fbpx

Praktika valitsussuhete ja PR-agentuuris #METAIQ 2023 praktikantide silme läbi

Lugemisaeg 10 min

Soovid minna suvel praktikale, aga ei ole veel kindel kuhu? Sooviksid teada, milline on praktika valitsussuhete ja PR-agentuuris? Mõtted aitavad selgemaks saada eelmisel suvel METAIQ praktikaprogrammis osalejad, kes jagavad oma põnevamaid mälestusi, suurimad saavutusi ja õppetunde.

Praktika aitab jõuda esmase kokkupuuteni huvipakkuva valdkonnaga ning võimaldab oma teoreetilised teadmised reaalses töökeskkonnas proovile panna. 2024. aastal korraldab META juba viiendat suve METAIQ praktikaprogrammi, kus tulevastel PR-talentidel, valitsussuhete ekspertidel või digi- ja multimeediaspetsialistidel avaneb elu võimalus käised üles kerida ning astuda samm oma unistuste suunas.

Esimese erialasele praktikakoha leidmine ei ole alati lihtne. Teame omast kogemusest, et sellega seoses võib tekkida väga palju küsimusi, näiteks: millega tuleb praktikakoha valimisel arvestada? Kuidas praktikast maksimum võtta? Milline kollektiiv ees ootab? Kellele agentuuri-praktika üldse sobida võiks?

METAIQ varasematel praktikantidel on vastused! Tagasivaate oma kogemusele teevad seitse endist praktikanti, kellega meil oli rõõm eelmine suvi kolm kuud koos töötada.

Angela Kits | Turunduskommunikatsiooni praktikant 2023

“Agentuur on koht, kus panna end tõsiselt proovile ja tõestada, et ollakse valmis tegema tööd ka väljaspool oma mugavustsooni.”

Loe Angela praktikakogemuse kohta

Milline on Sinu erialane taust?

Sel suvel lõpetan ma Tartu Ülikoolis ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala – olen valinud oma peaerialaks kommunikatsiooni ning kõrvale majandusteaduse. Selline teoreetiliste teadmiste kombinatsioon on mind eriliselt toetanud just turunduskommunikatsiooni valdkonnas. Enne praktikat META-s sain käe valgeks ühe Tartu hotelli turundusassistendina ja ka ülikoolilinna ühe meelelahutusasutuse turundusspetsialistina.

Mida sa praktika jooksul täpsemalt tegid? Nimeta mõni projekt või ülesanne, millega META-s tegelesid ja mida nautisid?

Oma praktika läbisin META turunduskommunikatsiooni tiimis, tehes koostööd lisaks META Alphaga. Iga päev tõi endaga kaasa mõne uue huvitava ülesande, alustades pressiteadete ja arvamusartiklite kirjutamistega, lõpetades META Instagrami haldamise ja klientide sotsiaalmeediatekstide loomisega. Samas sain kätt proovida ka näiteks intervjueerimise, sisuturundusartiklite kirjutamise, sotsiaalmeedia plaanide koostamise ja META-le kujunduste loomises. Iga mulle usaldatud ülesanne arendas minus mõnd uut külge või tugevdas juba omandatud oskusi!

Miks valisid praktikakohaks META?

Valisin praktikakohaks META Advisory just selle silmapaistvuse, eristumise ja maine pärast. Lisaks oli mul tõsine huvi agentuuritöö eripära, võimaluste ja raskuste suhtes – seda eelkõige seetõttu, et olin enne praktikat töötanud vaid in-house turundajana. Mind paelus META juures ka selle struktuur – kindla spetsialiteediga tiimid ja sõnumid.

Mis on kõige üllatavam teadmine, mida praktika jooksul said?

Minu jaoks oli kõige põnevam jälgida agentuuri siseelu ja spetsialistide tööd. Konsultandid töötavad oskuslikult ja professionaalselt korraga mitme kliendi erinevate projektide kallal, edendades seejuures oma persoonibrändi ja koolitades nii iseend kui teisi. Kõige selle juures aga ei jäetud tähelepanuta positiivset, motiveerivat ja arendavat õhkkonda ning häid suhteid nii kolleegide kui partneritega.

