fbpx
Lugemisaeg 4 min

Kuidas koostööst agentuuriga võimalikult palju võita?

PR-agentuuri kasutamine võib tuua suurepäraseid tulemusi, aga seda vaid juhul, kui agentuuri osatakse hästi kaasata. Kuidas muuta koostöö mõlema poole jaoks võimalikult efektiivseks?

Viis aastat kogemust Eesti juhtivas PR-agentuuris erinevates rollides on näidanud, et on ettevõtteid, kes saavad tänu agentuurile teistest oluliselt paremaid tulemusi. Need õppetunnid võimaldavad uusi kliente koostöö alguses nõustada, kuidas kohe koostööle õige alus laduda.

Väga palju oleneb tulemuste saavutamisel just inimesest, kes vastutab agentuuriga koostöö eest. Olgu ta siis tegevjuht,  kommunikatsiooni-, turundus- või harvemini ka personalijuht – viimast näiteks mõne CSR või tööandja-brändinguarendusprojekti puhul. Kui ta on osa juhtkonnast või tal on juhtkonnaga kooskõlastatud selge ülesandepüstitus ja olemas mandaat tegutsemiseks; ta mõistab ise oma tööandja äri, eesmärke ja visiooni ning oskab seejuures ka agentuuriga koostööd teha, siis on tulemused sellised, mis investeeritud eurod kuhjaga tagasi toovad.

Kui klient on agentuuri juurde tulnud ning sõlmitakse kokkulepe, et agentuur asub toetama ettevõtte kasvu, värbamist või mainejuhtimist tervikuna, siis järgmised sammud eduka koostöö loomiseks võiksid olla:

  1. Eesmärgid: mida me üheskoos saavutada tahame?

Edukas koostöö saab alguse konkreetsetest eesmärkidest. Mida ettevõte koos agentuuriga  saavutada tahab ja mis on need KPId (tulemuslikkuse põhinäitajad), mida me jälgime? Kuidas me saame aru, et koostöö toimib? Milles edu väljendub?

Olgu need siis üleüldine maine ja suuremahuline maineuuring, kajastuste arv kvartalis või teatud turunduskommunikatsiooni tegevuste mõju müügile – eesmärgid võiksid ideaalis olla mõõdetavad.  Turunduskommunikatsioonis on tihti abi turundusega samade mõõdikute kasutamisest (brändi KPId) või konkreetsete kampaaniate puhul kommunikatsiooni tulemuslikkuse sidumisest müügieesmärkidega.

Eesmärkidest lähtuvalt saab agentuur luua kommunikatsioonistrateegia ja ehitada selle peale konkreetse ajaperioodi kommunikatsiooniplaani, mis aitab püstitatud eesmärke täita.

2. Koostöö: usaldus

Kui Sa oled oma äri eesmärkide täitmiseks sobiva agentuuri välja valinud, siis usalda neid. See on meeskond, kes koosneb oma ala spetsialistidest, neil on ideaalis aastate või aastakümnete pikkune kogemus ja nad teavad, mida nad teevad. PR-agentuur aitab Sinul keskenduda oma ärile, nemad keskenduvad Sinu ettevõtte kommunikatsioonile.

Suure ja pädeva agentuuri kogemus hõlmab inimsuhteid kõikide meediaettevõtete ja teiste võtmeinimestega äris, meelelahutuses, kultuuris ja poliitikas; agentuuri eluea jooksul võidetud kogemused õnnestumistest – ja paratamatult ka ebaõnnestumistest – ületavad mistahes ühe kliendi sarnaste kogemuste summa – vähemalt konkreetses tegevusriigis.

Siinjuures on oluline mõlemapoolne avatud ja aus suhtlus ning igakuine PR-plaanide ülevaatamine. Kui midagi õnnestus, siis mis oli edu alus ja kui midagi ei õnnestunud, siis mida me sellest õppisime, et järgmisel korral õnnestuda? Planeerimine toimib siis, kui sama rutiinselt mõõdetakse plaanide täitmist ning vaadatakse koos, mida saab järgmises planeerimistsüklis paremini teha.

3. Rutiinid, mis toovad tulemusi

Ükski koostöö ei saa olla edukas ilma koostöörutiinideta, mis on seatud lähtuvalt eesmärkidest. Konkreetsed eesmärgid ja ühises dokumendihalduses jagatud kvartaliplaan, mis aitab eesmärke täita, on kõige alus. Lisaks igakuised kokkuvõtted ja igapäevane meediaseire koos tegutsemissoovitustega.

METAs oleme näinud, et nii uskumatu kui see ka ei tundu, siis iganädalased või igakuised koosolekud on vajalikud mõlemale osapoolele ning pandeemia-aegne võidurelvastumine virtuaalplatvormidega on ajakasutust ainult efektiivsemaks teinud.

