et juhtidel on kahju seda otsust teha. Inimlik jutuajamine ja toetusteenused ei tee koondatud töötajat rõõmsaks ja kindlasti ei tunne ükski koondatu juhile kaasa. Ent paari kuu või aasta pärast, kui tunded on lahtunud, mõistavad paljud, et seda protsessi oleks võinud läbi viia palju halvemini ning inimeste ja nende poolt juhitud ettevõtete tegutsemist kriitilistel hetkedel vaadatakse tagantjärele läbi teistsuguse prisma. Inimesi ja ettevõtteid mäletatakse selle järgi, kuidas nad käitusid rasketel hetkedel.
 5. Koondamine on raske hetk ka neile, kes jäävad. Inimesed võivad oma töökoha säilimise kiuste kahelda organisatsiooni jätkusuutlikkuses, asuda otsima uusi töökohti, tunda motivatsioonilangust. Neidki on oluline selles etapis toetada ja anda neile sõnumid, mida ettevõte teeb selleks, et kriisist väljuda. Oluline on öelda, et juhtidel on selge plaan, kuidas uued eesmärgid saavutada ning milline on allesjäänute roll ja ehk kasvanud võimalused sellest edust osa saada, kui raskest hetkest koos üle saadaks. Siinkohal on oluline mitte hämada – pole võimalik öelda, et me koondame, sest meil läheb hästi. See ärritab nii neid, kes on koondatud kui ka neid, kes on jäänud. Küll aga on see raske hetk võimalus kommunikeerida plaani parema tuleviku ehitamisest ja saada inimesed endaga kaasa mõtlema ja tegutsema.

Kuidas päriselt persoonibrändi ehitada?

Lugemisaeg 3 min
Persoonibränd pole midagi sellist, mida kunstlikult luua ja kultiveerida. Persoonibrändi puhul töötab üksnes autentsus. Kes oled Sa inimesena? Kes oled Sa juhina? Millised on Sinu väärtused? Mida on Sul oma jälgijaskonnale öelda?

Eestis on vaid 1,3 miljonit inimest ja siin on tugeva persoonibrändi loomine oluliselt lihtsam kui Silicon Valleys, Londonis või Berliinis. Ometi on see meile, introvertsetele ja tagasihoidlikele eestlastele keerulisem kui paljudele teistele. 

Eestlastena tahame, et töö räägiks ise meie eest. Me ei taha oma võitudega hoobelda, veel vähem tahaksime avalikult rääkida oma möödapanekutest või läbipõlemistest. Kui keegi meid märkab, on hästi, ja kui ei märka, siis tuleb ilmselt rohkem pingutada.

Kahjuks tänapäeva maailmas see nii enam ei toimi. Selleks, et olla edukas, on vaja ehitada oma isikubrändi, luua võrgustikke ja jõuda oma sõnumiga oluliste inimesteni – olgu need siis potentsiaalsed kliendid, töötajad või hoopis investorid. Tugev persoonibränd võib olla äriarenduse, värbamise ja ettevõtte kasvu võti. Seda kõike tuleb aga strateegiliselt juhtida. 

“Persoonibränd pole lihtsalt enesekiitus või online’is ja konverentsidel nähtaval olemine.

Millest persoonibrändi loomist alustada?

1. Alusta iseendast. Persoonibränd on see, mida inimesed räägivad sinu kohta siis, kui sa pole veel ruumi sisenenud. Mille poolest tahaksid sa eelkõige tuntud olla? Persoonibränd pole lihtsalt enesekiitus või online’is ja konverentsidel nähtaval olemine. See algab sellest, kuidas Sa iseennast kui inimest defineerid ja mis on Sinu väärtused. Persoonibrändi loomine nõuab tööd. Sa pead millestki midagi teadma. End eksperdina positsioneerida on raske ja see algab küsimusest: milles ma olen ekspert? Mõtle, mida soovid inimestele edasi anda. Miks nad peaksid Sind uskuma? Milliseid tulemusi oled Sa juba saavutanud?

2.Kes on Sinu auditoorium? Seejärel tuleks võimalikult täpselt ära defineerida sihtgrupp, kelleni eelkõige jõuda tahaksid. On need turundusjuhid, insenerid või arendajad? Kui oled ära defineerinud oma auditooriumi, kelleni jõuda tahad, siis tuleks mõelda sellele, mis kanalis on võimalik nendeni kõige efektiivsemalt jõuda. On need tugevad arvamusartiklid traditsioonilises meedias, konverentsid, inspireerivad esinemised ülikoolis, LinkedIni postitused või ehk hoopis kõik need valikud? Ükskõik, mida sa ka teed, ära unusta, et kunstlikud sõnavõtud ei too tulemusi. Ole ehe! Päris inimeste päris lood – ka möödapanekud ja vead. Julge neist rääkida.

“Ole ehe! Päris inimeste päris lood – ka möödapanekud ja vead. Julge neist rääkida.

3. Milline on Sinu lugu? Isegi kui sa ei ole oma narratiivi teadlikult loonud, oled sa seda elanud. Kui oled ruumist väljas, siis võid aimata, mida sinu kohta räägitakse. “Ta on äärmiselt karismaatiline ettevõtja,” “ta on suurepärane projektijuht” või “ta on geenius, kes teeb meie piirkonna parimaid reklaamikampaaniaid.” Kui sa ise teadlikult oma persoonibrändi ei loo, siis luuakse see sinu eest ise.

Üheminutiline pitch ehk liftikõne pole oluline üksnes start-up ettevõtetele. See aitab auditooriumil mõista sinu mõju ja tugevusi. Tööta välja selge ja ülevaatlik ennast tutvustav tekst, mis selgitab, kes sa oled ja kuidas on sinu varasemad oskused seotud sellega, mida sa praegu teed? Milline on sinu missioon? Mida pead inimesena oluliseks?

4. Sa lood oma persoonibrändi iga päev. Tõde on see, et kõik, mida sa teed, on teistele inimestele mingil moel nähtav. Olgu see päris elus või internetis, see kõik mõjutab sinu isikubrändi. Suhtu kõigisse võrdse austusega, olenemata selle inimese positsioonist – olgu ta klienditeenindaja või tegevjuht. Eesti on liiga väike selleks, et olla nõme nende vastu, kes sulle midagi pakkuda ei saa.

Urmas Vaino liitub META Advisory konsultantide tiimiga

Lugemisaeg 1 min

Pikaaegse kogemusega telesaadete juht, toimetaja ja ajakirjanik Urmas Vaino liitub Eesti juhtiva valitsussuhete- ja kommunikatsiooniagentuuriga Meta Advisory Group.

„Mul on Urmase liitumise üle väga hea meel. Meie lahendame oma klientide väljakutseid ja Urmas on täpselt lahendaja tüüp. Käised-üles-käärija-tüüp, jalad-maas-tüüp ja hakkame-tööle-tüüp. Tema elu- ja töökogemus on kõigile teada ning selle pinnalt saab head nõu anda ja seda ka ellu viia,” ütles Meta Advisory juhtivpartner Andreas Kaju.

Vaino sõnul on ta tänulik kutse eest Metaga liituda. „Infovahetus, kommunikatsioon ja meedia on alati olnud minu teemad. Olles varem teinud nii ajalehte, ajakirju, raadio- ja telesaateid, aga pidanud enne ajakirjanikukarjääri ka väikest konsultatsiooniäri ehk reklaamifirmat, on nüüd võimalik seda maailma vaadata veel täiendava nurga alt. Loodan uutelt kolleegidelt palju õppida ning jagada enda teadmisi ja kogetut ka Meta tiimi ja klientidega,“ lisas ta.

