META OTSIB VANEMKONSULTANTI TURUNDUSKOMMUNIKATSIOONI TIIMI

A Lugemisaeg 1 min

Otsime endaga liituma üht head inimest! Otsime turunduskommunikatsiooni vanemkonsultanti, kes oleks koheselt valmis alustama tööd.

Vajalikud eeldused:

 • Vähemalt 3 aastat valdkondlikku nõustamiskogemust
 • Vähemalt 3 aastat projektijuhtimise kogemust
 • Eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel
 • Väga hea kirjutamisoskus
 • Strateegilise planeerimise suutlikkus
 • Kogemus tööst valdkonna juhtivate ettevõtetega juhtkonna tasemel
 • Kaasaegne käsitlus erinevate meedia- ja kommunikatsioonivõrgustike, suhtekorralduse, sisuturunduse, reklaami, brändide ja tarbijate erinevatest rollidest ühiskonnas

Meeskonda sobitumiseks vajalikud isikuomadused:

 • selgelt defineeritavatele tulemustele orienteeritust
 • sättumus teha kõike kiiresti ja täpselt
 • motiveeritud arenema koos ettevõttega
 • suuteline eesmärke püstitama ja oma töövoogu selle järgi planeerima
 • koostöösuutlikkus
 • kõrgelt arenenud suuline suhtlusoskus, suutlikkus anda kogu aeg jooksvalt tagasisidet, küsima sisendit, initsiatiivikus
 • avatud ellusuhtumine, sh suutlikkus harjuda kiirete muudatustega töövoos ja intensiivsuses

Pakume:

 • võimalus töötada koos Eesti ja maailma parimate ja huvitavamate ettevõtete ja organisatsioonidega
 • ettevõtte täielikku toetust konsultandi tööalaseks arendamiseks ja ettevõtet arendavate ideede elluviimiseks

Sa oled sobiv kandidaat, kui sind huvitavad keerulised ülemaailmsed ja kohalikud teemad, mille üheks võtmeteguriks on maine.

Sa suudad koostada kommunikatsiooniplaane, mis hõlmavad kõiki kanaleid ja mis arvestavad segmentide omapäradega. Su ettevalmistus on põhjalik, mistõttu su nõu on täpne, informeeritud ja argumenteeritud. Sa kirjutad hästi, täpselt ja kiiresti, nii eesti kui inglise keeles. Sa kõneled selgelt, konkreetselt. Sa oled energiline ja initsiatiivikas.

Sa tead, et meediasuhted on endiselt oluline osa ärikommunikatsioonist, aga oskad arvestada, et 1980 ja hiljem sündinutest loeb ajalehti regulaarselt vaid iga 7. inimene. Mida sa ise ei oska (veel), suudad õppida või kaasad inimese, kes oskab. Meie kliendid ja koostööpartnerid tahavad tulemust.

Võta ühendust juba täna ning saada sooviavaldus Maarja Karminile (maarja.karmin@metaadvisory.ee) hiljemalt 7. maiks. Värbame kohe, kui oleme leidnud sobiliku kandidaadi!

META on Eesti juhtiv kommunikatsiooniagentuur ja Balti tugevaim valitsussuhete partner.

Meie klientidel on eesmärgid, huvid ja õigused, mis väärivad parimat toetust ja kaitset. Meie lähenemine on teadmistepõhine, informatsioonil, analüüsil ja konkreetsetel ettepanekutel põhinev.

A Lugemisaeg 3 min

Uus trend – kommunikatsioonijuhi roll usaldatakse terviklikult agentuurile

Üha enam rahvusvahelisi ja Eesti ettevõtteid liigub seda teed, et kogu kommunikatsiooniosakonna töö võetakse sisse terviklikult agentuurist. Kas see otsus õigustab ennast ja mis on sellisel juhul võtmetähtsusega, et koostöö sujuks?

Kuigi COVID-19 kriisi alguses arvati, et väga paljud ettevõtted hakkavad kommunikatsiooni juhtima in-house inimeste abil, siis tegelikkus on osutunud vastupidiseks. Juba enne kriisi hakkas levima trend võtta kogu kommunikatsioonijuhtimise teenus agentuurist. Eelkõige just agentuurist, mis suudab pakkuda täisteenust – nii strateegilist kommunikatsiooni, igapäevast meediasuhtlust, sotsiaalmeediat kui ka sisekommunikatsiooni.

Selleks, et koostöö sujuks, vastutab majas sees turunduse-ja kommunikatsiooni eest üks inimene. On siis tegemist turunduse-või kommunikatsioonijuhiga, mõlemad valdkonnad on tänaseks üksteisest niivõrd läbi põimunud ja peaksid ideaalis üksteist toetama, seega ametinimetuse poolest polegi enam vahet kumb vastutab. Väga sageli on ettevõttes siiski ka kommunikatsiooni eest vastutavaks isikuks turundus-või brändijuht.