Tihedamatel kampaaniaperioodidel on vaja vahel lausa iga päev lühikoosolekuid teha, aga efektiivselt juhitud koosolek annab tihtipeale mõlemale poolele ajalise võidu. Viimase aja kogemus on näidanud ka seda, et tasub võtta eeskuju iduettevõtetest, kes üldjuhul ei märgi kalendrisse kunagi üle 30 minuti kestvat koosolekut. Igal koosolekul peab olema juht, eesmärk ning selle tulemusena peab valmima memo, mille alusel saab vastutav inimene juhtida järgmiseid samme

4. Vii erinevad agentuurid kokku ja lase neil koostööd teha

Kõige edukamad kampaaniad sünnivad siis, kui kliendi esindaja on suutnud kokku viia loov-ja PR-agentuuri, vahel ka meediaagentuuri. Kaasaegne kommunikatsioon on ehitatud ärieesmärkide peale ning kui agentuurid on rakendatud loovalt neid eesmärke täitma ja teevad seda koostöös, siis tulevad ka tulemused.

Kui aga loovagentuurile on antud lähteülesanne, mille tulemuseks peaks olema kampaaniaidee, mida pole võimalik kommunikatsiooniga toetada, siis on tegemist pooliku kampaaniaga. Kõiki võimalusi edu saavutamiseks pole rakendatud. Just sellepärast on oluline võimalikult algses faasis kommunikatsioon ja turundus kokku viia. Nii, et sellest sünniks kampaania, kus on silmas peetud ka PR-võimekust.

Kriisikommunikatsioonis või kohtuesinduse kommunikatsioonis on täpselt sama oluline hoida koos õigusabi ja kommunikatsioon – neil on tihti vastupidised nõuanded, sest tegelevad eri tüüpi riskidega, ent lõpuks on kõigi eesmärk sama ning mõlema sisend juhtimisotsuste tegemiseks võrdselt oluline.

5. Kõneisikutest ja nende meediasuhtluse oskusest saab kõik alguse

Tore on töötada klientidega, kelle kõneisik on niivõrd hea, et iga kord kui ta eetrisse läheb, võib olla kindel, et tulemuseks on intervjuu, mille parimaid osasid tsiteeritakse hiljem nii meedias kui ka ettevõtte teiste klientide seas. Tugev kõneisik on PR-agentuurile ja ettevõttele endale kulla hinnaga. Ja tugevaid kõneisikuid pole sugugi palju.

Siinkohal on vana tõde ka see, et tugevaks kõneisikuks ei sünnita, vaid saadakse. Seepärast tasub investeerida meediakoolitusse ja enne iga intervjuud selleks valmistuda. On inimesi, kes vajavad kirjalikku valmistust, aga ka neid, kes sooviksid eelnevalt intervjuu erinevad osad suuliselt läbi mängida. Ettevalmistusele kulutatud minutite tasuvus on väga kõrge.

6. Olge valmis kriisideks

Agentuuri tugevus tuleb kõige paremini esile just kriiside ajal. Kriise läbivad kõige paremini aga ettevõtted, kes on nendeks valmis.

Juba koostöö alguses tasub kaardistada võimalikud kriisiohud ja teha kriisikommunikatsiooniplaan ning ideaalis ka kriisisimulatsioon. Nii ei pea ei juhtkond, PR-agentuur ega vastutav turundus- või projektijuht kartma, et kriisiks ei olda valmis. Agentuuri abil saad kriisideks valmis olla ja uue kriisiga vajadusel kiirelt kohaneda.

Lugemisaeg 3 min

Nügimine on moes – mis sellest PR-is kasu on?

Kui te ei ole viimastel aastatel kuulnud mitte midagi nügimisest*, siis olete ilmselt elanud maa all. Väga paljudes rahvusvahelistes organisatsioonides nagu Maailmapank ja ettevõtetes nagu Coca-Cola on juba aastaid isegi eraldi nügimisega tegelevad meeskonnad. Isegi Eesti riigis otsitakse nügimisest elanike suunamisel abi.

Maailma üks suurimaid reklaami- ja avalike suhete agentuure Ogilvy korraldas tänavu juba üheksandat aastat rahvusvahelist konverentsi Nudgestock, mida nad ise nimetavad laiemalt käitumisteaduste festivaliks ja millest võttis tänavu digitaalselt osa üle 20 000 inimese.

Lisaks sellele, et tegemist oli väga hea näitega, kuidas koroonakriisi järgses maailmas (12-tunnist!) konverentsi korraldada, oli hea näha, kuidas rahvusvahelisel tasemel ei ole nügimine lihtsalt üks trendikas kommunikatsioonimeetod, vaid kommunikatsiooni planeerimise oluline ja loomulik osa.

Konverentsi patroon, reklaamimaailma guru Rory Sutherland sõnastas selle nii: käitumisteadus ei ole kõik, aga kui sa ei arvesta seda oma probleemi lahendamisel, siis jääd millestki suurest ilma. See, kuidas me arvame, et inimesed võiksid käituda ja kuidas nad tegelikult käituvad, on sageli väga erinev. Kui paljud turundusmaailma praktikud püüavad täna inimeste käitumist kirjeldada läbi (suur)andmete ja uuringute, siis Sutherland rõhutas, et inimeste käitumine ajas muutub, seega pole loovideid mõtet üles ehitada minevikus toiminud kontseptsioonidele ja tarbijate käitumisele, vaid testida tuleb ka ideid, mis tunduvad esiti täiesti ebaloogilised. „Enamik ideid tunduvad loogilised alles pärast nende edukust,“ sõnas ta.