Meta Advisory on Eesti juhtiv kommunikatsiooniagentuur, mille enam kui 25-liikmeline tiim ühendab endas valitsussuhete-, turundus- ning korporatiivkommunikatsiooni suundi. Turundajate Liidu uuringu järgi on Meta korduvalt pälvinud Eesti kõige kõrgemalt hinnatud PR-agentuuri tiitli.

Meta Advisory asutas eraldi start-up ärisuuna

Lugemisaeg 3 min
Eesti juhtiv avalike suhete nõustaja META Advisory lõi uue äritiimi Meta Alpha, mille fookuses on idufirmade kasvu toetamine. Tiim koosneb startup-kommunikatsiooni ja turunduse ekspertidest. 

META Advisory on aastate jooksul nõustanud teiste seas Uberit, Starshipi, Lightyeari, Wolti, Kwotat, Äiot, Bikeepi, Snabbi, Jobbaticali, MeetFranki, Skeletoni, Clevonit, Eleporti, Futugridi, GScani ja paljusid teisi. “Oleme kümme aastat juba toetanud kümnete Eesti tehnoloogiaidude kasvu – alates sõnumiplatvormide koostamisest kuni raha kaasamise ja välisturgudele laienemise kommunikatsioonini. Selle käigus kogutud õppetunnid on lihtsad: idufirmade kommunikatsioon erineb kasumlike turuliidrite omast. Kiiresti areneda soovival idul on vaja ka nõustajalt kiirete ja mõõdetavate tulemuste saavutamise suutlikkust, valmidust katsetada, eksida ja uuesti katsetada käigu pealt. Aga ülekõige paindlikkust – nii koostöövormide kui muutuvate eesmärkide osas. Selle kogemuse pealt disainisime eraldi tiimi, mille riskiisu on suurem, mille tööaeg ja töövõime on võrdne idudest klientide omaga ning kus ollakse suutelised arvestama start-upi arenguetappidest tulenevate iseärasustega,” avaldas Meta Advisory partner ja Meta Alpha juht Ann Hiiemaa. 

Nii nagu Meta Advisory on asutatud suure finantskriisi põhjas, 2009. aastal, nii on parim aeg idudele kohandatud lähenemisega nõustamistiimi loomine just nüüd, kui tehnoloogiaettevõtete finantseerimine kidub ning vähemaga on vaja saavutada rohkem. See tähendab ühtlasi ka seda, et META Alpha teenuseportfell on oluliselt laiem kui üksnes meediasuhtlus ja lokaalne PR. Tiimi on kaasatud turu tugevaimad kasvuturundajad, SEO-spetsialistid ning ärinõustajad. 

“Meie tugevuseks on kogemus – meie tiimiliikmed on ise ehitanud idusid ja konsulteerinud nii Eesti juhtivaid kui ka alles alustavaid start-up ettevõtteid. Oleme õppinud oma eduelamustest ja ka rasketest otsustest. Teame, mis toob tulemusi ja mis lihtsalt raha ning energiat põletavad. Keskendume sellele, kus on tulemusi ja kasvu oodata,” lõpetas Hiiemaa. 

Enne uue ärisuuna loomist viis Meta Alpha idufirmade juhtide seas läbi küsitluse, mis näitas selgelt, et ettevõtete põhiliseks fookuseks on raha kaasamine ja uute toodete või teenuste turule toomine. Kui üle poolte idufirmade asutajatest teevad turundust ja kommunikatsiooni ise, siis 30% vastanutest kasutavad majasisest spetsialisti ning vaid 10% kasutab välise agentuuri abi. 

Meta Alpha kliendisuhete juht Lily Mägi sõnul ei jätku idufirmade arengu esimestes faasides piisavalt tugevaid turunduskommunikatsiooni taustaga inimesi ega ressursse. “Üks inimene ei suuda ettevõtte kõiki turundusvajadusi katta. META Alpha on turunduskommunikatsiooni tiim, mis teeb koos ettevõttega ära kõik alates positsioneeringust ja lõpetades kasvuturundusega. Meie asi on korda luua seal, kus alustaval ettevõttel valitseb veel korralagedus – ehitame üles need funktsioonid, mis idu põhiäri kasvu toetavad,” lisas Mägi, kelle sõnul näitas küsitlus, et ühe kolmandiku vastajate jaoks oli oluline jõuda ka oma sihtrühmade jaoks olulistesse maailma juhtivatesse meediaväljaannetesse. Just seepärast keskendub Alpha oma globaalse PRi tugevuste laiendamisele. “Meta Alpha on ka osa maailma juhtivast tehnoloogia kommunikatsioonivõrgustikust Convoy. Nii suudame väga kiiresti leida tugeva partneri kõikidest maailma olulistest pealinnadest ja ärikeskustest,” ütles Mägi.

META Alpha on Eesti juhtiva avalike suhete nõustaja META Advisory ärisuund, mis on loodud Balti regiooni idufirmade arengu toetuseks. Tiimi kuuluvad kasvuturundusele keskenduv Madis Trei, SEO-spetsialist Annika Helendi, copywriterid Maria Magdaleena Lamp ja Vira Suarez ning toote- ning teenusearenduse konsultant Anni Sinijärv. Lisaks on Meta Alpha iduportfelli käsutuses rahvusvaheline tehnoloogia kommunikatsioonivõrgustik Convoy ja Rud Pedersen Groupi ettevõtted Euroopas ning teised Meta Advisory partnerid üle kogu maailma.

PRAKTIKA VALITSUSSUHETE JA PR-AGENTUURIS #METAIQ 2022 PRAKTIKANTIDE SILME LÄBI

Lugemisaeg 10 min

Soovid minna suvel praktikale, aga ei tea veel, kuhu, mida ja miks? Sooviksid teada, milline on praktika valitsussuhete ja PR-agentuuris? Mõtted aitavad selgemaks saada eelmisel suvel METAIQ praktikaprogrammis osalejad, kes jagavad nii oma suurimad saavutusi kui ka õppetunde. 

Praktika aitab jõuda esmase kokkupuuteni huvipakkuva valdkonnaga ning võimaldab oma teoreetilised teadmised reaalses töökeskkonnas proovile panna. 2023. aastal korraldab META juba neljandat suve #METAIQ praktikaprogrammi, kus tulevastel PR-talentidel, valitsussuhete ekspertidel või digi- ja multimeediaspetsialistidel avaneb elu võimalus käised üles kerida ning astuda samm oma unistuste suunas.

Esimese erialasele praktikakoha leidmine ei ole alati lihtne. Teame omast kogemusest, et sellega seoses võib tekkida väga palju küsimusi, näiteks: millega tuleb praktikakoha valimisel arvestada? Kuidas praktikast maksimum võtta? Milline kollektiiv ees ootab? Kellele agentuuri-praktika üldse sobida võiks? 

#METAIQ varasemaltel praktikantidel on vastused! Tagasivaate oma kogemusele teevad viis endist praktikanti, kellega meil oli rõõm eelmine suvi kolm kuud koos töötada.

