META töökultuur

META eripäraks on algusest peale olnud, et meie dialoogipartneriteks on otsustajad — ettevõtete ja organisatsioonide omanikud ja juhid, poliitikakujundajad, aga ka avalikku ruumi kujundavad ajakirjanikud, arvamusliidrid ja kodanikuühiskonna eestvedajad.

Meie kultuur on seetõttu seotud erilise vastutustunde ja hoolega. Seda kultuuri kannavad ühtmoodi nii ettevõtte asutajad kui ka alles alustavad kolleegid. Mida tähendab suurte otsuste keskel olek meile igapäevaselt?

Meie mõtted ja teod peavad alati lähtuma klientide eesmärkidest.

Me oleme konkreetsed, selged, säästlikud sõnade ja klientide ressursiga.

Me oleme uudishimulikud – kui lõpetad õppimise, hakkadki surema.

Praktikas tähendab see üksteise õppima utsitamist ja teadmiste edasiandmist noorematele kolleegidele.

META on oma teise elukümnendisse jõudnud õpetlikest kogemustest targemana. Kasvav meeskond on veel enam esile toonud kokkukuuluvuse ja lojaalsuse väärtust.

Meie omavahelised suhted on võrdsed ja vabad varjatud kriitikast või peidetud motiividest. Me anname üksteisele rabavalt ausalt ja otsest tagasisidet, mida võimaldab konfidentsiaalsuskultuur – META siseelu ega klienditöö ei leia teed sinna, kuhu asja pole.

Jah, me oleme nõudlikud iseenda ja üksteise suhtes. Ent see ei tähenda vigadevaba elu. Eksimine on oluline ja vältimatu osa õppimisest. Ausale tagasisidele rajatud kultuur soosib tehtud veast rääkimist kolleegile ja kliendile, kellega koos on võimalik suurem kahju ära hoida.

Väiksematest vigadest õppimise kultuur võimaldab saatuslikke vigu vältida.

Meil on ette tulnud juhtum, kus ise avastatud ja kolleegile tunnistatud viga võimaldas vastu võtta otsuse rääkida sellest kliendile, katta omal algatusel META eelarvest kliendile põhjustatud kulu ja teha oma raha eest kogu töö uuesti. See maailma juhtiv suurettevõte on META klient nüüd juba 10 aastat.

Meie tegutsemine peab olema läbipaistev ja motiivid arusaadavad kõikidele meie partneritele. Küsimus ei ole pelgalt kirjapandud ja kirjutamata reeglitest kinnipidamises. Läbi kliendisuhete oleme seotud kõikide läänemaailma suuremate jurisdiktsioonide ja nende ausa äri ning korruptsioonivastaste reeglitega. Igapäevane vastutus meie konsultantidel on suur. Meie motiivid peavad olema selged kõikidele osapooltele – olgu need meie loodud turunduskampaania tarbijad või lobikampaanias ametnikud ja poliitikud.

Klient ja tema usaldus meie vastu on meie ärieetika keskmes, aga see ei pea tulema – ega tohigi kunagi tulla – teiste osapoolte arvelt.

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.