Seda, et inimeste käitumine ei ole alati – või isegi sageli –  ratsionaalne, on viimastel kümnenditel tõestatud korduvalt. Kõige huvitavamalt on selle kirja pannud Nobeli preemiaga pärjatud psühholoog Daniel Kahneman, kes kirjeldas kümme aastat tagasi avaldatud raamatus „Thinking Fast and Slow“ lihtsate näidete abil, kuidas inimesed võtavad otsuseid vastu enamasti kiiresti ja ebaratsionaalsetel alustel. Inimese aju ei taha vabatahtlikult palju vaeva näha ja otsib otseteid, lihtsaid lahendusi.

Sellised lahendused võivad meid aga väga sageli viia valele teele. Kommunikatsioonivaldkonnas on seda eriti oluline arvesse võtta loovideede või strateegiliste lahenduste otsimise faasis. Kui ajurünnaku-koosoleku alguses ütleb autoriteetne osapool välja mingi arvamuse või suuna, võib kogu ülejäänud protsess kuluda selle arvamuse tõestamiseks. Või kui mõnel osalejal on sarnase probleemi lahendamise kogemus, siis on tal raske välja pakkuda täiesti uusi lahendusi.

Nudgestocki konverentsil esinedes pakkus Kahneman välja meetodi paremate otsuste tegemiseks: otsust tuleb teadlikult edasi lükata. Kõigepealt soovitab ta probleemi tükkideks võtta, iga selle aspekti kirjeldada ja analüüsida, koguda kokku võimalikult palju informatsiooni ja alles siis kasutada oma intuitsiooni ja kogemusi, et teha otsus või leida kokkulepe. „Informatsioon tuleb hoida võimalikult kaua puutumatuna osapoolte eelarvamustest ja eelnevatest kogemustest,“ rõhutas ta.

Kolmas väga huvitav esineja oli kommunikatsiooni- ja sotsioloogiaprofessor Damon Centola, kes rääkis sellest, kuidas keerulised muutused ühiskonnas tegelikult levivad ja mis nende levikut takistab. Ta eristas muutuste levikul ühiskonnas lihtsaid ja keerulisi nakkuseid (simple and complex contagions): lihtsad on näiteks COVID-19 viirus, kuulujutt, viraalne video, lihtne idee ja info, keerulised aga uued tehnoloogiad, riskantsed sotsiaalsed liikumised, kulukad innovatsioonid, võõrad ideed, uued käitumismudelid.

Kui lihtsad nakkused levivad lineaarselt ja loogiliselt, sageli suurte kontaktide hulgaga isikutelt ühiskonna äärealadel asuvatele inimestele, siis keerulised nakkused võivad hoopis levida äärealadelt lõpuks mõjuisikuteni välja. Ta selgitas, miks levis laialdaselt ja läbi erinevate ühiskonnakihtide koroonaviirus, aga mitte maskikandmine, ning miks ei ole suurte kontaktide hulgaga mõjuisikute kasutamine keeruliste muutuse kommunikeerimisel alati kõige õigem lähenemine. Ta tõi välja, et keeruliste muutuste puhul on tema analüüsi põhjal otsustav hetk 25% inimeste käitumise muutus – alles pärast selle saavutamist levivad need eksponentsiaalselt massidesse.

Mida siit PR-i kaasa võtta?

  1. Inimeste käitumine on suuresti ettearvamatu ja kui me tahame nende käitumist mingis soovitud suunas muuta (näiteks tervislikum toitumine, keskkonnasäästlikum tarbimine või uue tehnoloogia kasutuselevõtt), siis me peame sellega arvestama. Sageli aitab õige tee leida mitmete (ka ebaloogiliste) ideede testimine.
  2. Me peame uusi ideid ja lahendusi välja töötades arvestama ka enda eelhäälestusega ja loovideede protsessi teadlikult suunama, et värsked ideed pinnale saaks ujuda.
  3. Informatsioon võib küll laialdaselt levida, aga see ei pruugi tuua kaasa käitumise muutust, kui me ei saa aru inimeste eelhäälestatusest. Näiteks jätkusuutlikkus on niivõrd keeruline valdkond, et suurem osa inimesi ei suuda seda hoomata, veel vähem oma eluviisi vastavalt sellele muuta. Lisaks võib inimene teha elus ühe muutuse, näiteks sorteerida prügi ja arvata, et sellest piisab, kuna ta on oma panuse andnud.

*Nügimine on iga aspekt otsuse tegemise protsessis, mis kihutab inimesi oma käitumist ennustatavas suunas muutma, kasutamata selleks mingite valikute keelamist või majanduslikke stiimuleid. Sekkumine peab olema lihtsasti välditav ja odav, et olla nügimine. Nügimine ei ole millegi kohustuslikuks tegemine või keelamine. Näiteks, puuviljade asetamine silmade kõrgusele on nügimine. Rämpstoidu keelamine ei ole. (Thaler ja Sustein, 2008)

Lugemisaeg 3 min

Pragmaatilised tähelepanekud teoreetilisest poliitikast

Teema Valitsussuhted

14. mail Sirbis ilmunud Marju Lauristini artikkel „Riigivalitsemine vajab uuenduskuuri“ , mis leidis kajastamist ka Edasi portaalis, on sisuliselt Lauristini pildistus Eesti hetke-demokraatiast.