Kellele soovitaksid praktikat agentuuris?

Praktikat META agentuuris soovitaksin eelkõige tõsistele kommunikatsiooni valdkonnast huvituvatele noortele, kel selles maailmas suured ambitsioonid, kindlad eesmärgid ja soov oma piire nihutada. Agentuur on koht, kus panna end tõsiselt proovile ja tõestada, et ollakse valmis tegema tööd ka väljaspool oma mugavustsooni.

Agneta Pukk | Turunduskommunikatsiooni praktikant 2023

“Kõige suurema õppetunnina võtsin META-st kaasa julguse olla aktiivne. See avas aga väga mitmeid teisi uksi, sest sain töötada klientidega, kes muidu minu tööülesannete hulka poleks jõudnud.”

Loe Agneta praktikakogemuse kohta

Milline on Sinu erialane taust?

Õppisin praktikale kandideerides Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala teisel kursusel. Varasemalt olin kaasa löönud erinevates ülikooli poolt pakutud praktikatel. Näiteks aitasin kaasa meediapädevusekuu kommunikatsioonitegevustele, korraldasin TikToki konkurssi ja abistasin ülikooli õppejõude nende podcasti valmimisel. Lisaks olin varasemalt kokku puutunud ka sotsiaalmeedia sisuloomega ning veidi ka ajakirjaniku tööga. Seega olin nipet-näpet juba proovinud, kuid agentuuri eluga kursis ei olnud.

Mida praktika jooksul täpsemalt tegid? Nimeta mõni projekt või ülesanne, millega META-s tegelesid ja mida nautisid?

Praktikal sain pea iga päev tegeleda mõne uue kliendi või ülesandega, mis tegi praktika väga mitmekülgseks. Sain teha nii väiksemaid assisteerivaid ülesandeid kui ka suuremahulisi artikleid, projekte või strateegiaid. Kõige eredamalt jääb kindlasti meelde StartUp Regatta üritus, mille kommunikatsioon anti pea täielikult minu korraldada. Sain luua iseendale täitmiseks kommunikatsiooniplaani, suhelda nii ajakirjanike kui ka kliendiga. Minu jaoks oli just see projekt tohutult väärtuslik, sest nägin, kuidas META tiim mind usaldab ning väga suure praktilise kogemuse sain sellest muidugi ka. Kindlasti ei olnud see kõige lihtsam ülesanne, aga see andis mulle suurepärase kogemuse, mida tähendab juhtida ise mõnda projekti ja kuidas käigu pealt asju ümber koordineerida.

Miks valisid praktikakohaks META?

Kuna META konsultandid olid meil ülikoolis külalislektoritena loenguid andnud ning ka praktikaprogrammi tutvustanud, siis olid nad minu jaoks META-st tekitanud usaldusväärse ja professionaalse kuvandi. Kandideerisin, sest tahtsin ka ise saada just professionaalse agentuuri kogemust ning META tundus selleks õige valik.

Mis on kolm kõige suuremat õppetundi, mida praktikast kaasa võtsid?

Kõige suurema õppetunnina võtsin META-st kaasa julguse olla aktiivne. Tihti võis tulla ette olukordi, kus ülesanded said otsa, mistõttu pidi ise initsiatiivi üles näitama. See avas aga väga mitmeid teisi uksi, sest sain töötada ka klientidega, kes muidu minu tööülesannete hulka poleks jõudnud.

Teise õppetunnina tooksin välja selle, et tasub võimalikult palju suhelda ka teiste tiimide liikmetega. Eriti hea võimalus selleks on lõunalauas juttu ajada või suisa mõni kolleeg lõunale kutsuda. Nii õpid tundma ka teisi META tiime ja töötajaid.

Kolmas õppetund oli see, et kontoris käies õpid kõige rohkem. Kuigi META-s on võimalik teha ka kodukontorit, siis soovitan võimalikult palju käia kontoris kohapeal. Nii oled töös kõige rohkem sees, saad suhelda teiste kolleegide ja praktikantidega ning näed, kuidas agentuuri elu toimib. Lisaks on META kontor nii mõnus ja hubane.

