fbpx
Lugemisaeg 1 min

Kogukonnagrupp “Tark Tööstus” inspireerib Eesti ettevõtteid tööstust digitaliseerima

Probleem

Eesti on rahvusvaheliselt tuntud oma digitaalse võimekuse poolest.

Eeskätt põhineb see avaliku sektori innovatiivsetele e-lahendustel, kuid meie ettevõtete üldine digitaalsete lahenduste kasutuselevõtmise tase on jätkuvalt ELi riikide keskmisest tasemest maas.

Seetõttu on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse üks strateegilistest eesmärkidest tööstusettevõtete digitaliseerituse kasv, et aidata tööstussektoril kui riigi peamisel majandusarengu mootoril lõigata aegsasti kasu digitaalsetest tehnoloogiatest ja nende abil kogutavate andmete paremast kasutamisest.

Muude tegevuste hulgas on selles oluline osa ka kommunikatsioonil, et tõsta teadlikkust tööstuse automatiseerimise, robotiseerimise ja digitaliseerimise valdkonnas ja suurendada valmisolekut vastavaid uuendusi oma ettevõttes ellu viia. Samuti on eesmärgiks aidata tööstusettevõtete juhtidel ja omanikel mõista terviklikku ökosüsteemi (EAS, KOV, pangad, ülikoolid, digitaliseerimist/automatiseerimist pakkuvad ettevõtted jne), kes digitaliseerimisel tööstusettevõtet toetavad.

Lahendus

Analüüsides täpsemalt tööstusettevõtete esindajate hoiakuid, kasutatavaid kanaleid ja senist kommunikatsiooni digitaliseerimise teemal, jõudis META koostöös EASiga järeldustele, et seatud eesmärkide poole liikumiseks tuleb esmalt tegeleda kahe olulisema fookusega:
a) sõnumite paremaks sihtrühmani toimetamiseks on vajalik parandada kanalite integratsiooni;
b) sihtrühma jaoks on vaja digitaliseerimise argumendid ja kasu muuta käegakatsutavaks.

Kommunikatsioonitegevustest kujunes keskseks lahenduseks tööstuse digitaliseerimise aruteludeks ja kogukonna loomiseks platvormi loomine – seda Facebooki grupi Tark Tööstus näol. Selle eesmärgiks on anda kogukonnaga liitunud inimesele asjakohast know-how’d, inspiratsiooni ja võimalusel ka abi. Grupi sisu toetub kuude lõikes väljavalitud teemadele, millest tulenevalt sünnivad gruppi postitused koostöös EASi, eksperdi või mõne ettevõttega. Samuti leiavad grupis kajastust teemadega seotud uudised ning saated. Lisaks on sisse viidud videoformaadis müüdimurdmise formaat, kus lahendatakse levinumaid digitaliseerimisega seotud eksiarvamusi.

Tulemused

Grupi edukuse peamiseks mõõdikuks on olnud kogukonna liikmete arv. Kui 2020. aasta juulis gruppi luues seadsime sihtrühma suurust ja sotsiaalmeedia tarbimise harjumust arvestades eesmärgi jõuda aasta lõpuks 500 liikmeni, siis seda eesmärki kohendamise kohe pärast grupi avamist – 500 liiget oli grupis juba 1,5 kuuga!

Liikmete arvu kasv on jätkunud stabiilses rütmis – igal kuul liitub grupiga umbes 100 uut liiget. Novembrikuu seisuga on aktiivsete liikmete arv üle 850. Samuti on stabiilselt suurenenud aktiivselt grupi aruteludesse panustajate arv ning engagement.

860+

liiget grupis

125

postitust (ca ¾ liikmete poolt ning vaid ¼ autoriteks toimetajad)

1099

reaktsiooni

61

kommentaari

61%

mehed grupi liikmetest

39%

naised grupi liikmetest

10

silmapaistvat ja kogemusterikast digitaliseerimise lugu

Meta tiim

Rainer Laurits Partner ja tiimijuht

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.