Karl-Ander Aleksius | valitsussuhete praktikant 2022

META töötajad on oma ala eksperdid ning sellepärast tasub võimalikult palju uurida, et miks, kuidas ja millise lähenemisega erinevaid ülesandeid tehakse.

LOE KARLi PRAKTIKAKOGEMUSE KOHTA

Milline on Sinu erialane taust?

Õppisin praktikale tulles Tartu Ülikoolis Riigiteaduste erialal. Lisaks olen osalenud mitmetes Euroopa programmides (nt MEU, MEP) ja töötanud Eesti ÜRO Noordelegaadina ÜRO Julgeolekunõukogu kampaania ajal. Samuti aitasin üles ehitada Riigiteaduste Seltsi, mis on Eesti suurim riigiteadlasi koondav organisatsioon.

Mida praktika jooksul täpsemalt tegid? Nimeta mõni projekt või ülesanne, millega METAs tegelesid ja mida nautisid?

Mulle avanes võimalus teha praktikat valitsussuhete tiimis. Kahe kuu jooksul puutusin kokku paljude erinevate valdkondade tööga. Konkreetsete ülesannete osas tegin turuülevaateid, meediamonitooringuid, koostasin memosid ning muid kokkuvõtvaid dokumente. Näiteks moodustati praktikaga samal samal ajal Eestis uus koalitsioonivalitsus, mille jaoks koostasin ülevaate ministritest ning valitsuse võimalikest poliitilistest prioriteetidest. Lisaks sain osaleda koosolekutel ning proovida kätt artiklite kirjutamisel.

Jaga kolme nõuannet, kuidas praktikast maksimumi võtta? 

Ma usun, et kõige tähtsam on mõelda praktikale tulles läbi, mida iseenda juures arendada tahad. Lisaks annab praktikale väga palju juurde julgus küsida “rumalaid küsimusi”. META töötajad on oma ala eksperdid ning sellepärast tasub võimalikult palju uurida, et miks, kuidas ja millise lähenemisega erinevaid ülesandeid tehakse.

Milline on sinu kõige eredam mälestus praktikaperioodist? 

Kõige eredam mälestus on seotud Viljandi folgiga. META praktika annab võimaluse töötada nii kontoris kui ka kodukontoris. Valdava enamuse praktikast olin kontoris kohapeal, et võimalikult palju kolleegidega suhelda ja nõu küsida, kuid kaugtöö võimaldas ka suve nautida. Niisiis kirjutasin folgi ajal ühe artikli valmis oma maakodu rõdult. Ma olen siiani veendunud, et see on üks paremaid tekste, mis elus kirjutanud olen – elagu paindlikkus!

Mis on kõige üllatavam teadmine, mida praktika jooksul said?

Minu jaoks oli kõige üllatavam see, et METAs töötab nii palju erinevate kogemustega inimesi. Enne praktikat eeldasin, et kommunikatsiooniagentuuris töötavad eelkõige ajakirjanduse ja kommunikatsiooni taustaga inimesed. Praktika jooksul sain teada, et kollektiivi seas on ka töötajaid, kes on õppinud näiteks juurat ning eesti keele filoloogiat.

Kellele soovitaksid praktikat agentuuris?

Arvan, et META praktikakogemus tuleb kasuks kõigile, olenemata vanusest või erialasest taustast. Peamine on huvi – kui sind huvitavad kommunikatsiooni, turunduse ja/või valitsussuhetega seotud teemad, on META töötajatelt väga palju õppida. Samuti puutuvad praktikandid agentuuris kokku väga paljude erinevate valdkondade teemadega.

Mis on kolm kõige suuremat õppetundi, mida praktikast kaasa võtsid?

Õppetunde oli kindlasti rohkem kui kolm, kuid kõige tähtsamaks pean initsiatiivi. Tulles võõrasse keskkonda, kus on uued teemad ning inimesed, on loomulik jääda tagasihoidlikkuks. See on aga kõige suurem viga, mida saab praktikal teha. Praktika peamine väärtus seisneb uute teadmiste ja oskuste omandamises. Selle aluseks on julgus järjepidevalt küsimusi esitada ja töötajate kogemusi mõtestatult kuulata. Aktiivne suhtlus annab juurde enesekindlust ning võimaldab ka mentoritel praktikante paremini abistada ja suunata.

Georg-Marten Meumers ja Nele-Leit Teesalu| Turunduskommunikatsiooni ja mainekujunduse praktikandid 2022

“Sain hindamatu kogemuse sellest, milline peaks olema hästi juhitud ettevõte ja toetav töökeskkond. META seadis sellega teatava eeskuju ja lati, mida oma karjääri jooksul edaspidi silmas pidada.” – Nele

“Praktikat agentuuris soovitan neile, kes soovivad teada saada, mida tähendab kommunikatsioon päriselt ning kes tahavad omal nahal kogeda, milliseid väljakutseid see eriala võib esitada.” – Georg-Marten

Loe Georg-Marteni praktikakogemuse kohta

Milline on Sinu erialane taust?

Enne METAsse praktikale tulekut olin omandanud peamiselt akadeemilisi teadmisi koolipingis, praktilist erialast kogemust mul eriti all ei olnud. Olin õppinud kaks aastat Tartu Ülikoolis kommunikatsiooni ning siin ja seal natuke aidanud luua organisatsioonidele sotsiaalmeediasisu, kuid seda pigem vähesel määral.

Mida praktika jooksul täpsemalt tegid? Nimeta mõni projekt või ülesanne, millega METAs tegelesid ja mida nautisid?

Suurem osa ajast kulus mul erinevate tekstide toimetamisele, tõlkimisele ja loomisele. Näiteks sain tõlkida eesti keelde ühe McDonald’s restorani eduka case study, mida hiljem nii META ise kui ka McDonalds said eestikeelses kommunikatsioonis kasutada. Samuti oli minu ülesandeks toimetada ühe advokaadibüroo pressiteateid ja artikleid meediale sobivasse formaati, ise sain nullist luua pressiteate näiteks Viljandi eelarvamusfestivali kohta. Lisaks tekstidele puutusin kokku ka ürituste korraldamise ja mõjusikutega suhtlemisega, kui sain koos kolleeg Anettiga korraldada Fanta uute maitsetega joogi avalikustamisega seotud promoüritust, kuhu kutsusime mitmeid tuntud mõjuisikuid.

Jaga kolme nõuannet, kuidas praktikast maksimumi võtta?

Esiteks tasub olla aktiivne ja kohusetundlik. Aktiivsuse all pean silmas julgust küsida asjade kohta, mis on arusaamatud ning kohusetundlikkuse all seda, et annad iga tööülesande täitmisel endast maksimumi. Kui need kaks kokku liita, suureneb tõenäosus, et saad iga uue ülesandega väga hästi hakkama ning Sinu panust hinnatakse kõrgelt. 

Teiseks nõuandeks on näidata üles initsiatiivi. See tunnus käib iga eduka praktikakogemuse juurde, sest annab kolleegidele märku, et Sa oled valmis mitmekülgseks tööks ning tahad üha rohkem enda panust organisatsioonis suurendada. Selle tulemusena kasvab Sinust üha suurema väärtusega praktikant, keda ideaalis hakatakse nägema rohkem kui kolleegi, mitte praktikanti. 

Kolmandaks soovitan olla avatud ning arendada suhtlust ka võõrate kolleegidega. Kommunikatsiooni valdkonnas loevad tutvused vahest kõige rohkem ning seetõttu tuleb alati proovida enda suhtlussidemeid maksimeerida.

