META on nõustanud ettevõtteid kõikides peamistes ärisektorites. Iga valdkond esitab kaasaegsetele suhtekorraldus- ja valitsussuhete nõustajatele unikaalseid väljakutseid.

Meta Government

Kogemus:

Energeetika on tänases Eestis nii valitsussuhete kui strateegilise kommunikatsiooni seisukohalt üks võtmevaldkondi.

Eesti energiamajanduses on palju uusi administratiivseid ja poliitilisi surveid ning suundi: taastuvenergia osakaal suureneb, elektriturg avaneb täielikult ja õlitööstus otsib partnerluses avaliku sektoriga oma positsiooni õiguslikult keerulises keskkonnas. Energeetikas, kus paljud investeeringumahukad projektid tekitavad küsimusi keskkonnahoiu seisukohalt, on sageli vajadus juhtida süsteemselt ka kogukonnasuhted. Üha aktuaalsem on Euroopa Liidu regulatiivne mõju Eesti energeetikasektorile.

META on kliendibaasilt üks juhtivamaid energeetika valdkonna nõustamisettevõtteid. Meie klientideks on Eesti energeetika sektori suurettevõtted, aga ka alaliidud õlitootmise, taastuvenergia, elektrituru ja soojamajanduse valdkonnast.

Transiidivaldkonna kuldajaks Eestis peetakse 1990ndaid aastaid, kus ettevõtjate tegevus ja transiiditeema tervikuna püsisid avalikkuse pidevas huviorbiidis. Valdkonnas on viimasel kümnendil aset leidnud palju: geo-, sise- ning majanduspoliitiliste sündmuste mõju on sundinud Baltikumi transiidi- ja logistikaettevõtteid oma äriahelaid ümber mõtestama. See protsess jätkub ning ekspertide hinnangul näeb logistikasektor käesoleval kümnendil põhjalikke muutuseid.

META nõustab mitmeid transiidi- ja logistikakliente, kelle tegevus eeldab piiriülest koostööd valitsussuhetes ja strateegilises kommunikatsioonis.

Jäätmemajanduses on viimase kümne aasta jooksul olnud mastaapsed ümberkorraldused. Üleminek säästvale ja taaskasutusele orienteeritud jäätmemajandusele on toimunud läbi ulatuslike regulatiivsete muudatuste. Avaliku sektori ja seeläbi otsustajate valikute mõju jäätmemajanduse arengule on ulatuslik mitte ainult Eestis, vaid kõikjal maailmas. See on toonud kaasa vajaduse saavutada nii kodanike kui ettevõtete mõistmine süsteemi muudatustest ehk väljakutse kommunikatsiooni korralduseks.

META nõustab jäätmevaldkonnas kliente, kes mõistavad turul toimuvate strateegiliste muutuste olemust ja löövad nendes aktiivselt kaasa.

Ravimitööstus on majandusharu, mida hõlmav regulatiivne raamistik mõjutab selle valdkonna arengut majandussektoritest tõenäoliselt enim. Rahva tervis ja seeläbi ravimipoliitika on avaliku arvamuse pideva käsitluse objektiks ja seetõttu on siin õigete kommunikatsiooniotsuste tegemine ettevõtete strateegilise juhtimistasandi lahutamatu osa.

META teenindab ravimivaldkonnas kliente, kes hindavad meie valdkondlikke teadmisi ja kommunikatsioonialaseid kogemusi.

Meelelahutuse ja spordi valdkond on oma atraktiivsuse tõttu meedia pideva tähelepanu all. Seetõttu väärtustavad valdkonnas tegutsejad kõrgelt strateegilise kommunikatsiooni rolli konkurentsieeliste saavutamisel.

META nõustab meelelahutuse ja spordi valdkonnas kliente, kes hindavad meie sotsiaalset närvi, kontaktvõrgustikku ja kogemusi sponsorsuhetega.

Avaliku arvamuse ja regulatiivse keskkonna vormimisel mängivad olulist rolli nii ettevõtluse kui ka kolmanda sektori eriaalaliidud. Oma valdkonna strateegiliste üldhuvide kujundajate ja väljaarendajatena on erialaliidud partneriks avalikule võimule.

META-l on kogemusi paljude erialaliitude nõustamisel, kes vajavad nii strateegilise kommunikatsiooni arsenali tundmist kui ka teadmisi partnerlussuhete ehitamisest.

Eesti liitumine Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega on põhjalikult mõjutanud toiduainetööstust puudutavaid regulatsioone ning tööstusharu, regulaatori, poliitikakujundajate ja avalikkuse vahelisi suhteid.

Otsustusprotsess antud valdkonnas on detailirohke ja vastav kompetents on koondunud kindlatesse sõlmpunktidesse, mille tundmine on eduka tegutsemise eelduseks.

META-l on selles tegevusvaldkonnas mitmeid strateegilisi ja pikaajalisi kliente, kes hindavad meie kogemusi kaardistada toidu- ja toitumispoliitika alaseid otsustus- ja arvamuse kujundamise ahelaid ning luua tasakaalukat ja tõendipõhist argumentatsiooni oma klientide huvide esindamiseks.

