Valitsussuhted

Paneme otsustajad tegema
õigeid otsuseid.

Ettevõtete ärilisi väljavaateid mõjutab nende enda toodete ja teenuste müügiedu kõrval väga suures osas väliskeskkond – muidugi pidevalt muutuv konkurentsiolukord, aga iseäranis poliitika, mängureeglite muutumine, järelevalveasutuste töö, kodanikuühiskond ja ühiskondlik aktivism.

Mida laiem on ettevõtte mänguväli ja äriline haardeulatus, seda laiem on riskide ja võimaluste spekter, mis ühiskonnast vastu vaatab. Kuidas peaks üks ettevõte neid riske ja võimalusi juhtima?

Metoodikast sõltumata on efektiivse valitsussuhete juhtimisprogrammi rakendamine keskeltläbi sarnane. Oluline on

  • fikseerida ettevõtte äri vaatenurgast põhilised teemavaldkonnad, millest tõusetuvad riskid ja võimalused võivad kaasa tuua suurima võimaliku mõju;
  • kaardistada lähtuvalt ettevõtte huvidest ühiskondlikud osapooled, kelle võimuses on äri positiivselt või negatiivselt mõjutada;
  • viia sisse avaliku ja mitteavaliku ruumi seiresüsteem (varajane eelhoiatus), mis kaardistab pidevalt nendes toimuvaid arenguid ja loob kogutud teabest juhtkonnale otsustamiseks sobilikus vormis sisendit;
  • luua erinevate ettevõtte jaoks oluliste ühiskondlike osapoolte hõlmamiseks (teavitamiseks, kaasamiseks) süsteem, kus ettevõtte eritasandi töötajatel on regulaarsed ja konkreetsed vastutused nendega suhtlemiseks, kelle võimuses on ettevõtte äritegevust väljastpoolt mõjutada.

Meie tegutsemise edukuse eelduseks on tegevuse pikaajalisus ja süsteemsus.

Kui Riigikogus on I lugemise läbinud eelnõu, mis potentsiaalse kliendi äritegevust halvab või kasumiaruandele hoobi annab, on tõenäoliselt hilja sekkuda ning enamasti ei ole meil koostöö alustamine enam võimalik. Poliitikakujundamise tsüklid on harva kiiremad kui mitme-aastased ning poliitikakujundamise protsessi käigus tehakse erinevate osapoolte poolt kümneid ja mõnikord sadu otsuseid, mis kõik lõpptulemust mõjutavad ning milles on vastutustundlikul ettevõttel võimalik osaleda.

META tegutsemisajaloos on kõige rohkem edulugusid just konstruktiivsetest, pikaajalistest dialoogidest otsustajatega, kus lõpptulemus arvestab nii avalike huvidega kui ka erahuvidega – alates uute teenuste reguleerimisest nagu infoühiskonnateenuse vahendusel tellitavad taksod või mehitamata robotkullerite reguleerimine liiklusseaduses lõpetades pangamaksu või karastusjookide aktsiisi ärahoidmiseni erinevate osapoolte koostöös.

Loading more

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.