fbpx

Privaatsuspoliitika ja küpsiste teavitus

META Advisory jaoks on oluline austada Teie privaatsust ja järgida kõiki kehtivaid seadusi ja määrusi Teie isikuandmete kaitsmiseks. META Advisory töötleb isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega, seal hulgas kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EÜ) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ning selliste andmete vaba liikumise ja direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta. Privaatsustingimustes reguleerimata küsimustes juhindub META Advisory kehtivatest õigusaktidest.

Käesoleva privaatsuspoliitikaga soovime Teile selgitada, milliseid andmeid me veebilehe www.metaadvisory.ee külastajate kohta kogume, kuidas neid kasutame ja millised on Teie õigused seoses töödeldavate isikuandmetega. Privaatsuspoliitika rakendub ainult seoses meie veebilehe www.metaadvisory.ee külastamisel kogutavate andmetega ega rakendu andmetele, mida kogutakse muude kanalite kaudu. Muude töötlemistoimingute kohta antakse teavet iga vastava protsessi käigus.

Teie andmete vastutav töötleja on Meta Advisory Group OÜ (registrikood 11727998) Palun tutvuge tingimustega põhjalikult enne veebilehe kaudu andmete edastamist. Kui Te ei leia käesolevatest privaatsustingimustest vastust Teie isikuandmete kaitset puudutavale küsimusele, palun pöörduge META Advisory poole kasutades järgnevaid kontaktandmeid:

e-post: info@metaadvisory.ee
telefoninumber: +372 5331 3104

Andmete kogumine

Kogume veebilehel andmeid peamiselt „küpsistega“. Üldjuhul ei kogu küpsised teavet isikustatud kujul. Täpsema info küpsiste kohta leiate allpool.

Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslikud alused

Kogume veebilehel andmeid statistika tegemiseks, veebilehe külastajate kasutajakogemuse parendamiseks, kasutaja külastuse otstarbe hindamiseks ja veebilehe tegevuste aruannete koostamiseks veebisaidi operaatoritele. Küpsistega kogutakse andmeid Teie nõusoleku alusel, välja arvatud, kui küpsiste kasutamine on vajalik veebilehele toimimiseks. Täpsemalt võime kogutud informatsiooni kasutada järgnevalte eesmärkidel:

  • meie veebilehe hooldamiseks, haldamiseks, arendamiseks, personaliseerimiseks ja laiendamiseks;
  • statistika kogumiseks, et saaksime pakkuda paremaid teenuseid ja/või pakkumisi ning mõista ja analüüsida meie veebilehe külastajate käitumist;
  • pettuste vältimiseks ja meie veebilehe kaitsmiseks;
  • teenuse kvaliteeti parendamiseks ja tõhusamate sirvimislahenduste pakkumiseks;
  • uute toodete, teenuste või funktsionaalsuste arendamiseks ja parendamiseks;
  • trendide uurimiseks ja meie reklaamikampaaniate tõhususe hindamiseks.

Andmetöötluse aluseks oleva nõusoleku andmine on vabatahtlik toiming. Säilitame Teie isikuandmeid nõusoleku kehtivuse jooksul. Teil on õigus nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetame Teie andmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmisest alates.

Isikuandmete edastamine

META Advisory avaldab isikuandmeid ainult sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingimustes loetletud eesmärkide täitmiseks. META Advisory võib avaldada isikuandmeid volitatud ja vastutavatele töötlejatele, kellel on andmetele ligipääsu vaja meile teenuste osutamiseks (näiteks veebilehe haldus- ja arendusteenused).

META Advisory tagab üldjuhul andmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu territooriumil. META Advisory võib siiski kasutada ka volitatud töötlejaid, kelle serverid asuvad väljaspool Euroopa Liitu. META Advisory tagab seejuures Teie isikuandmete igakülgse turvalisuse, rakendades vajadusel õigusaktidega nõutavaid kaitsemeetmeid.

Küpsised

www.metaadvisory.ee kasutab “küpsiseid”. Küpsis on sisuliselt tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja seadmesse. Küpsiste abil määratakse ja salvestatakse eelistused, regionaalsed sätted, teenuste kasutamise valikud jpm.

Soovi korral võite brauseri seadistuses ära keelata küpsiste kasutamise, kuid sel juhul on võimalik, et Teile pakutav teenus on häiritud.

Küpsised jaotuvad püsi- ja sessiooniküpsisteks. Püsiküpsised jäävad Teie personaalarvutisse või mobiilseadmesse ka peale seda, kui olete sulgenud brauseri või arvuti. Sessiooniküpsised kustutatakse aga kohe pärast brauseri sulgemist.