Agentuur vs. kommunikatsiooni- või turundusjuht

Eriti levinud on kogu kommunikatsiooniteenuse sisseost rahvusvaheliste ettevõtete puhul, kes väga sageli ühendavad Eesti, Läti ja Leedu turud ning võtavad ühest agentuurist kogu projektijuhtimise ja igapäevase kommunikatsiooni.

Juba aastaid on samamoodi tegutsenud näiteks Coca-Cola ja McDonalds, kes võtavad kogu kommunikatsioonijuhtimise agentuurist. Coca-Cola Baltikumi avalike suhete juhi Nele Normaku sõnul on see samal ajal nii kuluefektiivne kui ka vastutava isiku jaoks oluliselt mugavam töö tegemise viis. „Mõned aastad tagasi tegime strateegilise otsuse, et võimalusel koondame turundus-, PR- ja valitsussuhete kommunikatsiooni ühe agentuuri alla. Erinevate brändide puhul on vaja väga mitmekülgset kommunikatsiooni, et jõuda sihtrühmani ja parimate  tulemusteni. Agentuuri kasutamine lisab värskust, pakub uudseid lähenemisi ja mitmekülgseid vaatenurki,“ selgitas Normak.

„Erinevate brändide puhul on vaja väga mitmekülgsetkommunikatsiooni, et jõuda sihtrühmani ja parimatetulemusteni. Agentuuri kasutamine lisab värskust, pakubuudseid lähenemisi ja mitmekülgseid vaatenurki.“–
Nele Normak, Coca-Cola Baltikumi avalike suhete juht

Sarnaseks näiteks on ka Citycon, kus turundustiim koosneb turundus-ja kommunikatsioonijuht Helina Leifist ja kaubanduskeskuste koordinaatorist. Viimane tegeleb valdavalt seejuures sisekommunikatsiooniga. Kommunikatsiooniteenus ostetakse terviklikult sisse META Advisory´st.

„Teistes Põhjamaa riikides, kus on Cityconi kaubanduskeskused on eraldi kommunikatsioonijuhid. Sarnaselt Taanile on Eestis Cityconil vaid kaks keskust (väga vähe võrreldes Norraga, kus on 24 keskust – H.L.), mille kommunikatsioonivajadused ja mahud ei tingi eraldi spetsialisti värbamist. Küll aga tunnen, et kuna Eestis on minu vastutusalas nii turundus kui ka kommunikatsioon, siis kõrghooajal on PR-agentuuri kasutamine lausa hädavajalik. Esiteks on see kuluefektiivne ja teiseks tunnen agentuuri tuge just kriisikommunikatsiooni teemade ja meediasuhete suunal. Tihtipeale mitmeid uudiseid ja vastuseid välja andes on hea kui on kaasatud erapooletu partner, kes ei oma sidet Cityconi ettevõttega. Nii saame näha laiemat pilti ning anda paremaid kommentaare, mis mõjutavad rohkem ka klienti, kes ei tea keskuse otsuste tagamaid,“ selgitas Leif.

Kumb on kuluefektiivsem?

Paljud pelgavad agentuuri palgata, sest kardetakse, et see on väga kallis. Tegelikult on agentuuri palkamine aga mõnelgi juhul kuluefektiivsem kui ühe professionaalsel tasemel kommunikatsioonispetsialisti värbamine. Eelkõige sellepärast, et agentuurist värvates saab oma käsutusse mitme erineva valdkonna spetsialistid, kes aitavad kasvatada nii ettevõtte mainet kui ka toote või teenuse müüki. Täna on kaasaegsest kommunikatsiooniagentuurist võimalik saada teenus, mis aitab ehitada üles toodete ja teenuste brände, planeerida nende turundust kliendisegmentidele, ehitada kliendi maine arhitektuur ja seda kuust kuusse arendada, aga ka juhtida ettevõtte suhteid avalikkuse, meedia, ettevõtte asukohta ümbritseva kogukonnaga.

Paljuski on agentuurist abi just kriiside ajal, sest seal töötavad kogemusega spetsialistid, kes on oma karjääri jooksul juhtinud mitmete ettevõtete kriisikommunikatsiooni ja sellest õppinud. Tänu sellele on võimalik tunda end iga päev kindlamalt.

Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri korraldatud 2020. aasta tööturu-uuringust selgus, et turundus – ja kommunikatsioonispetsialisti brutopalga mediaan jääb Eestis 1400 euro ja tippspetsialistil 1850 euro juurde. Samas on tõsiasi see, et kogenud kommunikatsioonijuhti sellise rahaga tööle täna enam ei meelita. Küll aga on võimalik sama raha eest saada agentuurist igakuine leping, mis võib katta väiksema ettevõtte baasvajaduse.

Küsi juba täna META-lt pakkumist ja kirjuta ann.hiiemaa@metaadvisory.ee

A Lugemisaeg 3 min

Milleks kaubanduskeskusele podcast-saade? Trenditegijate esimesed sammud

2020. aasta suvel alustasime koostöös Kristiine ja Rocca al Mare keskuse ning stuudioga Kõrvauss podcast’i „Trenditegijad“ lindistamist. Eestis olid Kristiine ja Rocca al Mare esimesed kaubanduskeskused, kes endale sellise lisakanali lõid.

Podcast ei ole
lihtsalt keskuste
uus reklaampind,
vaid päris oma saade.

Saatejuhid vestlevad ägedate ja inspireerivate inimestega, kes kuulajate jaoks juba varasemast tuttavad võivad olla. „Trenditegijad“ tahavad pakkuda huvitavat sisu ja seekaudu noori inspireerida. Keskuste rentnike kaasamine aitab episoodide teemadele lisada eksperdivaadet ning rentnike jaoks on reklaam lihtsalt positiivne kõrvaltulem.

Ka Rocca al Mare ja Kristiine keskuste rentnikud väärtustavad podcast’i lisaväljundina väga. Pärast esimeste episoodide salvestamist saatsime need ka rentnikele kuulamiseks, et neil tekiks aimdus, mida podcast endast kujutab. Samuti andsime neile võimaluse pakkuda välja teemasid, millest mõnes episoodis kõneleda. Tõdesime, et mõlemas keskuses on omajagu rentnikke, kellel oleks palju põnevaid jututeemasid.

IDEE

Trenditegijate podcast’i idee sündis vajadusest jõuda noorte inimesteni, kes traditsioonilist meediat sisuliselt enam ei jälgi. Levinumatel sotsiaalmeediaplatvormidel – Instagramis, Facebookis, aga ka Snapchatis ja TikTokis – on konkurents üha kasvav.

Podcast annab võimaluse siduda kuulaja sisuga pikemaks ajaks, kui seda võimaldavad näiteks lühivideod või muu visuaalne graafika. Nagu juba mainitud, on see lisaks ka täiesti uudne väljund keskuste rentnikele, sest episoodidesse on kaasatud ka nende esindajad, kes saavad oma tegemistest rääkida. Parimad nopped vestlustest saatekülalisega on ilmunud ka meedias – seda nii Postimehe kui Delfi veebiportaalides.

ESIMENE SAMM

Turundajad teavad, et iga uue keskkonna ülesehitamine on suur töö, mistõttu on alati mõistlik endalt küsida, kas saadav tulu ületab kulu ja kas hiljem on uue formaadi haldamiseks ikka piisavalt inimressurssi?

Podcast’i tegemine on kahtlemata väljakutse, kuid vaev on seda väärt. Oleme andnud endale väga selgelt aru, et uue keskkonna ehitamine võtab aega. See on järjepidev töö ning populaarsus ja kuulajad ei tule üleöö. Ent algus on olnud paljulubav. Näeme iga uue episoodi pealt, et unikaalsete kuulajate arv kasvab – kaugemad kuulajad paiknevad näiteks Põhja- ja Lõuna-Ameerikas.

Juunikuus alustanud podcast’il on täna juba 10 episoodi. Külas on käinud lohesurfar ja treener Kristiin Oja, näitleja Kristjan Lüüs, jumestuskunstnik Gerda Miller, muusikud Sander Mölder, Eik Erik Sikk ja Maian Lomp, Joel Juht. Laulja Daniel Levi Viinalassiga on salvestatud isegi üks live-episood.

Foto: Marek Metslaid

Live-podcast’i tegime Rocca al Mare keskuse külastajate ees ja sidusime selle isadepäeva kampaaniaga Super-Paps. Kutsusime saatekülaliseks tuntud isafiguuri, kes oli ka kampaanianägu sotsiaalmeedias. Võtsime episoodi ka videona linti ning katsetasime sellega ühtlasi podcast’i toimimist video kujul,“ kirjeldab Citycon Eesti keskuste turundus- ja kommunikatsioonijuht Helina Leif. „Tuleb tunnistada, et see töötab üllatavalt hästi: praeguseks hetkeks on videot vaadatud juba rohkem kui Spotify’s vastavat episoodi on kuulatud. Ei saa salata: võib olla seisneb video edu saladus selles, et Daniel on niivõrd särav ja karismaatiline isiksus. Esimese katsetuse edukus on andnud julgust ka teiste kampaaniate korral live-podcast’i teha.“

