fbpx

Investorite kommunikatsiooninõuanded idufirmadele

Lugemisaeg 3 min
2023. aasta oli idufirmadele muutusterohke. Nii mõnigi pidi uksed sulgema, teised aga silmitsi seisma karmide koondamistega. Kuid õnneks leidus ka neid ettevõtteid, kellele möödunud aasta tõi edu tänu investorite järjepidevale toetusele.

META Alpha tiim otsustas edu väljaselgitamiseks istuda maha investorite Siim Telleri, Tim Vaino, ja Yrjo Ojasaarega, kes on viimastel aastatel aktiivselt panustanud idufirmade kasvu. Koos arutati, millele peaksid idufirmad 2024. aastal meediasuhtluses rõhku panema, millised teemad on nende jaoks olulised ja kuidas investoritega kõige kiiremini jutule saada.

Ettevõtte lool on kandev tähendus

Investoritega suheldes tuli teravalt esile idufirmade loo tähtsus, mis kannab edasi ettevõtte visiooni ja missiooni. See võib tunduda lihtne ülesanne, ent tegelikult kipuvad ettevõtete lood jääma liiga tehniliseks, mistõttu ei teki emotsionaalset sidet ega usaldust asutaja, meeskonna ja investori vahel. 

“Ettevõtte lugu on üks kõige olulisem osa,” rõhutas Teller. Tema sõnul on see eriti oluline neile, kes on kaasamas oma esimest või teist investeeringut ning müüvad eelkõige tulevikku, mitte viimistletud lõpp-produkti. Karismaatiline juht ja veenev lugu mõjutavad oluliselt positsioneeringut ja äratavad tähelepanu.

Hea loo aluseks on tarvis mõista sihtrühma emotsionaalseid valupunkte ja vastavalt sellele luua lihtne ning arusaadav narratiiv. Tasub mõelda probleemile, mis ajendas juhti idufirmat asutama, miks see teema teda ennast kõnetab ning millist suuremat muutust peaks toode või teenus ühiskonnas looma. Siinkohal võib kasulikuks osutuda erapooletu partner, kes pakub tuge õigete küsimuste esitamise kui ka laiemate vaatenurkade pakkumisega, et lugu sünniks hingelähedasena nii tiimile kui ka investoritele.

Üldmeedia või sotsiaalmeedia?

Meediakanalid tekitasid investorites eriarvamusi. Kuigi enamik intervjueeritutest tunnistas, et jälgivad siiani ajakirjanduslikke väljaandeid nagu TechCrunch, TechEU ja Sifted, siis juurdepääs tasulistele artiklitele on muutnud olukorra keerulisemaks. Selle tulemusena on sotsiaalmeediaplatvormist LinkedIn saanud peamine info- ja suhtluskanal. Teisalt tõdeti, et üks ajakirjanduslik artikkel võib olla hindamatu väärtusega. “Sinu ettevõtte väärtus võib olla 3 või 5 miljonit ning see võib sõltuda ainult ühest hästi ajastatud meediaartiklist,” ütles Ojasaar.

Samas on investorite sõnul parim lähenemine just erinevate kanalite kombineerimine. Väiksemaid uuendusi võib jagada sotsiaalmeediakanalites LinkedIn või X (endine Twitter), kuid suurema uudisväärtusega lugusid tuleks siiski jagada ka üldmeediaga.

Hari oma publikut

Investorid ei ole igas valdkonnas eksperdid, mistõttu on asutaja ja meeskonna kohustus oma potentsiaalseid investoreid harida alates turu võimalusest kuni meekonnaliikmete kompetentsini. See aitab eristuda konkurentidest.

Hea näide on siinkohal Woola, kes harib oma kliente ja investoreid fossiilsete kütuste keskkonnakahjulikkusest, räägib turust, näitab oma tiimi ja tutvustab inimlikus võtmes nende toote laiemat missiooni.

Kuidas navigeerida konkurentsitihedal turul?

Idufirmade sektoris valitseb tihe konkurents, mistõttu määravad investeeringute edukuse ettevõtte lugu, tiim, kasum kui ka raha kulutamise kiirus. Kuidas aga tabada investorit, kelle tähelepanu nimel võitlevad mitmed iduettevõtted korraga?

Investorite sõnul on kõige lihtsam viis kutsuda neid kohvile, et arutada koostöövõimalusi ning rääkida iduettevõtte potentsiaalist ning mõlema osapoole ootustest. Alternatiiv on kohtuda ka investorite portfellis olevate ettevõtete juhtidega, et kuulda nende kogemust ning paluda sissejuhatust investoriga kohtumiseks. Samuti tasuks rääkida investori portfelli ettevõtetega, kellega investeering ei õnnestunud.

Riskikapitali fondides töötab ka erineva profiiliga inimesi. Kui üldiselt soovitakse kohe kohtuda fondis pikaajaliselt tegutsenud inimestega, siis investorite endi sõnul tasub läheneda hoopis ka uuematele nägudele, kelle põhitöö on uute huvitavate ettevõtete otsimine. Nii on suurem võimalus võita mitme osapoole usaldus fondis.