Kasutame veebilehel järgnevaid küpsiseid:

Küpsise nimiKasutamise eesmärkSäilitamise aeg
_GID – Statistika küpsis (Google Analytics)Kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas külastaja veebisaiti kasutab.Loomise aeg: Külastusel Säilitamise aeg: 1 päev (24h)
_ EWSA – Voo statistika küpsisedKasutatakse veebilehe külastaja liiklus statistika teenuse jaoks. Kasutatakse iga uue saidi külastaja puhul.Loomise aeg: Külastusel Säilitamise aeg: 2 aastat
SITE¬¬_LANG  -Veebilehe keele-eelistuse küpsisKüpsis säilitab viimati külastatud veebilehe keele koodi.Loomise aeg: Esimene külastuskord Säilitamise aeg: 2 aastat
_GA – Analüütika küpsis (Google Analytics)Kasutatakse Google Analytics kasutajate eristamiseks. Kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas külastaja veebisaiti kasutab. Kasutaja külastuse otstarbe hindamiseks, veebisaiditegevuste aruannete koostamiseks veebisaidi operaatorite jaoks ja kliendikogemuse parandamiseks.Loomise aeg: Külastusel Säilitamise aeg: 2 aastat

Küpsised jagunevad oma eesmärgi järgi:

  • Vajalikud küpsised. Sessiooniküpsised, mille eesmärgiks on võimaldada Teile meie veebisaidil pakutavate teenuste kasutamist. Need küpsised aitavad kasutajaid autentida ja vältida kasutajakontode pahatahtlikku kasutamist. Ilma nende küpsisteta ei saa me Teile soovitud teenuseid pakkuda.
  • Teavitusküpsised. Need küpsised tuvastavad, kas kasutajad on veebisaidil küpsiste kasutamist aktsepteerinud.
  • Funktsionaalsuse küpsised. Need küpsised võimaldavad Teie brauseril meeles pidada valikuid, mida teete veebisaidi kasutamisel, näiteks teie sisselogimisandmete või keele-eelistuste salvestamine. Nende küpsiste eesmärk on pakkuda Teile personaalsemat kogemust ja vältida eelistuste uuesti sisestamist.

Teie õigused oma andmete kaitsmiseks

Teil on alati õigus oma andmeid meiega mitte jagada, kuid see võib mõjutada Teie kogemust meie veebisaidil.

Isegi kui olete varem andnud nõusoleku meiega oma isiklikke andmeid jagada, jääb Teile õigus igal ajal oma meelt muuta. Nõusoleku tagasivõtmine on sama lihtne kui selle andmine. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne seda toimunud töötlemist.

Teil on õigus saada teavet töödeldavate isikuandmete, nende kasutamise eesmärkide, liikide ja allikate kohta. Samuti on Teil õigus saada koopiaid ja väljavõtteid töödeldavatest isikuandmetest. Teil on õigus nõuda andmete parandamist või täiendamist, kui selgub, et töödeldavad isikuandmed on ebaõiged või ebatäpsed. Asjakohasel juhul on Teil õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele.

Teil on õigus nõuda andmete kustutamist, välja arvatud kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb õigusaktidest. Isikuandmete töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Samuti on oluline tähele panna, et isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada Teile teenuse osutamist.

META Advisory vastab Teie vastuväidetele ja nõuetele hiljemalt ühe kuu jooksul.

META Advisory töötleb Teie isikuandmeid tasakaalus Teie õiguste ja vabadustega. Kui Te olete seisukohal, et isikuandmete töötlemisel on Teie õigusi rikutud või Te soovite, et META Advisory lõpetaks Teie isikuandmete töötlemise, võtke palun meiega ühendust, püüame lahkarvamused lahendada läbirääkimiste teel. Vaidluse korral on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (veebileht www.aki.ee) või pädeva kohtu poole.

Teie andmete turvalisus

Teie isikuandmete turvalisus on meie jaoks oluline, kuid pidage meeles, et ükski Interneti-teel info vahetamise viis ega elektrooniline salvestusmeetod pole 100% turvaline. Kuigi anname endast kõik, et kaitsta Teie andmeid, ei saa me tagada nende täielikku turvalisust.

Teie andmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui selleks on mõjuv põhjus ja on tagatud Teie andmete turvalisus.

Viitamine teistele veebisaitidele

Meie veebisaidilt võite leida linke teistele veebilehtedele, mis ei kuulu meile. Kui vajutate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame tungivalt tutvuda iga külastatava saidi privaatsuseeskirjaga.

Me ei oma mingit kontrolli kolmandate osapoolte saitide üle ega võta vastutust nende sisu, privaatsuspoliitika, pakutavate teenuste või muu eest.

Privaatsuspoliitika uuendused

Jätame omale õiguse teha käesolevas privaatsuspoliitikas muudatusi. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks. Privaatsuspoliitika uuenemise järel muudame me selle allosas paiknevat dokumendi värskendamise kuupäeva. Uuendatud privaatsuspoliitika on alati kättesaadav meie veebilehel.

Viimati muudetud 05/11/2021

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.