Iseloomusta kolme sõnaga META töökeskkonda.

Toetav, modernne ja fun 🙂

Annabret Helena Järv | Turunduskommunikatsiooni praktikant 2023

“Sattusin olukordadesse, kus pidin ennast kogu aeg proovile panema ja ise leidma teid olukordade lahendamiseks. Muidugi sai alati abi küsida, aga eriti arendav oli proovida kõigepealt üksi hakkama saama.”

Loe Annabreti praktikakogemuse kohta

Milline on Sinu erialane taust?

Praktikale tulles õppisin Tartu Ülikoolis riigiteadusi ja kõrvalerialaks kommunikatsiooni. Olin ka aasta Erasmusega Lyonis Sciences Po ülikoolis. Enne META-sse tulekut olin teinud tööpraktikaid Londonis, viimati Karla Otto PR firmas London Fashion Week’i ajal. Lisaks veetsin suve enne praktikat Indias kultuuriuuringute välitööde assistendina.

Mida praktika jooksul täpsemalt tegid? Nimeta mõni projekt või ülesanne, millega META-s tegelesid ja mida nautisid?

Praktika ajal jõudsin väga paljude asjadega tegeleda, põhiliselt META Alpha klientidega – startupidega ja jooksvate ülesannetega, mis lauale tulid. Näiteks, pidin kirjutama nii artikleid, pressiteateid kui ka sotsiaalmeedia postitusi. Otsisin erinevaid välismaa ajakirjanikke ja meediaväljaandeid, kellega võiks kontakteeruda. Koostasin kommunikatsiooniplaane. Kõik ülesanded olid erinevad ja mulle meeldis, et iga päev oli erinev. Kõik kliendid olid nii erinevad, seega töövoog oli iga päev erinev. Just päevade mitmekülgsus oli see, mida nautisin.

Miks valisid praktikakohaks META?

Tundsin, et praktika META-s annaks mulle võimaluse väga palju õppida ja META tiim oli juba pealtnäha nii mitmekülgne ja huvitav. Teadsin, et praktika oleks super võimalus, kuidas erinevatelt töötajatelt palju kogemusi saada.

Milline on sinu kõige eredam mälestus praktikaperioodist?

Raske on valida ühte, sest praktikal juhtus iga päev midagi – meeles on kasvõi vestlused, mis toimusid lõunapausil. Aga tööalaselt meeldejääv oli see, kui ma avastasin, et üks rahvusvaheline väljaanne pani päriselt minu saadetud pressiteate üles. Mäletan, et see oli minu esimene pressiteade, mida pidin kirjutama ja välja saatma. See olukord näitas jällegi seda, et kui sa proovid ja ei anna alla, võib tulemus ennastki imestama panna.

Milliseid oskuseid praktika Sinus kõige enam arendas?

Kindlasti iseseisvus ja julgus erinevaid tegevusi proovida. Sattusin olukordadesse, kus pidin ennast kogu aeg proovile panema ja ise leidma teid olukordade lahendamiseks. Muidugi sai alati abi küsida, aga eriti arendav oli proovida kõigepealt üksi hakkama saama. See andis mulle kõvasti enesekindlust juurde.

Lisaks on töö tempo agentuuris kiire ja ühel päeval peab mitme erineva projekti ja ülesandega tegelema. Oluline on aja planeerimine, mida ma õppisin praktika ajal kindlasti paremini tegema.

Kuna ma ei olnud enne META praktikat kommunikatsioonitööga nii lähedalt kokku puutunud, siis praktikal olles sain tegeliku arusaama sellest, mis üldse on kommunikatsioon ning kuidas selles valdkonnas tuleb orienteeruda. Kokkuvõtteks ütleksin, et praktika oli minu jaoks üleüldiselt väga arendav ja keeruline on välja tuua ainult ühte või kahte olulist aspekti!

Liisa Kaseorg | Mainekujunduse praktikant 2023

Pole olemas rumalaid küsimusi, sa oledki selleks praktikal, et õppida. Samuti on oluline küsida pigem rohkem kui vähem!”