VÄLJAKUTSED JA EELISED

Podcast’i tegemise üks suurimaid väljakutseid on ühise aja leidmise. Kuna saatejuhte on meil kolm, saatekülalisi kaks ja salvestamine toimub stuudios Kõrvauss, siis võtab ühise aja leidmine mõnikord aega isegi mitu nädalat. Lihtsustamiseks oleme nüüdseks läinud seda teed, et kõik kolm saatejuhti ei olegi alati kohal ning võimalusel paneme kaks saatekülalist korraga rääkima ja teeme veidi pikema episoodi.

Podcast’i eeliseks on, et see annab inimestele võimaluse tarbida infot samal ajal, kui nad teevad midagi muud – näiteks trenni, sõidavad autoga, jalutavad tänaval või koristavad. Seega tundus ainuõige võtta lisaks kõikidele visuaalsetele kanalitele kasutusele ka helimeedia.

Trenditegijate podcast’i on võimalik kuulata Spotifys, Apple Podcastist, Google Podcast’ist ja teistest populaarsematest meediumitest. Trenditegijate saatejuhid META Advisory konsultandid Jonatan Karjus ja Helin Naska ning Citycon Eesti keskuste turundus- ja kommunikatsioonijuht Helina Leif.

Podcast’i on võimalik kuulata näiteks SIIN.

Error fetching content.

META liitus ülemaailmse PR-võrgustikuga Convoy

Lugemisaeg 1 min

META liitus ülemaailmse PR-võrgustikuga Convoy

A Lugemisaeg 1 min

Eesti juhtiv valitsussuhete ja PR-agentuur META Advisory liitus ülemaailmse PR-võrgustikuga Convoy, mis keskendub eelkõige B2B-tehnoloogiaettevõtete kommunikatsioonile. Võrgustikku kuulumine annab META-le võimaluse teenindada rahvusvahelisi tehnoloogiasektori kliente senisest veel kõrgemal tasemel ja pakkuda lisavõimalust oma olemasolevale kliendibaasile.

META kuulub ainsana Eesti agentuuridest ka ülemaailmsesse IPREX võrgustikku, mis on €381 miljoni eurose koondkäibega võrgustik sõltumatutest (kohalikele partneritele kuuluvatest) kommunikatsiooniagentuuridest, millel on enam kui 1600 töötajat 110 esinduses üle kogu maailma. Convoysse ja IPREXisse kuulumine teeb METAst ühe laiema rahvusvahelise võrgustikuga Eesti PR-agentuuri.

“Rahvusvahelistesse võrgustikesse kuulumine annab nii meie
klientidele kui ka meile endile lisavõimaluse.”

“Rahvusvahelistesse võrgustikesse kuulumine annab nii meie klientidele kui ka meile endile lisavõimaluse. Oma klientidega koos välisturgudele minek on muutunud oluliselt kiiremaks ja lihtsamaks, sest meil on toeks ekspertidest koosnev võrgustik,” avaldas META äriarendusjuht Ann Hiiemaa. “Convoysse kuulumine annab meile ligipääsu rahvusvahelistele B2B tehnoloogiabrändidele, kes tahavad Eesti turule sisenedes luua kampaaniaid, millel on tõeline mõju. Meie tehnoloogiasektori kliendid saavad omakorda tuge, sest välisturgudele sisenedes saavad nad enda kõrvale tipptasemel eksperdid, kes tunnevad konkreetset sihtturgu läbi ja lõhki.”

Convoy juht Rob Ettridge lisas: „Kuna B2B ettevõtete jaoks on jätkuvalt vajadus luua sihipäraseid ning kuluefektiivseid kampaaniaid, mis on suunatud bränditeadlikkuse tõstmiseks ja kliendibaasi kasvatamisele, siis on kohalikele ekspertidele juurdepääs hädavajalik. Valisime oma partneriks META, sest neil on Eestis suurepärane maine ja pikaajaline kogemus.”

2009. aastal asutatud META partnerid Andreas Kaju ja Ott Lumi on 11 tegutsemisaasta jooksul üles ehitanud 2 peamist ärisuunda: Meta Government, mis tegeleb valitsussuhetega, ning Meta Communications, mis pakub strateegilist nõustamist ja kommunikatsioonilahendusi meediasuhetes, turunduses, sisekommunikatsioonis ning mainekujunduses.

Rohepööre jõuab lõpuks kõigini

Lugemisaeg 4 min

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.