Emeriitprofessor sidus oma lugu tagasivaatega „Eesti inimarengu aruande“ (EIA) ilmumise 25. aastapäevale. Seda Eesti juhtivate sotsiaalteadlaste osalusel 25 aasta jooksul ilmunud analüüsikogumikku võiks sirvida igaüks, kes soovib mõista, mis Eestis on toimunud, mis toimub ja mis hakkab aset leidma. [1]

Lauristini üldiste järeldustega Eesti poliitika hetkeseisust võib nõustuda. Siiski on arengukurve, mille üle peaks polemiseerima.

Esiteks kirjutab Lauristin, et „avaliku kontrolli ja parlamendi ning täitevvõimu rolli tasakaalustavate mehhanismide nõrkuse tõttu on (valitsus)-erakondadel viimase paari aastakümnega kujunenud peaaegu piiramatu võimumonopol riigi arengu suunamisel, avalike ressursside kasutamise üle otsustamisel, nii parlamentaarse kui ka täitevvõimu agenda kujundamisel ning ka enamiku oluliste ametipositsioonide mehitamisel“. Osaledes igapäevaselt huvirühmade ja poliitikute ning ametnike vahelises nn raudses kolmnurgas, ei saaks ma öelda, et erakonnad kehastavad endast sõna otseses mõttes „võimumonopoli“. Poliitikutel on – ja peabki olema – õigus langetada lõppotsuseid, aga agenda kujunemist, poliitika formuleerimist ja selle avalikku legitimeerimist ei kontrolli nad õnneks, kahjuks või rõõmuks juba ammu.

Vaadates Eesti parteisid valitsemissüsteemis kui tervikus, hakkab pigem silma nende haprus. Kaldun pigem nõustuma õiguskantsler Ülle Madise seisukohaga – näiteks on parlamendisaadikutel üha keerulisem mõista riigieelarvet, kuna eelarveread on formuleeritud üha segasemalt ja abstraktsemalt – ehk ainult sellisel moel, et avaliku raha ümberjagamise protsessi mõistavad üha rohkem vähesed bürokraadid. Eesti erakonnad on oma olemuselt kohati vähesuutlikud ja ebaväärikad, ent demokraatia seisukohalt on põhimureks, et esinduspoliitikute ja bürokraatia kaalukauss pöördub üha rohkem viimaste kasuks. Seega, rääkides Riigikogust – mida saame üldse oma esindajatelt oodata, arvestades, et Riigikogu saadikutel puudub elementaarne tugistruktuur ning iseotsustusõigus enda eelarve üle? Hiljutine uudis, et eelarvekärped võivad sulgeda Riigikogu Toimetised ja Arenguseire Keskuse, on isegi superkarikatuurne näide sellest, kuidas Riigikogu ei võeta tõsiselt. Vastupidiselt ühe orkestri koondamise uudisele ei tekkinud sellest sulgemisest isegi skandaali. Riigikogu peaks olema põhiseaduslik institutsioon, mitte majavalitsus, mille kulusid saab pügada – mõni ministeerium samal moel nagu lammast.

Mis on seda trendi raamistav makrotendents? See on nimelt laiaulatuslik depolitiseerimine ning sellist sügavat trendi näeme nii kõikjal Ida- kui ka Lääne-Euroopas. Depolitiseerimist võib on defineerida mitmeti: näiteks on Burnham (2001) määratlenud seda nähtust kui laialdast fookust nii riigiülestele- kui sisestele protsessidele, mille üks tunnus on, et  poliitikutelt eemaldub vastutus, mis delegeerub ametkonnale. Poliitikas on kahtlemata alati teatud positiivset depolitiseerimist. Hea näide on nn nimetamiskomitee süsteem – sest me ju ei taha, et riigiettevõtete nõukogudes domineeriks asjatundmatud isikud. Samas, kas tahame, et poliitikat kujundaks poliitikud, kes on meie ees vastutavad (vähemalt valimistel), või mandaadita bürokraadid?  