Milline on sinu kõige eredam mälestus praktikaperioodist?

Olen vist tulemustele orienteeritud inimene, sest kõige enam meeldis see, kui sain näha enda töö tulemust – kui pidev, pikaajaline ja lõpuks ka pisut väsitav suhtlus erinevate mõjusikutega tasus end ära ja nad meie korraldatud promoüritusele kohale tulid. See tekitas tunde, et lugematute meilide ja kirjade saatmine oli läinud asja ette ning omas tõesti suuremat eesmärki, mida sel hetkel ka visuaalselt nägin.

Kellele soovitaksid praktikat agentuuris?

Praktikat agentuuris soovitan neile (noortele ja vanematele) inimestele, kes soovivad teada saada, mida tähendab kommunikatsioon päriselt ning kes tahavad omal nahal kogeda, milliseid väljakutseid see eriala võib esitada. Kuigi mitmed agentuuris töötamise tegevused ja tahud jäid ka minul ilmselt praktikaperioodi jooksul nägemata, sain siiski aimu, millise tempoga ja kui erinevate teemade vahel peavad konsultandid agentuuris tegutsema. Seega soovitan praktikat agentuuris neile, kes ei karda kiiret töötempot ja ajalisest survest tekkivat teatavat mõnusat pinget.

Mis on kolm kõige suuremat õppetundi, mida praktikast kaasa võtsid?

Toon välja kolm tähelepanekut, mis on osaliselt ka õppetunnid: töö tegemise kiirus, meilide saatmise hulk ja plaanide tegemise vajalikkus. Esimest kogesin kõige enam, sest olen pigem harjunud asju tegema põhjalikult ja seetõttu pisut aeglasemalt, et kvaliteet püsiks kõrge. Agentuuris sellist luksust reeglina ei ole, tekstide kirjutamisel või muude ülesannete täitmisel tuleb olla tempokas ilma kvaliteedis järeleandmisi tegemata. Meilide saatmise hulk oli üllatavalt suur, mistõttu võtan kaasa uue oskuse kirjutada ja saata meile kiiremini, et jääks aega ka sisuliste ülesannete tegemiseks. Plaanide tegemise vajalikkus on rohkem kui tähelepanek, sest nägin, et ühtegi tegevust ei tehta eraldiseisvalt, kõigil tegevustel on mõte ja eesmärk, mis tulenevad kindlast plaanist.

Mis on kõige üllatavam teadmine, mida praktika jooksul said?

Mind üllatas kui palju on erinevaid koosolekuid tiimiliikmete endi vahel. Erinevates projektides on vaja enne kliendiga kohtumist panna paika kindel plaan ja selged seisukohad, mis nõuavad ühiseid arutelusid ja kohtumisi. Iseenesest on see loogiline ja mõistetav, kuid siiski oli pisut üllatav näha, et suur hulk plaane tehakse ära ja räägitakse läbi ühises ruumis. Millegipärast arvasin, et mitmed plaanidega seotud tegevused tehakse ära siiski individuaalsel tasandil ning ühiselt räägitakse läbi ainult peamine, kuid tegelikult on iga viimne kui liigutus agentuuris väga põhjalikult planeeritud. 

Milliseid oskuseid praktika Sinus kõige enam arendas?

Ma arvan, et kõige enam arendas praktika minus rööprähklemise (multitasking) oskust. Sageli oli üks ülesanne veel pooleli, kui tuli hakata otsast tegelema juba teisega, mõnel juhul ka kolmandaga. Kuigi seda ei tulnud ette kogu aeg ja üldiselt sain keskenduda korraga siiski ühele tegevusele, oli see miski, mida tajusin olevat sisse kodeeritud agentuuri konsultandi töösse.

Miks valisid praktikakohaks META?

Sarnaselt mitmetele teistele erialase karjääri alguses olevatele noortele ei teadnud ka mina eriti paljusid PR-agentuure, kuid META oli üks neist, mis oli mulle erinevate kanalite ja väljundite kaudu silma jäänud. Lisaks sellele, et META vanemkonsultant Riin käis meile agentuuritööst rääkimas ühes ülikooli loengus, olin lugenud ka paari META juhtivpartneri Andreas Kaju kirjutatud artiklit meedias ja TULI lehel. Koos selgelt mõistetava infoga kodulehel organisatsiooni eesmärkide kohta, andis see kõik kokku mulle kindlustunde, et META näol on tegu tipptasemel PR-agentuuriga, kus praktika sooritamine oleks mulle isikliku arengu poolest suur kordaminek.

Iseloomusta kolme sõnaga META töökeskkonda.

Ühtehoidev, kaasav ja professionaalne. Ühtehoidvuse all pean silmas mitmeid tiimiüritusi ja ühiseid kohvinurgavestlusi, mis kuulusid tavalise töörutiini hulka ning suurendasid tiimitunnet. Ei tea küll kindlalt öelda, kuid ma ei usu, et igas agentuuris on kollektiiv sedavõrd kokkuhoidev ja ühiselt toimetav. Ometigi annab see üliolulise väärtuse juurde ning loob kõigi töötajate jaoks turvalise ja nii tiimi- kui ka isiklikku arengut soodustava keskkonna.

Loe Nele praktikakogemuse kohta

Milline on Sinu erialane taust?

Õpin Tartu Ülikoolis riigiteadusi ja kõrvalerialana ajakirjandust. Kommunikatsiooni- ja agentuuritööga polnud ma varem õieti kokku puutunud.

Mida praktika jooksul täpsemalt tegid? Nimeta mõni projekt või ülesanne, millega METAs tegelesid ja mida nautisid?

Mulle usaldati väga eriilmelisi ülesandeid. Otsisin ja koondasin taustainfot ja meediakajastusi erinevate klientide ja nende projektide kohta. Aitasin koostada meediaplaani, pressilisti, hankeid, õppematerjale, kokkuvõtteid uuringutest. Sain ette valmistada, kõrvalt jälgida ja hiljem töödelda erinevate ekspertide intervjuusid. Üks lemmikutest töödest oli kokkuvõtte tegemine viimase pooleteise aasta tuumaenergia teemalistest kajastustest, sest teema köitis mind ja sain sellesse põhjalikult süüvida.

Jaga kolme nõuannet, kuidas praktikast maksimumi võtta?

Esiteks soovitan kontoris kohapeal töötada nii palju kui võimalik. Kaugtöö suhtes ollakse väga vastutulelikud, kuid sain ruttu aru, et mu mentoritel oli õigus, kui nad ütlesid, et kontoris saab ikka tõelise agentuurielu maigu suhu.

Teiseks uuri erinevate klientide ja projektide kohta, millega parasjagu tegeletakse ja küsi julgelt endale ülesandeid, mis ennast kõige rohkem huvitavad. Ka selles osas tullakse praktikantidele vastu.

Kolmas – kui mõte jookseb kokku või miski jääb segaseks, on hea kohe lisaküsimusi küsida ja kasvõi lõunalauas mõtteid põrgatada, nii META töötajate kui ka teiste praktikantidega. Mitu pead on ikka mitu pead ja valjult arutades läheb mõte kiiresti liikuma.

Milline on sinu kõige eredam mälestus praktikaperioodist?