Loe liisa praktikakogemuse kohta

Milline on Sinu erialane taust?

META-sse tulles olin Tartu Ülikooli kommunikatsiooni ja majanduse teise aasta
tudeng. Aasta varem olin läbinud erialase praktika in-house’is ning alates teise
kooliaasta algusest olin kaasatud 2023. aasta noorte laulu- ja tantsupeo “Püha
on maa” kommunikatsiooni meeskonda, kus aitasin peo ettevalmistustega.

Mida praktika jooksul täpsemalt tegid? Nimeta mõni projekt või ülesanne, millega META-s tegelesid ja mida nautisid?

Oma praktika läbisin mainekujunduse osakonnas, kus mul oli võimalus töötada väga erinevate klientide ja projektidega. Suure rõõmuga sain kätt proovida konsultandi igapäevastes ülesannetes. Näiteks kirjutasin lühemaid ja pikemaid tekste, koostasin teemapakkumisi, suhtlesin ajakirjanikega, viisin läbi intervjuusid. Enim nautisin pidevat vaheldust ja seda, et iga ülesandega sain enda jaoks midagi uut õppida. Teemad, millega kokku puutusin, olid äärmiselt mitmekülgsed, alates diabeedist kuni meretranspordini ning ettevõtete puhul  EAS-st Eesti kosmosetehnoloogia idufirmani.

Üheks huvitavamaks ülesandeks oli kirjutada pikem artikkel Eesti koondise võrkpallurist, kes diabeedist hoolimata mängib tipptasemel võrkpalli. Kogu artikli valmimist sain ise algusest peale juhtida, alates teemafookuse sättimisest kuni kõneisikute intervjueerimise ja väljaandega suhtlemiseni. See ülesanne andis mulle hea kogemuse ja ülevaate sellest, kuidas artikli loomise protsess käib ja kuidas lood päriselt meediasse jõuavad.

Miks valisid praktikakohaks META?

Kommunikatsioonitudengina olin juba varasemalt jälginud META tegemisi ja varasemaid praktikasuvesid. META on mulle alati silma jäänud kui üks hinnatumaid ja tipptasemel PR-agentuure Eestis ning samuti tundus METAIQ praktikaprogramm väga läbimõeldud ja asjalik. Ma teadsin, et praktika META-s annaks mulle väga hea kogemuse, palju praktilisi teadmisi ning suurepärase erialase hüppelaua edasiseks. Lisaks oli mul suur huvi näha lähemalt agentuuri tööd, kuna varasemalt olin läbinud praktika in-house’is ning juba peale esimesi nädalaid mõistsin, et see töö sobib mulle.

Milline on sinu kõige eredam mälestus praktikaperioodist?

Üks meeldejäävamaid mälestusi praktikaperioodist olid ühe projekti raames toimunud metsaistutustalgud, kuhu mind juba praktika kolmandal päeval saadeti. Üritus oli mõeldud projektipartneritele ning meie pidime seda  kajastama. Kuna väljasõit oli kohe praktika alguses ei tundnud ma veel kedagi ega teadnud, mida minult oodatakse, aga pidin esindama META-t, mis oli esialgu üsna hirmutav. Päev oli tegelikult aga väga vahva. Kirjutasin sellest hiljem eesti- ja ingliskeelse kokkuvõtte.

Jaga kolme nõuannet, kuidas praktikast maksimumi võtta?

Ole initsiatiivikas ja aktiivne. META konsultandid on väga avatud praktikantide kaasamisele erinevatesse projektidesse, samuti hindavad nad seda, kui praktikandid ise näitavad huvi ülesannete vastu. Seetõttu soovitaksin alati anda märku oma soovidest ja küsida võimalusel lisaülesandeid. Nii saad võtta praktikast maksimumi, proovida erinevaid ülesandeid ja tegeleda enda jaoks põnevate teemadega.

Pole olemas rumalaid küsimusi, sa oledki selleks praktikal, et õppida. Samuti on oluline küsida pigem rohkem kui vähem! See näitab, et sul on huvi saada uusi teadmisi ja erinevaid vaatenurki mõistmaks paremini lähteülesannet või teemat millega tegeled.