Teiseks kirjutab Lauristin: „Erakonna valimisplatvormist võib ju saada alus koalitsioonileppele, mis on omandanud Eesti riigi valitsemises lausa müstilise, põhiseaduse seisukohalt aga vägagi küsitava rolli. Pädeva sisediskussiooni puudumise tõttu erakondade liikmeskonnas on järjest olulisemaks saanud ka ajakirjanduse kui poliitika mõtestaja kriitiline roll erakondade tegevuse valgustamisel“. Teise mõtteosaga peab igati nõustuma, sest siin on tegemist globaalse fenomeniga, kus „meedia“ ja „poliitika“ abielupaaril on püksid aina enam esimese jalas: partei identiteedi langus tähendab vähem lojaalseid valijaid, see omakorda aga rohkem sisutühja poliitkonkurentsi, vähem sisudebatte, rohkem spin-doktorlust – ning seda spiraali võiks jätkata. Seda kirjeldab hästi järeldemokraatia teooria (Crouch, 2004). Esimene lauseosa on minu jaoks taas kord koht poleemikaks. Koalitsioonilepe on täiesti legaalne ja laialt levinud esindusdemokraatia tegevushoob. Põhjamaises poliitikas on näiteks tava, et huvirühmad on ligi aasta enne üldvalimisi otsustajatega intensiivses dialoogis – eesmärgiga saada oma punkt koalitsioonileppesse. Selle leppe välist poliitikat (juhuotsuseid) on sealses poliitikakultuuris oluliselt vähem kui meil.

Lauristin räägib veel ka seda, et „Meil on mitmed organisatsioonid, mis võiksid sillutada teed erakondade ülestele kokkulepetele ja erakondade monopoli riigi valdkonnapoliitika kujundajana lõhkuda: Eesti Koostöö Kogu, Eesti Teaduste Akadeemia, Arenguseire Keskus, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Ametiühingute Keskliit…“ jne. Siin kirjeldab Lauristin sisuliselt neokorporatiivset eestkostedemokraatia versiooni. Leian, et poliitika kujundamise monopol pole enam ammu erakondade käes ning pigem iseloomustab otsustusprotsessi kirju poliitikakogukond (Pross, 1995), mis oma olemuselt ametlike ja mitteametlike toimijate ning väliste ja siseste mõjutajate kogum (eksperdid, lobistid, ametnikud, teadlased, poliitikud jne), mis pole seotud reeglina jäikade institutsioonidega.


[1]. Lauristin, M. (2021). Taasiseseisvunud Eesti kolm aastakümmet inimarengu luubi all. Eesti Koostöö Kogu. https://www.kogu.ee/wp-content/uploads/2021/03/EIA25_tervik_kogumik.pdf

Lugemisaeg 4 min

Andreas Kaju: lahtiste kraanide poliitika on väga harva toonud pikaajalist edu

Andreas Kaju

Artikkel ilmus esmakordselt väljaandes Äripäev 15. mail 2021.

Eestis pole olnud veel valitsust, kes oleks suutnud kraane avades teha lisaks jooksvate kulude katmisele pikaajalisi investeeringuid, mille nähtavad tulemused ei oleks käes enne järgmisi valimisi, kirjutab nõustamisettevõtte Andreas Kaju vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Mulle teeb muret riigieelarve ja riigivõla teemalise diskussiooni loosunglikkus. Sellest võib ainult ajakirjanduse kaudu infot saavale kodanikule jääda mulje, nagu oleks keskustelu ühel poolel eelarvekonservatiivid, kes kaitsevad kulude ja tulude tasakaalu põhimõtet, ja teisel poolel majanduskasvu kiirendamise ideoloogid, kellel on head ideed ja soov nende eluviimiseks raha leida.

Tegelik lähtekoht on aga järgmine. Eesti võlatase tõusis juba viimase kahe aastaga kolm korda: 8,4%-lt SKPst 23,6%ni SKPst. Sama sammuga on kasvanud ka valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon: 2,7% pealt -6,6% peale. Ilma igasuguste ideedetagi võtab Eesti iga sekund laenu olemasolevate seadustatud kohustuste finantseerimiseks. Ja pandeemia tõrjeks kehtestatud piirangutest (mis hoiavad tagasi pakkumist; nõudlust jagub) põhjustatud kunstlik majandussurutis pole veel läbi. Võibolla elame niimoodi veel aastaid, kus peame subsideerima tervete majandussektorite puhkamist palgatoetuste ja muuga. See kõik on ilmselt hädavajalik, sest ühiskond kannab solidaarselt ülekulu, et kaitsta kõige haavatamaid.

Teisisõnu: Eestis on eelarvepuudujääk kasvav juba enne igasugust debatti ja see on nii olnud juba mitu aastat enne kriisi, kus majanduskasvule vaatamata suudeti raha kulutada rohkem kui kokku koguda.

Betooniga piiratud fantaasia

“Lahtiste kraanide poliitika”, milles rahandusminister ja peaminister Otto Strandman Pätsu süüdistas ja mis viimase ka 1924 riigivanema ametist viis, on väga harva toonud pikaajalist edu. Lühiajaliselt on see pandeemilistes oludes muidugi vältimatu – euroala riigivõlg on samuti 100% SKP piirijoone ületanud ning sotsiaalse kollapsi vältimine on valitsuse esimene ülesanne. Probleem on ennekõike selles, et Eestis pole olnud veel valitsust, kes oleks suutnud kraane avades teha lisaks jooksvate kulude katmisele pikaajalisi investeeringuid, mille nähtavad tulemused ei oleks käes enne järgmisi valimisi. 

“Lahtiste kraanide poliitika”, milles rahandusminister ja peaminister Otto Strandman Pätsu süüdistas ja mis viimase ka 1924 riigivanema ametist viis, on väga harva toonud pikaajalist edu.