Käisin elus esimest korda pressikonverentsil, mida oli väga äge kõrvalt jälgida. Praktika META-s sisaldas ka hulganisti põnevaid külaskäike partnerite juurde ja kasulikke vestlusi mitmete kommunikatsiooniekspertidega ka väljastpoolt ettevõtet. Need andsid kogemusele väga palju juurde!

Kellele soovitaksid praktikat agentuuris?

Neile, kellele meeldib töös vaheldus ja paralleelselt erinevate teemadega tegelemine. Ja kõigile, kes huvituvad turundusest, meediast, suhtekorraldusest ja kõigest sellega seonduvast.

Mis on kolm kõige suuremat õppetundi, mida praktikast kaasa võtsid?

Sain hindamatu kogemuse sellest, milline peaks olema hästi juhitud ettevõte ja toetav töökeskkond. META seadis sellega teatava eeskuju ja lati, mida oma karjääri jooksul edaspidi silmas pidada. Teisalt avastasin, kui oluline on initsiatiivi näitamine, kui palju võib see edasi viia. Loodan end selles edaspidi veelgi arendada. Viimane õppetund on see, et ma nägin METAs, kuidas kommunikatsioon peaks põhinema terviklikul strateegial ja igal tegevusel peaks olema selge eesmärk, sõnum ja sihtgrupp.

Kätriin avarlaid | turunduskommunikatsiooni praktikant 2022

“Agentuuris praktika läbimisel ei ole mugavustsooniga mingit pistmist, selles võid kindel olla! Samuti on META mitmekülgne – mitte kunagi pole kaht ühesugust päeva.”

Loe Kätriini praktikakogemuse kohta

Milline on Sinu erialane taust?

Lõpetan kevadel Tartu Ülikoolis ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala, mis on andnud mulle üsna hea (seejuures ka teadusliku) ülevaate kogu meediamaastikust. Lisaks teoreetilistele teadmistele olen ka tudengiaktivist, töötanud Tartu Ülikooli üliõpilasesinduses, olen Solaride haridusprojekti vilistlane ja samuti läbinud enne META praktikat ka praktika ühes teises kommunikatsiooniagentuuris. Peale META praktika lõppu sain pakkumise teha 2023. aasta Riigikogu valimisteks kampaaniat Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale, mille kindlustundega vastu võtsin.

Mida praktika jooksul täpsemalt tegid? Nimeta mõni projekt või ülesanne, millega METAs tegelesid ja mida nautisid?

Oma praktika läbisin turunduskommunikatsiooni tiimis, kus minu juhendajateks olid väga armsad Karin Maandi ja Ann Hiiemaa. Tänu neile ning ka kõigile teistele META konsultantidele sain laiapõhjalise kogemuse, töötades väga eriilmeliste klientidega. Võis juhtuda, et ühe päeva jooksul tuli kirjutada arvamusartikkel, mis räägib koduse autopesu keskkonnamõjudest, käia kliendi juures filmimas reklaamklippe ning panna paika strateegiaid suurte avaliku sektori projektide kommunikatsiooni jaoks. Just see mitmekülgsus mulle META juures meeldibki – mitte kunagi pole kaht ühesugust päeva.

 Jaga kolme nõuannet, kuidas praktikast maksimumi võtta? 

Julge pealehakkamine on pool võitu! Ära karda küsida rumalaid küsimusi, sest täpselt sellistest olukordadest õpibki kõige rohkem. Isegi, kui sa kunagi varem midagi teinud pole, siis META konsultandid on kõik meeletult abivalmid ja valmis jagama oma suurepäraseid ideid ning mõnikord isegi põnevaid lisaprojekte pakkuma. Ka kontoris kohal käimine annab palju juurde, sest seal on väga mõnus õhkkond, kus saab kolleegidega eriti mugavalt erialastel teemadel arutada ja vaade Tallinna pilvelõhkujatele annab palju inspiratsiooni juurde!

Milline on sinu kõige eredam mälestus praktikaperioodist? 

Ühel päeval arutasid kolleegid lõunalauas, et nad pole juba pikka aega saanud oma klientide lugusid ühte konkreetsesse väljaandesse, sest nad saadavad väga palju pakkumisi tagasi. Mõned päevad hiljem tuli mul leida ajakirjanik, kes kajastaks minu kliendi teemasid ja minu silmis ideaalne ajakirjanik töötas just eelnimetatud väljaandes. Lihvisin oma pitchi peaaegu pool päeva ning helistasin sellele ajakirjanikule, kes oli minu pakkumisest kohe huvitatud ja paar päeva hiljem ilmus seal minu kliendist suur lugu. Eriti uhke tunne oli siis, kui peale loo ilmumist küsis mu käest üks konsultantidest, et kuidas mul see üldse õnnestus!

Kellele soovitaksid praktikat agentuuris?

Ma arvan, et agentuuri praktika sobib kõige paremini just neile noortele, kes on uudishimulikud, ei karda uusi väljakutseid ja soovivad saada kommunikatsioonivaldkonnas tõelisteks ekspertideks. Just sellele viimasele aitab META praktika kaasa üsna kiire stardihüppe tegemisel. Agentuuris praktika läbimisel ei ole mugavustsooniga mingit pistmist, selles võid kindel olla!

Mis on kolm kõige suuremat õppetundi, mida praktikast kaasa võtsid?

Kolme õppetundi välja tuua on üsna keeruline, kuid minu jaoks oli ilmselt kõige suurem õppekoht see, et mida rohkem sa ise initsiatiivi ülesse näitad, seda kaugemale on võimalik jõuda. Sa saad läbida praktika tagasihoidlikult, tehes vaid ülesandeid mis sulle ette antakse, aga ise oma ideid ja huvi ülesse näidates kaasatakse sind oluliselt rohkematesse projektidesse ning nii on sul võimalus võtta oma praktikast oluliselt rohkem.

Mis on kõige üllatavam teadmine, mida praktika jooksul said?

Tõenäoliselt see, et kui paljude erinevate teemade vahel tuleb konsultantidel oskuslikult orienteeruda. Ühe hea konsultandi eeliseks on kindlasti tema lai maailmapilt ja tänu sellele õppisin ka ise teadlikult jälgima meedias neid teemasid, millega muidu nii hästi kursis ei olnud. 

Milliseid oskuseid praktika Sinus kõige enam arendas?

Tõenäoliselt arenesin kõige enam just analüüsivõime osas. Mulle sattus palju uusi kliente, kelle puhul META analüüsis hoolikalt nende varasemat kommunikatsiooni ja seejärel asuti selle põhjal paika panema uut strateegiat. Taoline läbimõtestatus, et miks, kuidas, milliseid ja kellele kommunikatsioonitegevusi suunatakse, aitab minu arvates suurepäraselt kaasa ka kommunikatsiooni tulemuslikkusele.

Miks valisid praktikakohaks META?

Kuna õpin ajakirjandust ja kommunikatsiooni, siis olid mulle mõned META konsultandid tuttavad juba õpingute ajast ja tänu oma professionaalsusele tekitasid nad minus huvi ka META kui agentuuri vastu. META on minu arvates avalike suhete üks lipulaevasid ja seetõttu tahtsin sellest ka ise osa saada.

Karoliine Olle | mainekujunduse praktikant 2022

“Isegi kui midagi tundub keeruline või mitte nii põnev, siis tasub meeles pidada, et töö agentuuris kipub pidevalt üllatama. Kõik META konsultandid on abivalmid ja toetavad, seega hätta jäämist kartma ei pea.