10 küsimust, millele järgmise aasta alguses mõelda:

  1. Milline on ettevõtte narratiiv ja kui selgelt on sõnastatud missioon ning visioon?
  2. Kas me oleme valmis otsima abi kolmandalt osapooltelt, et saada uut perspektiivi meie kommunikatsioonivõimalustele ja kitsaskohtadele?
  3. Millised meediakanalid on meie sektoris kõige olulisemad ja milliseid kanaleid jälgivad meie potentsiaalsed investorid?
  4. Kas peaksime eelistama traditsioonilisi meediaväljaandeid või keskenduma sotsiaalmeediaplatvormidele?
  5. Kuidas saame tasakaalustada üld- ja sotsiaalmeediat, et olla võimalikult palju pildis?
  6. Millised on peamised teemad, mida investorid peavad turgu ja võimalusi arvesse võttes mõistma?
  7. Kas tiimi kompetents on piisavalt nähtavalt?
  8. Kas oleme proovinud õppida investorite portfellis olevate idufirmade kogemustest, et suurendada oma eduvõimalusi?
  9. Kas oleme suhelnud riskikapitali fondide nooremate kolleegidega, et laiendada oma võrgustikku?
  10. Kas meie kommunikatsioonistrateegia on vastavuses ka tänaste valdkonna trendidega?

Meta Advisory asutas eraldi start-up ärisuuna

Lugemisaeg 3 min
Eesti juhtiv avalike suhete nõustaja META Advisory lõi uue äritiimi Meta Alpha, mille fookuses on idufirmade kasvu toetamine. Tiim koosneb startup-kommunikatsiooni ja turunduse ekspertidest. 

META Advisory on aastate jooksul nõustanud teiste seas Uberit, Starshipi, Lightyeari, Wolti, Kwotat, Äiot, Bikeepi, Snabbi, Jobbaticali, MeetFranki, Skeletoni, Clevonit, Eleporti, Futugridi, GScani ja paljusid teisi. “Oleme kümme aastat juba toetanud kümnete Eesti tehnoloogiaidude kasvu – alates sõnumiplatvormide koostamisest kuni raha kaasamise ja välisturgudele laienemise kommunikatsioonini. Selle käigus kogutud õppetunnid on lihtsad: idufirmade kommunikatsioon erineb kasumlike turuliidrite omast. Kiiresti areneda soovival idul on vaja ka nõustajalt kiirete ja mõõdetavate tulemuste saavutamise suutlikkust, valmidust katsetada, eksida ja uuesti katsetada käigu pealt. Aga ülekõige paindlikkust – nii koostöövormide kui muutuvate eesmärkide osas. Selle kogemuse pealt disainisime eraldi tiimi, mille riskiisu on suurem, mille tööaeg ja töövõime on võrdne idudest klientide omaga ning kus ollakse suutelised arvestama start-upi arenguetappidest tulenevate iseärasustega,” avaldas Meta Advisory partner ja Meta Alpha juht Ann Hiiemaa. 

Nii nagu Meta Advisory on asutatud suure finantskriisi põhjas, 2009. aastal, nii on parim aeg idudele kohandatud lähenemisega nõustamistiimi loomine just nüüd, kui tehnoloogiaettevõtete finantseerimine kidub ning vähemaga on vaja saavutada rohkem. See tähendab ühtlasi ka seda, et META Alpha teenuseportfell on oluliselt laiem kui üksnes meediasuhtlus ja lokaalne PR. Tiimi on kaasatud turu tugevaimad kasvuturundajad, SEO-spetsialistid ning ärinõustajad. 

“Meie tugevuseks on kogemus – meie tiimiliikmed on ise ehitanud idusid ja konsulteerinud nii Eesti juhtivaid kui ka alles alustavaid start-up ettevõtteid. Oleme õppinud oma eduelamustest ja ka rasketest otsustest. Teame, mis toob tulemusi ja mis lihtsalt raha ning energiat põletavad. Keskendume sellele, kus on tulemusi ja kasvu oodata,” lõpetas Hiiemaa. 

Enne uue ärisuuna loomist viis Meta Alpha idufirmade juhtide seas läbi küsitluse, mis näitas selgelt, et ettevõtete põhiliseks fookuseks on raha kaasamine ja uute toodete või teenuste turule toomine. Kui üle poolte idufirmade asutajatest teevad turundust ja kommunikatsiooni ise, siis 30% vastanutest kasutavad majasisest spetsialisti ning vaid 10% kasutab välise agentuuri abi. 

Meta Alpha kliendisuhete juht Lily Mägi sõnul ei jätku idufirmade arengu esimestes faasides piisavalt tugevaid turunduskommunikatsiooni taustaga inimesi ega ressursse. “Üks inimene ei suuda ettevõtte kõiki turundusvajadusi katta. META Alpha on turunduskommunikatsiooni tiim, mis teeb koos ettevõttega ära kõik alates positsioneeringust ja lõpetades kasvuturundusega. Meie asi on korda luua seal, kus alustaval ettevõttel valitseb veel korralagedus – ehitame üles need funktsioonid, mis idu põhiäri kasvu toetavad,” lisas Mägi, kelle sõnul näitas küsitlus, et ühe kolmandiku vastajate jaoks oli oluline jõuda ka oma sihtrühmade jaoks olulistesse maailma juhtivatesse meediaväljaannetesse. Just seepärast keskendub Alpha oma globaalse PRi tugevuste laiendamisele. “Meta Alpha on ka osa maailma juhtivast tehnoloogia kommunikatsioonivõrgustikust Convoy. Nii suudame väga kiiresti leida tugeva partneri kõikidest maailma olulistest pealinnadest ja ärikeskustest,” ütles Mägi.

META Alpha on Eesti juhtiva avalike suhete nõustaja META Advisory ärisuund, mis on loodud Balti regiooni idufirmade arengu toetuseks. Tiimi kuuluvad kasvuturundusele keskenduv Madis Trei, SEO-spetsialist Annika Helendi, copywriterid Maria Magdaleena Lamp ja Vira Suarez ning toote- ning teenusearenduse konsultant Anni Sinijärv. Lisaks on Meta Alpha iduportfelli käsutuses rahvusvaheline tehnoloogia kommunikatsioonivõrgustik Convoy ja Rud Pedersen Groupi ettevõtted Euroopas ning teised Meta Advisory partnerid üle kogu maailma.

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.