Seetõttu valatakse nn investeeringuraha alati betooni ja asfalti. Näiteks Eesti tervishoius on pea kogu Euroopa Liidu liikmelisuse aja struktuurivahendeid ja investeeringute omafinantseeringuraha kasutatud betooniinvesteeringuteks. 

Fantaasia on betooniga piiratud praegugi. Tallinna haigla suurprojekt võib olla õigustatud vanades majades tegutseva linnahaiglate konsolideerimiseks, aga oludes, kus on meil on piirkondlikud haiglad PERH ja TÜK ning juba täna pole ühes piisavalt residente ja teises patsiente, on meie kinnisvaramajandusele orienteeritud investeerimisfilosoofia lihtsalt imelik. 

Hariduseski on investeeringud olnud alati ainult majade ehitamisse. Hariduse usku riigis on õpetajaameti populaarsus OECD riikide seas endiselt viimaste seas, sest kooli lõpetavad lapsed näevad, kui raske on õpetajal üksinda klassis ja kui vähe on tal tegelikku tuge. 

Ehitamisse investeeritakse sellepärast, et selle protsess on lihtne, tulemus käegakatsutav. Tellime maju, pank oskab hinnastada, ehitaja ehitada, omanik amortiseerida ja korraks on kõigil tore, majandus kasvab. 

Riik ei ole kehv investor mitte ainult sellepärast, et neid investeeringuid ei juhitaks nii nagu peaks, vaid et ei osata ka investeerida. Kuna riskiisu on madal (ajalooliselt on KredExi ettevõtluse toetusmeetmed olnud nii konservatiivsed, et nõudlus nende järele on kohati kehv olnud, kuigi viimastel kuudel on olukord paranenud) ning ajahorisont alati lähedal, siis ei investeerigi riik Eesti teaduse ja kaasaegse tootmise ristteel olevatesse ettevõtetesse või haridusse ja teadusesse, vaid ennekõike ehitustegevusse. 

Vaadake Soome või Saksamaale – millised on seal avaliku sektori, keskvalitsuse või maakondade ning linnade investeeringud? Võisteldakse ettevõtete tootmiste ja tehnoloogiasiirde võimaluste pärast, rajatakse koos innovatiivsete teadus- ja arendusintensiivsete firmadega kompetentsikeskusi. Tervishoius rahastatakse uusi huvitavaid sekkumisi ja ennetuspoliitikaid, mis aitavad pikendada tervena elatud aastaid. 

Ma ei hakka rääkima 6G-st, tehisintellektist, energiapöördest või võimatusest üldse väljaspool Ida-Virumaad mingitki tööstust arendada. 

Meie üks suur arengupidur

Kui valitsus soovib investeerida, siis tuleks seda teha sinna, kuhu üldiselt erasektoriinvesteeringud ja nendest oodatav efekt muidu ei jõua. Tänases makrokeskkonnas saab iga turukõlbulik äriidee raha, sinna pole riiki tingimata vaja. Jah, Eesti kapitaliturg on veel nõrgukene, aga viimaste aastate tormiline areng on hõlmanud ka siinsete investeerimisettevõtete ja riskifondide kasvu. Eestis on võimalik lihtsasti alustada uut ettevõtet, kaasata raha, arendada ja ettevõte ka maha müüa ning alustada uuesti. 

Tänases makrokeskkonnas saab iga turukõlbulik äriidee raha, sinna pole riiki tingimata vaja.

Kuhu Eestis erakapitali piisavalt ei jõua: alus- ja rakendusteadus, üldharidus, võrdse stardivõimaluse andmine kõikidele lastele, aga ka poliitiline konkurents suurinvesteeringute maaletoomiseks või Eestisse jätmiseks. 

Eesti majandusel läheb praegu tegelikult hästi, isegi kui seda on keset pandeemiat raske uskuda. See ei vaja betooniraha. Eestis on, nagu paljudes teisteski riikides, üks suur arengupidur – erinevate oskustega inimeste krooniline puudus. Seda nii kõige kiiremini ja kõige suuremat lisandväärtust pakkuvas tehnoloogiaettevõtluses kui ka hädavajalikku toidujulgeolekut pakkuvas põllumajanduses ning toidutootmises, tervishoius, teenindussektoris. Igal pool. Inimesi ei ole, oskuseid ei ole. Kui suudame luua suurema kontsentratsiooni inimestest ja oskustest, tuleb ka kasvuhoog, innovatsioon (mis sõltub üheselt talentide kontsentratsioonist ja omavahelistest interaktsioonidest) ja kultuur. 

Kaasettevõtjatest lugejaile lõpetuseks üks meenutus. Kohe, kui uue valitsuse maksurahu läbi saab, algab keskustelu, kuidas iga-aastast defitsiiti lisaks laenurahale ka kasvavate eelarvetuludega paigata. Raha saab võtta sealt, kus seda teenitakse. Reformierakond on Eestis alati armastanud tarbimise maksustamist, teistel suurerakondadel pole tõsiseid ideid üldse olnud lauda panna (Ratase kiituseks: ta küll prooviks maksudebatti alustada, aga pandeemia ja tegelik elu rikkusid selle ära). Kui inimeste toidulauda või kodusid täiendavalt maksustama ei hakata, tuleb raha ära tuua sealt, kus seda on. Teate küll. 