Loe Karoliine praktikakogemuse kohta

Milline on Sinu erialane taust? 

META-sse tulles olin Tartu Ülikooli riigiteaduste ja kommunikatsiooni teise aasta tudeng. Eelnevatel suvedel panin ennast praktikandina proovile ERR-is “Aktuaalse kaamera” uudistes ja Välisministeeriumis. 

Mida praktika jooksul täpsemalt tegid? Nimeta mõni projekt või ülesanne, millega METAs tegelesid ja mida nautisid?

Praktika ajal sain töötada tegelikult nii mainekujunduse kui ka turunduskommunikatsiooni tiimis. Eredaimalt jääb kindlasti meelde näiteks ühele kliendile terve aasta kommunikatsiooniplaani koostamine. Tegelesime sellega päris pikalt ning tore oli ka pärast praktika lõppu meedias või LinkedInis näha, et osad välja pakutud ideed läksid päriselt ka kasutusse. 

Eriti nautisin ka loo kirjutamist välismaiste talentide palkamisest. Sain kogu artikli kirjutamise protsessi kaasa teha – küsimused koostada, sisendiks kolme ettevõte personalijuhiga intervjuu teha, artikli kokku kirjutada ja seda ka meediale pakkuda. See oli üks pikemaid projekte, mille kallal praktika ajal töötasin, mis arendas mind väga mitmest küljest.

Jaga kolme nõuannet, kuidas praktikast maksimumi võtta? 

Soovitan võimalikult palju kontoris käia. See annab võimaluse lisaks oma juhendajale ja praktikantidele ka teiste META kolleegidega suhelda, omavahel mõtteid vahetada ning nende töö kohta uurida. 

Kindlasti tasub oma juhendajale (aga ka teistele kolleegidele) mainida, millised teemad sind kõige rohkem sütitavad ning mis on sinu tugevused. Nii oskavad ka nemad sulle põnevaid ülesandeid anda ning saad praktika jooksul omale südamelähedaste teemadega tegeleda. Näiteks kohe kui mainisin, et olen suur filmihuviline, oldi valmis mind koosolekule kaasa võtma ning sain ka eri riikide filmiinstituutide sotsiaalmeedia analüüsi teha. Seega, julgus küsida ja oma arvamust avaldada tuleb kindlasti kasuks!

Samas julgustaks tulevasi praktikante üldiselt kõigisse ülesannetesse avatud meelega suhtuma. Isegi kui midagi tundub keeruline või mitte nii põnev, siis tasub meeles pidada, et töö agentuuris kipub pidevalt üllatama. Kõik META konsultandid on abivalmid ja toetavad, seega hätta jäämist kartma ei pea. Samuti ei anta praktikantidele ülesandeid, mida ise lihtsalt ei taheta teha, kõigi tööde eesmärk on noorte kolleegide arengut toetada ning näidata potentsiaalset tulevast tööd võimalikult erinevatest nurkades.

Milline on sinu kõige eredam mälestus praktikaperioodist? 

Kohe tulevad meelde mitmed ühisüritused, koolitused ja külaskäigud META klientide juurde. See kui palju praktikantidega lisaks tööülesannete juhendamisele tegeleti oli minu arust nii vahva! Saime näiteks käia vaatamas “Ringvaate” salvestust, kohtuda Swedbanki kommunikatsioonitiimiga, külastada Tele2 kontorit jne. Kõik need kohtumised andsid uut perspektiivi ka käsil olevatele tööülesannetele. 

Meeldejääv oli ka päev, kui esitlesime praktikantidega kogu META tiimile oma ühisprojekti tulemusi. Terve praktika jooksul olime muude ülesannete kõrvalt valmistanud ette ka suuremat ühist uurimust ja ettekannet ideedega, kuidas Gen Z-le turundada. Kogenud konsultantide ees oma ideid esitleda oli natuke närvesööv aga samas ka väga põnev. Ettekandest jäi tegelikult väga positiivne tunne sisse, sest kõik kuulasid huviga mis meil öelda oli ning küsisid ka küsimusi. 

Mis on kolm kõige suuremat õppetundi, mida praktikast kaasa võtsid?

Võtan praktikast META-s kindlasti kaasa julguse küsida kui mõni ülesanne keeruline tundub või arusaamatuks jääb. Kiiresti saab agentuuris selgeks, et kaks pead on ikka kaks pead ning omavahelised arutelud on tihti need, mis viivad kõige parema tulemuseni. Samuti ei oota keegi praktikantidelt, et nad oleksid osavad meediaga suhtlejad, teaksid kõiki Eesti influencereid või oskaksid koostada põhjalikku ning pikaaegset kommunikatsiooniplaani. Selleks ju praktikale tullaksegi, et õppida ja areneda. 

Samas õppisin praktika jooksul ka “ei” ütlema. Enamikel praktikantidel on ilmselt tunne, et tuleb teha kõike, mida juhendajad või teised kolleegid paluvad. Praktika lõpus olid aga vähemalt minult mitu suuremat ülesannet vaja lõpuni viia ning uute kohustuste võtmine ei olnud kuidagi realistlik. Siis võtsin julguse kokku ja ütlesin, et ma tõesti hetkel midagi omale juurde võtta ei saa. Ma loodan, et see näitas minu oskust oma võimete piire adekvaatselt hinnata ning seda, et ma ei taha kolleege alt vedada läbimõtlemata ja kiiruga tehtud tööga. Keegi pahane selle peale vähemalt küll ei tundunud! Õppetunniks või avastuseks võib lugeda ka praktikalt saadud tõdemust, et mulle meeldib PR-agentuuri töö! 🙂 

Milliseid oskuseid praktika Sinus kõige enam arendas?

Kuna töö tempo agentuuris on kiire ning päevas tuleb sageli tegeleda mitme väga erineva projektiga, õppisin praktikal kindlasti oma aega paremini planeerima. Mõistsin, et oluline on seada omale ajavahemikud, millal mingi projektiga töötan ja ka realistlikud tähtajad. 

Samuti hindan kõrgelt praktika jooksul saadud laia ülevaadet Eesti meediamaastikust ning selle toimimisest. Töö META-s andis mulle oskused ja teadmised selles valdkonnas paremini orienteeruda ning uue perspektiivi, mille läbi meedias toimuvat jälgida ja analüüsida.

Loe ka #METAIQ varasemate praktikantide lugusid.

Metaversum: PR-i ja turunduse uus väljund

Lugemisaeg 2 min
Metaversum on termin, mida kasutatakse virtuaalse universumi kirjeldamiseks, kus inimesed saavad üksteise ja teiste digitaalsete objektidega reaalajas suhelda. See on füüsilise maailma simulatsioon, aga virtuaalses keskkonnas. Kuigi laiemalt on sellest juttu olnud viimasel kahel aastal, siis on metaversum juba aastakümneid olnud populaarne ulmekontseptsioon, mis tehnoloogia arenguga on muutumas päris reaalsuseks.
Helin Naska avatar Metaversumis.

Nendele, kes arvavad veel, et see on arvutimängude keskkond lastele, siis tegelikult on metaversum erinevat moodi rakendatav meelelahutuse, hariduse, kaubanduse ja sotsiaalse suhtluse valdkonnas. PR- ja turundusmaailmas pakub metaversum kaubamärkidele ainulaadse võimaluse suhelda oma sihtgrupiga täiesti uuel viisil.