Võib-olla kõlab elementaarselt, aga käi kontoris kohal ja võta osa kõikidest koolitustest ja üritustest, mida praktikaprogramm sulle pakub, sest neid teadmisi ja kogemusi sa ülikoolist ei saa. Kontoris olles on võimalik paremini tundma õppida oma osakonda, mõista, millega tegelevad teised konsultandid ja milline on nende
taust. Nii elad kiiremini ja lihtsamini sisse ning saad luua uusi tutvusi. Lisaks on kontoris alati hea õhkkond, kus saab mõtteid vahetada ning töö saab tehtud kiiremini ja lõbusamalt.

Roosi Hallik | Mainekujunduse praktikant 2023

“Olen tänu META praktikakogemusele parema kirjutaja. Kogu tekstiloome sai minu jaoks tähendusrikkamaks ja oskan nüüd märgata olulisi elemente, mis ühe hea teksti juurde käib.”

Loe Roosi praktikakogemuse kohta

Milline on Sinu erialane taust?

META-sse praktikasuvele tulles olin Tartu Ülikooli teise aasta ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala tudeng. Minu erialane taust piirdus tollal vaid maakonnalehes ajakirjanikuna töötamise ja tükitöö korras ühele ettevõttele blogipostituste kirjutamisega. Kommunikatsioonialast töökogemust mul otseselt enne META-t ei olnudki, mistõttu olin väga põnevil, et otse agentuuri praktikale sain ja eriti tänulik, et just META-sse.

Mida praktika jooksul täpsemalt tegid? Nimeta mõni projekt või ülesanne, millega META-s tegelesid ja mida nautisid?

Minu ülesanded praktikal varieerusid seinast-seina. Ma kirjutasin arvamuslugusid, tarbija-artikleid, koostasin esitlusi ja kommunikatsiooniplaani ning viisin läbi päris palju monitooringuid. Samuti oli minu ülesanne osaleda tiimikoosolekutel ning enda koostatud tekste ajakirjanikele pakkuda. Selleks pidin välja valima sobiva väljaande, leidma vastava toimetuse ja ajakirjaniku kontaktid ning kellele siis otse kirjutatud loo osas suhtlesin.

Minu päevad algasid enamasti kell üheksa hommikul. Esimesed kolm tundi kulusid peamiselt pooleliolevate asjade lõpetamiseks, mõnikord sain kohe hommikul uue ülesande. Lõunapausil vestlesin alati kolleegide või teiste praktikantidega ning peale seda tuli taas keskenduda, sest tööpäeva lõpuni oli veel jäänud umbes neli tundi, mille jooksul püüdsin jõuda veel nii palju kui võimalik. Tuleb tunnistada, et paar korda jäin ma viimaste inimeste sekka kontoris, kui mul mingi ülesandega liiga kauaks venima jäi.

Päevad olid üldjoontes sarnased, kuid oli ka erilisemaid ja meeldejäävamaid päevi. Nende hulka kuulusid kindlasti need, kus lõunalauas kolleegidega rohkem süvitsi vestlesin ja päevad, kus tööasjus kontorist väljas käisime. Näiteks käisime kliendiüritusel, kus saime kuulata ja uudistada, mis kohapeal toimus ning pärast seda koostasime sellest üritusest pressiteate.

Samuti oli väga meeldejääv Delfi meediamaja külastus, mis oli eelkõige suunatud praktikantidele, kuid millest võtsid osa ka paljud teised META töötajad. Samuti saime minna META konsultantidega kaasa kliendile meediakoolitust tegema, mis oli väga äge kogemus – esiteks seda kõike kõrvalt analüütiliselt vaadelda, hiljem koolituse sisu osas konsultantidele nende sooritust peegeldada ning kliendile koolitusest kokkuvõte kirjutada.

Miks valisid praktikakohaks META?

Valisin praktikakohaks META peamiselt teiste minu eriala tudengite soovituste ning META sümpaatse maine põhjal. Peale selle on META-l väga äge praktikaprogramm, mis võimaldab lisaks erialastele arenguvõimalustele näha maailma ka väljaspool kontorit ning pakub super ägedate inimeste näol palju emotsionaalset väärtust, mis on samuti praktika puhul väga oluline.

