META töökultuur

META eripäraks on ettevõtte loomisest saadik olnud, et meie dialoogipartnerid on alati olnud otsustajad. Ettevõtete ja organisatsioonide omanikud ja juhid, poliitikakujundajad, aga ka avalikku ruumi kujundavad ajakirjanikud, avalikud arvamusliidrid, kodanikuühiskonna liidrid.

Meie kultuur on seetõttu seotud otsustamise nõudlikkuse ja tundlikkuse, erilise vastutustunde ja hoolega. Seda kultuuri kannavad ühtmoodi nii ettevõtte asutajad kui ka alles alustavad uued kolleegid. Mida tähendab otsustamise keskel olek meile igapäevaselt?

Meie ideed, ettepanekud ja tegevus peavad alati lähtuma oma klientide eesmärkidest, ärist ja taotlustest.

Me peame olema konkreetsed, selged, säästlikud sõnade ja klientide ressursiga.

Me peame olema uudishimulikud – kui lõpetad õppimise, hakkadki surema.

Praktikas tähendab see üksteise õppima utsitamist ja juhtide teadmiste edasiandmist noorematele kolleegidele.

Ka META on oma teise elukümnendisse jõudnud õpetlikest kogemustest targemana. Kasvav meeskond on esile toonud veel enam kokkukuuluvuse ja üksteisele lojaalsuse tundmise väärtust.

Kokku hoiavad inimesed, kelle omavahelised suhted on võrdsed ja ausad, vabad varjatud kriitikast või peidetud motiividest. Me anname üksteisele rabavalt ausalt ja otsest tagasisidet, mida võimaldab konfidentsiaalsuskultuur – META siseelu ega klienditöö ei leia teed sinna, kuhu asja pole.

Jah, me oleme nõudlikud ka iseenda ja üksteise suhtes. Ent see ei tähenda vigadevaba elu. Vead on oluline osa õppimisest ning aus ja tagasisidele rajatud kultuur soosib tehtud veast rääkimist kolleegile ja kliendile, kellega koos on võimalik suurem kahju ära hoida. Meil on ette tulnud ka juhtum, kus ise avastatud ja kolleegile tunnistatud viga võimaldas vastu võtta otsuse rääkida sellest kliendile, katta omal algatusel META eelarvest kliendile põhjustatud kulu ja teha oma raha eest kogu ettevõtmine uuesti. See maailma juhtivaid ja suurimaid ettevõtteid on META klient nüüd juba 10 aastat.

Selline väiksematest vigadest õppimise kultuur võimaldab saatuslikke vigu vältida.

Meie tegutsemine peab oleme läbipaistev ja motiivid arusaadavad kõikidele meie partneritele. Küsimus ei ole pelgalt kirjapandud ja kirjutamata reeglitest kinnipidamisega – läbi oma kliendisuhete oleme seotud kõikide läänemaailma suuremate jurisdiktsioonide ja nende ausa äri ning korruptsioonivastaste reeglitega ja igapäevane vastutus meie konsultantidel on suur. Meie motiivid peavad olema arusaadavad ja selged alati ka kõikidele dialoogi osapooltele – olgu need loodud turunduskampaania tarbijad või lobikampaanias ametnikud ja poliitikud. Meie ärieetika keskmes on klient ja tema usaldus meie vastu, aga see ei pea tulema – ega tohi kunagi tulla – teiste osapoolte arvelt.

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.