Kuidas kasutada metaversumit PR-is ja turunduses?
 1. Virtuaalsed tooteesitlused. Metaversum loob täiesti uue platvormi toodete tutvustamiseks virtuaalses keskkonnas. Brändid saavad pakkuda ja ise luua kaasahaaravaid kogemusi, mis võimaldavad klientidel vahetult suhestuda toodetega ja näha, kuidas need töötavad. Selline lähenemine võib tekitada toote turuletuleku ümber elevust ja põnevust, pakkudes oma klientidele samal ajal interaktiivset ja meeldejäävat kogemust.
 2. Virtuaalse sündmuse korraldamine. Metaversum pakub uue lahenduse ürituste, sealhulgas messide, konverentside ja tooteesitluste korraldamiseks. Brändid saavad luua virtuaalseid ürituste ruume, millele osalejad pääsevad ligi kõikjal maailmas. See võib märkimisväärselt vähendada füüsiliste üritustega seotud kulusid ja süsinikujalajälge, pakkudes samas ka kaasavamat ja globaalselt kättesaadavamat auditooriumi.
 3. Interaktiivne reklaam. Metaversum annab ettevõtetele võimaluse luua interaktiivset ja kaasahaaravat reklaami. Reklaamijad saavad luua virtuaalseid keskkondi, mis võimaldavad klientidel suhelda toodetega, tutvuda päriselt teenustega ja kogeda brändi täiesti ainulaadsel viisil. Selline lähenemine reklaamile suurendab kaasatust ja brändi tuntust.
 4. Influencer turundus. Metaversum pakub ka platvormi influencer ehk sisulooja turunduseks. Sisuloojad saavad luua virtuaalseid keskkondi, kus nad saavad suhelda oma jälgijatega, tutvustada koostöö tooteid ja teha demo tutvustusi. See pakub ettevõtetele uut võimalust jõuda publikuni ja suurendada nähtavust.
 5. Müügi edendamine. Metaversumit saab kasutada ka müügi edendamiseks ja tulude suurendamiseks. Poed saavad luua virtuaalseid kauplusi ja ostukogemusi, mis annavad klientidele võimaluse proovida tooteid ja teha oste virtuaalses keskkonnas. See võib olla eriti kasulik ettevõtetele, kes müüvad tooteid, mida on raske visualiseerida, näiteks mööblit või kodukujundust.

Üldiselt pakub metaversum kaubamärkidele ainulaadset võimalust suhelda oma publikuga väga uuenduslikul viisil. Kasutades virtuaalreaalsuse võimalusi, saavad ettevõtted ja brändid luua interaktiivseid kogemusi, mis tekitavad elevust, aitavad tõsta brändi teadlikkust ja suurendada kaasatust.

Kuna metaversum on pidevas arengus, mängib see tulevikus tõenäoliselt veel olulisemat rolli PR-i ja turunduse tegevustes. 

Antud artikkel on 80% ulatuses ChatGPT kirjutatud. Samuti on see artikkel avaldatud TULI portaalis.

Kuidas valida enda brändile õige sisulooja?

Lugemisaeg 3 min
Kui Facebook ja Instagram viimasel kümnendil lansseeriti, muutis see reklaami, suhtekorralduse ja turunduse maailma märkimisväärselt. Algselt olid need platvormid mõeldud inimesi ühendama, kuid väga kiiresti kogusid nad endale juurde populaarsust ka äriliste eesmärkidega ettevõtete seas. 

Pole saladus, et üks parimaid turunduse liike on suust-suhu turundus (word-of-mouth marketing) ning eriti selle alaliike soovitusturundus (referral marketing). Seetõttu on üha enam brände kaasanud oma turunduskampaaniatesse Instagrami sisuloojaid, et rääkida oma brändist personaalsemalt ja siiramalt. On suur vahe, kas tutvustad oma toodet/teenust läbi telereklaami või soovitab seda mõni mõjuisik, kes sellesse ka ise usub. Seepärast on ülimalt oluline teha sisuloojat valides teadlik ja kaalutletud otsus.  

Et selgitada paremini mõjuisiku turundust, toon välja mõned korduma kippuvad küsimused, millega igapäevaselt kokku puutun. 

1. Kas tema platvormi sisu ja väärtused klapivad minu ettevõttega? 

Ettevõtte bränd ja kuvand on olulised, eriti äriliste eesmärkide saavutamiseks. Seepärast on vaja  hoolega valida, kes on see, kelle enda brändist rääkima valid. Oletame, et tegemist on näiteks keskkonnasõbraliku ettevõttega, kelle jaoks on igasugused roheteemad võtmeküsimusega. See ettevõte ei saa endale valida mõjuisikuks inimest, kes on küll näiteks paaril korral maininud, et sorteerib prügi, kuid samal ajal teeb aktiivselt koostööd kiirmoe brändidega. Parimad koostööpartnerid on mõjuisikud, kelle väärtushinnangud klapivad ettevõtte omaga. 

näide: rõivabränd boohoo x kourtney kardashian

Üks viimase aja näiteid sellest vallast on Ameerika kiirmoebrändi Boohoo koostöö Kourtney Kardashianiga, kes valiti brändisaadikuks arendamaks välja jätkusuutlikku moesuunda. See aga tõi Boohoole palju negatiivset vastukaja. Eelkõige seepärast, et tuntud multimiljonärist avaliku elu tegelane ei ole oma eluviisidelt ise kuidagi keskkonna heaolusse panustav (sõites tihti eralennukitega ning olles suur tarbija). Kuigi Boohoo on avalikkuse surve all keskkonda kahjustava tegevusega juba pikalt olnud, siis oleksid nad õige mõjuisiku valikul saanud enda kuvandit jätkusuutlikel teemadel hoopis parandada. Vale mõjuisiku valik tõi neile hoopis suurema kahju. 

Lähemalt saad juhtumist lugeda siin. 

Kuvatõmmis Boohoo sotsiaalmeediast.

2. Miks on omavaheline kommunikatsioon oluline? 

Oma varasema kogemuse puhul olen näinud, et eduka koostöö aluseks on ootuste juhtimine. Hea koostöö saab alguse võimalikult detailsest sisendist, kus on kirjas täpne koostöö sisu, see kui palju vabadust on mõjuisikul postituse juures ning milliseid tingimusi peab ta jälgima. See on edasises etapis kriitilise tähtsusega, sest, kui tellija poolt ei tule piisavalt täpset sisendit, siis on raske ka mõjuisikul ootusi täita. Kui ootusi ei saa täita, siis pole ka kumbki osapool hiljem koostööga rahul.   