Milliseid oskuseid praktika Sinus kõige enam arendas?

Kõige rohkem tunnen, et olen tänu META praktikakogemusele parema kirjutaja. Kogu tekstiloome sai minu jaoks tähendusrikkamaks ja oskan nüüd märgata olulisi elemente, mis ühe hea teksti juurde käib.

Teiseks tunnen, et oskan paremini näha terviklikumat pilti kommunikatsioonist. Terviklikum on ka minu nägemus meeskonntööst ja tiimis tegutsemise vaistust, mis sai praktikal olles minu jaoks teistsuguse ilme. Meeskonnatöö puhul on oluline üksteist kuulata ja näha oma tiimiliikmeid inimeste, mitte lihtsalt töö tegijatena, ja see on META-s olemas.

Kolmandaks olen meeletult tänulik META inimestele, kes on minu jaoks tohutult inspireerivad tänase päevani, ehkki praktikast on möödas pea pool aastat. Tundsin, et mulle meeldiks agentuuris töötada, kui nemad on mu kolleegid, sest ma tahtsin olla nende moodi ja see motiveeris mind pingutama.

Jaga kolme nõuannet, kuidas praktikast maksimumi võtta?

Ole praktikal nii kaua kui võimalik. Praegu saan aru, et kaks kuud – mis ma ise praktikal veetsin – on tegelikult väga lühike aeg ja parema kogemuse saamiseks oleks võinud praktikat teha kogu suve, aga sellegipoolest tunnen, et arenesin ka kahe kuu jooksul tohutult nii inimesena kui erialaselt.

Ole julge küsija. Seda nii tööalases mõttes – sest see on muuseas hea tagasiside ka juhendajale või ülesande andjale – kui ka niisama kolleegidega suheldes. Näita, et tunned nende vastu huvi ja peagi taipad, et inimestele meeldib endast rohkem rääkida kui esialgu arvata oskad. Aga see on ainult hea, sest avatus ja üksteisega oma lugude jagamine on jõud, mis ühendab.

Ära mõtle liiga palju üle ja ära unustada suve nautida. Kuna praktikal käiakse enamasti suvel, siis pole ime, kui soojad ilmad ja päike hoopis randa meelitavad ja töömotivatsiooni korralikult alla tõmbavad. Praktikat tuleb võtta tõsiselt ja oma ülesandeid täita korralikult, kuid pea meeles, et sa ei peagi veel kõike oskama ja tea, et töö ja lõbu vahel on võimalik leida tasakaal. Kui tasakaalu leidmine tundub keeruline, küsi selle kohta oma META mitmekülgsetelt kolleegidelt.

Andreas Reimand | Valitsussuhete praktikant 2023

Ei kunagi varem (ega ka hiljem pärast praktikat) ei ole ma teadnud niivõrd hästi, millised eelnõud on Eesti ja Euroopa parlamentides arutlusel, kuidas meie seadusandlus toimib ning millised on meie riigi poliitikakavad.”

Loe Andrease praktikakogemuse kohta

Milline on Sinu erialane taust?

Olen hariduse saanud ajaloo- ja poliitikateadustes, täpsemalt rahvusvahelistes suhetes.

Mida praktika jooksul täpsemalt tegid? Nimeta mõni projekt või ülesanne, millega META-s tegelesid ja mida nautisid?

Ülesandeid oli mitmeid ja erinevaid, sain aidata META-l korraldada oma osa Arvamusfestlivali jaoks ja osaleda mitmetel aruteludel. Kõige “igapäevasem” ülesanne oli jälgida poliitilisi arenguid ja käigus olevaid eelnõusid, seehulgas sain ise tutvustada kolleegidele uut Euroopa Liidu strateegiat.

Nautisin väga META sõbralikku ja toetavat keskkonda ning seda harivat elementi, mida igapäevane töö META-s andis. Ei kunagi varem (ega ka hiljem pärast praktikat) ei ole ma teadnud niivõrd hästi, millised eelnõud on Eesti ja Euroopa parlamentides arutlusel, kuidas meie seadusandlus toimib ning millised on meie riigi poliitikakavad.