Lugemisaeg 3 min

Koroona süümängud. Poliitikute vastutusest

Kes tunnevad end süüdi, need vabandavad. Jaapani peaminister on vabandanud nii tervishoiusüsteemi madala valmisoleku pärast koroonaga tegeleda kui ka suutmatuse pärast lubatud ajaraamis riiki õigeaegselt riiki elu avada. Moel või teisel on oma rahva ees seoses koroonaäpardustega vabandanud Tšehhi, Ühendkuningriigi, Itaalia, Saksamaa riigijuhid. Rootsis on avalikult nässu läinud koroonaplaani eest vabandust palunud kuningas ise. Selliseid riigijuhte on veel. Viimased uuringud näitavad, et üle 60% prantslastest arvab, et president Macron on läbikukkunud oma koroonastrateegias. Ju on ees vabandamised: järgimisel aastal on seal valimised.

Vabandamisele eelneb süüdistamine. Süüdistamine poliitikas ehk blame games on huvitav valdkond. Võiks öelda, et teoreetiliselt jääb see küsimus politoloogia ja kommunikatsiooni piirimaile, nii et see puudutab mõlemat valdkonda.

Siin võiks esile tuua kolm faktorit.

Esiteks, suurtes kriisides, nagu seda sellised pandeemiad on, eeldatakse poliitikutelt alati otsustavust ja oskust langetada õigeid valikuid. Sellistes situatsioonides ei ole neil lubatud eksida.

Teiseks, on enam kui kindel, et poliitikud saavad sellest aru, et sellistel perioodidel on nad mängimas riskantset mängu.

Ja kolmandaks, praktika näitab, et mõlemad äärmused on ohtlikud – kui poliitikud võtavad enda õlgadele liiga vähe vastutust (ükskõiksus), aga ka sellisel juhul, kui nende vastutuskoorem on liiga suur (ülekoormus).

Briti politoloog Christopher Hood* on välja pakkunud oma nägemuse poliitikute käitumismustritest süümängude puhul ehk kuidas nad üritavad riske juhtida. See tüpoloogia jagab poliitikute võimalikud käitumisvalikud süümängudes neljaks, kusjuures kaks strateegiat on nendest auditooriumile pigem positiivse mõjuga ja kaks negatiivse mõjuga. Positiivse mõjuga strateegiad on sellised, kus poliitik suudab avalikust veenda, et ta käitub proaktiivselt ja targalt. Mõlemat lähenemist võib ka defineerida kui „süü eest ära jooksmise strateegiaid“.

Esimest versiooni on Hood defineerinud kui „teflonmehe strateegiat“, kus mis iganes olukorras poliitiline liider ka ei oleks, näitab ta ennast kui inimest, kellele keeruliste otsuste tegemine ei ole raske ülesanne. See „mänguviis“ on võimalik vaid siis, kui poliitikul on piisavalt autoriteeti. See meenutab Andrus Ansipit käitumismustrit 15 aasta taguses majanduskriisis.

Teine võimalus poliitiku poolt vaadates on süü ära delegeerimine. Muidugi on tegemist riskantse variandiga, aga pahatihti üritavad poliitikud instinktiivselt kasutada just seda strateegiat. Väikeses ja korporatiivses Eestis ei ole seda mängu lihtne mängida. Kõik ju tunnevad kõiki, reeglid on veidi teised kui suurtes ühiskondades. Kuigi on loogiline eeldada, et mida päev edasi, seda rohkem need riskid realiseeruvad ka Eestis. Juba kuu aega tagasi sõnastas Õhtuleht oma juhtkirja järgmiselt: „Milline on Kallase ja Kiige vastutus?“ Mõned päevad tagasi nõudis Eesti Päevaleht oma juhtkirjas radikaalset pööret koroonakommunikatsioonis viidates massvaktsineerimise ebaõnnestumisele. Vastutust on nõudnud Erakond Eesti 200. Delfi küsimuse peale, kes peab vastutama Eesti Vabariigis vaktsineerimisega seotud logistika korralduse ja teavituse eest, vastas peaminister üheselt: Tanel Kiik.

Kaks täiendavat strateegiat on sellised, mida võiks defineerida kui ebaõnnestumise variandid. Väga lihtsalt öeldes üritavad poliitikud teha neid samu asju nagu edustrateegiate puhul – ehk mängida teflonmeest või edukat “süü ära delegeerijat”, kuid erinevatel põhjustel nad ebaõnnestuvad. Ebaõnnestumise tegurid võivad olla seotud nende üldise madala reitinguga, nende üldise vähese usutavusega, aga ka aeg-ajalt puhta juhusega. Hood on neid variante defineerinud kui „süü enda külge kleepimise“ ja „süü tagasipõrke“ variantideks. Elame-näeme, kuidas meie lokaalne süümäng lõpeb.