Tööriistakast edukaks koostööks 

 • Koostöö peab olema võimalikult täpse kirjeldusega. 
 • Selgita kohe algul, et sisuloome tuleb enne postitamist kliendiga kinnitada. See on oluline vältimaks faktivigu ja veendumaks, et idee kontseptsioonist on ühtselt aru saadud.
 • Lepi kokku postituse täpne sisu ning sotsiaalmeedia kanalid, kus sisu jagatakse.
 • Too esile, mida konkreetne koostöö sisaldab ehk mitut postitust ja mitut story‘t sisuloojalt ootad. Professionaalsematel sisuloojatel on ka ühe story maksumus hinnastatud. Seega on oluline vahe, kas räägite neist mitmuses või ainsuses. See on tähtis, et hilisemal arveldamisel poleks ebameeldivaid üllatusi.
 • Veendu, et mõistate hinnakirja ja selle sisu ühtmoodi.  
 • Kui postituses kasutatakse muusikat ning tegu on tasustatud koostööga, pööra tähelepanu autoriõigustele.
 • Toote reklaamimisel on alati parem, kui sisulooja seda postituses ise ka kasutab. Näiteks kui koostöö on mõne ilutoodete brändiga, on usaldusväärsem ikka see, kui sisulooja kasutab postituses näokreemi, mitte ei hoia näokreemi topsi lihtsalt käes.
 • Lisa täpsed kasutajanimed ning hastag’id, mida sisulooja peab postituses esile tooma.

3. Miks on mõjuisikutega koostöö tegemine nii kallis?  

Mõjuisiku Instagrami võib kõrvutada online-meediaga, kus lisaks tavapärasele sisule on igati aktsepteeritav, et reklaamid paralleelselt artiklitega jooksevad. Kui meediamajadele reklaami eest maksmine ei ole taunitav, siis miks peaks see olema mõjuisiku puhul teisiti? Ka tema kasutab oma kanali võimalusi ja teenib nii tulu. Kuna postituse mõtlemisele ja teostamisele kulub omajagu mõjuisiku aega, siis on igati loogiline, et ta selle eest ka tasu saab. Lisaks annab see ettevõttele südamerahu (ja lepingu või kirjalikud kokkulepped), et postitus võtab arvesse ettevõtte ootuseid. 

Vahel on võimalik teha ka tootepõhist reklaami, kuid üldiselt on mõjuisikud seda nõus tegema vaid juhul, kui toode ise on kallis. 

Kui aga rääkida sellest, miks Eesti mõjuisikutega koostöö on kallis, siis sellele ühest vastust on keeruline anda. Näiteks Läti ja Leedu mõjuisikud küsivad koostöö eest märkimisväärselt vähem tasu. Kui toote või teenuse kliendid asuvad üle kogu Baltikumi, siis võiks kindlasti proovida koostööd ka Läti ja Leedu mõjuisikutega. 

4. Millal teha pikaajalist koostööd? 

Brändilojaalsus on üks parimaid asju, mida ettevõte võib saavutada. Brändilojaalsust aitavad kasvatada just pikaajalised koostööd, mis näitavad hea koostöö tulemust ja püsivust. Kõige halvem variant on see, kui mõjuisik vahetab pidevalt sama valdkonna koostööpartnerit. Näiteks ühel kuul teeb koostööd ühe teleoperaatoriga ja järgmisel kuul juba kolmandaga. Seepärast on hea teha koostööd kasvõi ainult ühe kindla mõjuisikuga terve aasta vältel ja panustada omavahelisse koostöösse.  

Pikaajaline koostöö säästab aega ja raha. Sellisel juhul ei pea iga kord aega panustama, et selgitada brändi põhiväärtusi ja eesmärke, vaid mõjuisik tunnetab iga korraga brändi juba paremini, mis loob põhja ka üha loomulikumale koostööle.  

Näide: tele2 x mihkel raud

Siinkohal on suurepäraseks näiteks meie klient Tele2, kellel on pikaajaline koostöö Mihkel Rauaga. Ta kirjutab aktiivselt põnevaid ja mahlakaid postitusi Tele2 blogi “raudvara” rubriiki, testib rõõmuga Tele2 uusi tooteid või teenuseid ja annab nendest ülevaate. Lisaks osaleb teistes toredates koostööprojektides, mis ettevõttel parasjagu käimas on. Tänu sellele ootab Mihkel Raua jälgijaskond põnevusega tema sisuloomet ja teab, et pikaajalise Tele2 kliendi ja mõjuisikuna on ta usaldusväärne. Nii on bränd tegelikult kujunenud justkui osaks mõjuisiku elustiilist – see omakorda mõjub sihtgrupile autentselt ja kindlalt. 

Kuvatõmmis Mihkel Raua sotsiaalmeediast.

5. Millised numbrid toovad edu? 

Tundub hea mõte võtta endale koostööpartneriks mõjuisik, kellel on palju jälgijaid. Tegelikult ei ütle jälgijate arv väga midagi, seda nimetatakse edevusmõõdikuks. Kuigi numbreid ja erinevaid teisi faktoreid, mida sotsiaalmeedias jälgida, on küllaga, siis üks neist on kindlasti engagement rate ehk kaasatus. Kui ettevõttel endal pole näiteks influencer turunduse platvormi, kus mõjuisikute statistilisi andmeid mõõta, siis on mõistlik enne koostöö alustamist mõjuisikult endalt neid numbreid küsida. 

Engagment rate näitab, kui kaasatud on mõjuisiku auditoorium tema postitustega, st kui paljud jälgijatest aktiivselt postitusi meeldivaks märgivad ja kommenteerivad. Eestis on nii mõnigi mõjuisik, kellel on kümneid tuhandeid jälgijaid, kuid kelle kaasatus on seejuures 0%.  

Instagrami algoritmid on pidevas muutuses ning nendega kursis olemine on omaette väljakutse. Seepärast on oluline kursis olla ka päevakajaliste teemadega. Üks probleemkoht Instagramis on hetkel jälgijate juurde ostmine. Võib juhtuda, et keegi on parasjagu sinu välja valitud mõjuisikule jälgijaid juurde ostnud ja seetõttu on potentsiaalsel mõjuisikul madal kaasatus. See aga ei tähenda, et koostöö ainuüksi seepärast välistama peaks, kuna ta võib siiski väga hästi sinu sihtgruppi kõnetada. Seega arvesse tuleb alati võtta laiemat pilti.  

Näide: maria rannaväli x jälgijate ostmine

Näiteks juhtus Maria Rannaväljal, Eesti ühe suurema jälgijakonnaga mõjuisikul, lugu, kus keegi pahatahtlik inimene oli tema juba olemasolevale 64 000 jälgijale juurde ostnud 400 000 jälgijat. Kui jagada postituste meeldivaks märkijate, kommenteerijate ja vaatajate arvu suhe jälgijate arvuga, siis on tulemus protsendiliselt väga väike. Mis võib tähendada, et kui enne oli engagement rate hea, siis peale jälgijate juurde ostmist, see kindlasti seda enam pole. 

Lähemalt saad juhtumist lugeda siin

Kuvatõmmis Maria Rannavälja Instagramist, kui tema jälgijate arv on 400 000.

6. Kuidas analüüsida koostöö tulemuslikkust? 

Kui koostöö mõjuisikuga on tehtud, on oluline tulemusi analüüsida. See on kommunikatsiooni valdkonna üks väheseid päriselt numbritega mõõdetavaid võimalusi. Kõige paremini mõõdetavad tulemused ilmnevad kindlasti näiteks e-poodide (ja sooduskoodide) puhul, ent erinevate brändidel on mõjuisiku turunduses erinevad eesmärgid.  Mõned nädalad peale postituse avaldamist on hea küsida mõjuisikult postituse numbreid ja statistilisi näitajaid. Vaadata, mille peale inimesed klikkisid, kas üldse klikkisid ja kas lingid, sooduskoodid töötasid.  Eriti hea on numbreid kõrvutada pikaajalise koostöö puhul, et näha mis töötab ja mis mitte. 

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.