Miks valisid praktikakohaks META?

META-sse sattusin praktikale, sest nägin valitsussuhete agentuuris võimalust rakendada oma erialaseid teadmisi uuel ja põneval moel. Lisaks toetas META valikut ka kommunikatsioonivallas tegutsenud sõbra soovitus, kes teadis just seda praktikakohta soovitada.

Mis on kolm kõige suuremat õppetundi, mida praktikast kaasa võtsid?

1) Töökeskkond saab olla hästi korraldatud. Mulle tõepoolest avaldas muljet see sõbralik ja paindlik keskkond, mida META meile pakkus. 2) Kuidas toimib meie seadusandlus. Mul on tänu praktikale laiem silmaring ja paremad teadmised sellest, kuidas meie riik toimib. 3) Isiklik suhtlus ja lähenemine võib palju saavutada.

Kellele soovitaksid praktikat agentuuris?

Usun, et julgeksin seda soovitada igale noorele, kes tunneb teema vastu huvi ja tahaks teada saada, kas sellist sorti töö võiks talle sobida. See on praktika võlu ja valu – see on lühiajaline, seega imeline võimalus põgusalt tutvuda valitsussuhete agentuuri tegevusega.

Annamari Realo | Valitsussuhete praktikant 2023

“Teadsin, et META-s on kogu töö kliendi keskne ning iga ülesanne just kliendile suunatud, kuid ei osanud oodata kuivõrd iga kliendi vajadused ja ootused erinevad. Paljude ülesannete puhul pidingi üldse alustama sellest, et enda jaoks lahti mõtestada, millised kliendi huvid antud teema osas üldse on.”

Loe Annamari praktikakogemuse kohta

Milline on Sinu erialane taust?

Õpin Tartu Ülikoolis riigiteadusi, rahvusvaheliste suhete fookusega. META-ga liitumine oli mu esimene kokkupuude nii valitsussuhete kui ka agentuuri tööga. 

Mida praktika jooksul täpsemalt tegid? Nimeta mõni projekt või ülesanne, millega META-s tegelesid ja mida nautisid?

Praktika jooksul olid ülesanded mitmekesised ning mul oli võimalus saada ülevaade valitsussuhete tiimi erinevatest töösuundadest ja klientidest. Aitasin koostada igakuiseid kliendiraporteid ning regulaarset meedia ja poliitika monitooringut. Samuti koostasin ülevaateid olulistest poliitilistest arengutest. Ülesanded ei muutunud kunagi rutiinseks ja tänu neile sain palju sügavama arusaama Eesti poliitika toimimisest. Eriti huvitav oli Euroopa Liidu tasandi poliitika uurimine, sest sellega oli mul kõige vähem kokkupuuteid ja ei osanud oodata, millist mõju see ka Eesti tasandil osutab. Samuti oli mitmeid Arvamusfestivaliga seotud ülesandeid ning sain isegi üritusele kohale minna.

Miks valisid praktikakohaks META?

Kuigi teadsin, et valitsussuhete töö mängib olulist rolli poliitika kujundamise protsessis, oli see siiski minu jaoks uus valdkond. Tundsin, et see oleks minu jaoks uus ja põnev väljakutse ning teadsin, et META on selles valdkonnas Eesti vaieldamatu tipp, kust saaksin väärtusliku kogemuse.

Mis on kõige üllatavam teadmine, mida praktika jooksul said?

Minu jaoks oli kõige üllatavam, mida päriselt agentuuris kliendi jaoks töötamine tähendab. Teadsin, et META-s on kogu töö kliendi keskne ning iga ülesanne just kliendile suunatud, kuid ei osanud oodata kuivõrd iga kliendi vajadused ja ootused erinevad. Paljude ülesannete puhul pidingi üldse alustama sellest, et enda jaoks lahti mõtestada, millised kliendi huvid antud teema osas üldse on.

Iseloomusta kolme sõnaga META töökeskkonda.

Toetav, uuenduslik ja avatud.

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.