Eesti meediaruum on suures muutuste pöörises. Seda tingituna pidevast tehnoloogilisest evolutsioonist, tarbijate muutuvatest eelistustest ja väga tihedast piirideülesest konkurentsist. Tasapisi on oma vaadet meediatööstusele muutnud ka seadusandja, kes on jooksvalt uuendamas meediale kehtestatud reegleid, standardeid ja konkurentsiga seonduvaid norme.

META on nõustanud antud valdkonnas erinevaid osapooli, kelle jaoks vanade mängureeglite muutumine on ähvardanud konkurentsikeskkonnas nõrgemasse rolli jäämist.

Hasartmängude tööstuse jaoks on professionaalse suhtekorralduse ja valitsussuhete teenuse tarbimine pikaaegne tava. Selle vastuolulise valdkonna puhul on eriti oluline eristada fakte emotsioonidest, avalikku huvi erahuvidest, kuid sageli ka nende mõlema vahel ühisosa leidmine. Hasartmängude tööstus nõuab kõigilt osapooltelt tugevat sotsiaalset närvi ja tundlikkust ning oskust käituda konstruktiivselt seal, kus tööstuse tegutsemine on põhjustanud probleeme või muresid.

META-l on pikaaegsed kogemused hasartmängude tööstuse nõustamisel valitsussuhetes ja praktilises suhtekorralduses.

Finantssektori tuleviku üle toimub intensiivne diskussioon globaalselt ja lokaalselt. Näiteks kerkib üha enam esile arutelu pankade sotsiaalsest vastutusest. Teisalt mõistavad ka kõige suuremad sektori kriitikud, et finantsteenustel on tulevikuski Eesti majanduse turgutamisel suur roll.

META kogemus selles sektoris on mitmekülgne. Suur jaepank, fondihaldurid, investeerimisteenused, kuid ka raamatupidamisteenused ja audiitorühingud. Tihe kokkupuude nende valdkondadega korporatiiv-PR ja valitsussuhetes on andnud meile kindlustunde, et suudame selle sektori klientidele tõsiseks toeks olla.

Traditsiooniliselt riigisaladuse looriga kaetud ärivaldkond nõuab nõustajaid, kes on nii tööstuse kui ka enamasti riigisektorist tellija jaoks usaldusväärsed ja laitmatu taustaga.

META konsultantide varasem töökogemus julgeolekuvaldkonnas ja huvi selle teemaderingi vastu on teinud meie ettevõttest mitme rahvusvahelise kaitsetootja jaoks sobivaima koostööpartneri.

Tervishoiuettevõtlust iseloomustavad klientide ja laiemalt kogu avalikkuse kõrged ootused teenuse kvaliteedile, teenuseosutajate eetilistele standarditele ja pühendumisele ning hoolitsusele, mida tervishoiuettevõtted peaksid suhetes klientidega igal sammul eksponeerima.

META kliendi- ja kogemusteportfelli kuuluvad mitmed tervishoiuvaldkonna brändid ja turuosalised. Oleme nõustanud üldarstiabi, töötervishoiu ja hooldusravi sektorite kliente.

Professionaalsete teenuste valdkonnas – advokaadibürood, raamatupidamisettevõtted, audiitorühingud ja muud nõustamisettevõtted – on eneseturunduse ja kommunikatsioonitegevuste lubatu ja lubamatu piirid muutumas.

See on osa laiemast liberaliseerimisprotsessist vanade, kohati gildilike kutsevaldkondade omavahelises konkurentsis. Täiendava hoo vanade tavade murenemisele on andnud teenusvaldkondade omavaheline segunemine – klient ei soovi osta konkreetset teenust, vaid otsib lahendusi oma probleemidele ja väljakutsetele.

META on juhtinud ja viinud läbi mitmeid Baltikumis tegutsevate teenusettevõtete rebrändimis- ja kommunikatsiooniprojekte, nende hulka kuuluvad näiteks advokaadibüroo, audiitorühing ja tervishoiuettevõte.

Meta Government

Meta Communications

Viimased sündmused:

2015-03-28
Ühe Meta Communications sündmuse pealkiri

Ühe Meta Communications sündmuse pealkiri

Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Sed posuere...

Loe veel
2015-04-02
Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur

Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.

Loe veel

Meist

META Communications on suunatud uute kommunikatsioonilahenduste kasutamisele turundus­ ja brändikommunikatsioonis, elustiiliturunduses ja sotsiaal­ ning digimeedia lahenduste pakkumises. Leiame sünergiaid erinevates valdkondades tegutsevate klientide vahel, viies ellu ühiseid efektiivseid kommunikatsioonikampaaniaid. Usume strateegilisse kommunikatsiooni planeerimisse ja suhteturundusse ning leiame, et hea kommunikatsioon ei saa läbi oskuslikult sõnastatud tekstideta.

Meie eksperdid on rohkem kui 10 aastase kommunikatsioonijuhtimise kogemusega oma ala professionaalid, kelle oskused ja kontaktvõrgustikud võimaldavad meil olla usaldusväärseks partneriks ettevõtte kommunikatsiooni­, turundus­ ja müügi­, personalialaste ning lõpuks ärieesmärkide täitmisel.

Meta Communications