Selles kriisis on ilmnenud ka üks eriline ja uus teljestik. Nimelt see, et poliitikud on leiutanud uue kollektiivse mooduse süü delegeerimiseks. See maandaja on teadlaskond ja ei ole ka imekspandav, kuivõrd viimase Edelman Trust** (2020) poolt läbi viidud uuringu kohaselt, mille käigus küsitleti üle 10 000 inimese arvamust 10 riigist, selgus, et 85% inimestest usaldab COVID-kriisis teadlasi. 60% inimesi arvab, et poliitikud on COVID-kriisis salakavalad ja omakasupüüdlikult käitunud. Muidugi – nagu näitas Rootsi peaepidemioloogi Anders Tegnelli juhtum, kes aasta tagasi rääkis oma võlustrateegiast ja kuulutas enneaegselt karjaimmuunsust – võivad süümängudes kaotajaks jääda ka teadlased.

Loodetavasti meil nii ei lähe ja süü jagavad omavahel ära siiski poliitikud, kellele me süü kandmise eest ja vastutuse eest palka maksame.

*Hood. C. (2002). ‘The Risk Game and the Blame Game’, Government and Opposition, 37(1), 15-37, at. p.22.
**Edelman Trust Barometer. (2020). Edelman, 19. jaanuar. https://www.edelman.com/trust/2020-trust-barometer

Lugemisaeg 3 min

Vaktsineerimine paneb ettevõtete ja töötajate suhted tõsiselt proovile

Juba mitmeid aastaid üleüldises töökäte nappuses tegutsevate ettevõtjate jaoks on olnud koroonakriisis töö korraldamise erakordselt keeruline, kuid hoopis vaktsineerimine on teema, mis võib väga paljude tööandjate suhted oma töötajatega täiesti pea peale keerata.

Muidugi on möödunud aasta keeruline olnud kõigile, nii isiklikult kui ka tööalaselt. Kuid sellele, kuidas tööandjad on pidanud oma töökorraldust pea iga päev ümber tegema, pole palju mõeldud. Töötajad jäid pidevalt eneseisolatsiooni ja haiguslehele, tekkisid ettevõttesisesed kolded, mis viisid nädalateks töölt eemale terveid osakondasid. Nõudlust ettevõtte teenuse või toodete järele mõjutas aga kriis erinevalt – võib öelda, et enamik ettevõtete puhul jäi see sisuliselt samaks või isegi suurenes.

Vaktsineerimine tähendab tööandjate jaoks tunneli lõpus paistvat valgust, mille poole joostakse suisa ummisjalu.

Vaktsineerimine tähendab tööandjate jaoks tunneli lõpus paistvat valgust, mille poole joostakse suisa ummisjalu. Ettevõtjad koostavad usinalt nimekirju elutähtsate teenuste osutajate kategooria alla kuuluvatest töötajatest ja pommitavad valitsust soovidega, et just nende ettevõte saaks eelisjärjekorras võimalikult palju töötajaid ära vaktsineerida.

Kuid nagu sel nädalal avalikkuse ette jõudnud Olerexi juhtum näitas, siis töötajate soov oma käised üles kerida ja süsti saada pole kaugeltki sama suur ning teema võib kaasa tuua väga suure töötüli. Töötajate jaoks on tegemist äärmiselt isikliku otsusega, mida nad ei ole valmis uisapäisa tegema. Veel vähem tööandja või isegi riigi käsul. Teame ju, et isegi kõik meditsiinitöötajad ei olnud vaktsineerimisega nõus.

Vaktsineerimise teema on ühiskonda lõhestanud juba ammu enne koroonaviiruse saabumist ja vaktsiinide suhtes ollakse skeptilised. „Kas sa oma lapse vaktsineerida lased,“ on küsimus, mida lapsevanemad omavahel isegi teemaks ei julge võtta, sest selle peale võivad väga kiiresti tülli minna ka parimad sõbrad.

Seega ettevõtjad peavad täna koroonaviiruse vastu vaktsineerimise teemaga tegelema palju läbimõeldumalt ja ettevaatlikumalt, kui neile esmapilgul tunduda võib. Töötajatele saab jagada neutraalset informatsiooni, korraldada infopäevi ja arutelusid, kuid lõplik otsus jääb igal juhul töötaja enda teha.

Ettevõtted peavad juhatuse tasemel läbi mõtlema, kas nende ettevõttes on ametikohti, mille puhul on vaktsineerimine hädavajalik. Eesti õiguskeskkond võimaldab vastava töökeskkonna riskianalüüsi olemasolu korral seada ametikohtadele kvalifikatsiooninõue, mis sisaldab ka vaktsineerimist. Loomulikult pole välistatud, et sellise nõude mittetäitmisele järgnev töösuhte lõpetamine võib jõuda sellegipoolest kohtusse, aga esialgsetel hinnangutel on sellise piirangu seadmine teatud ametikohtade puhul võimalik.

Kui koroonaviiruse risk ärile on märkimisväärne, aga erinevatel põhjustel ei ole vaktsineerimise kvalifikatsiooninõudena seadmine hea lahendus, siis tuleks suunata ressurssi inimeste julgustamisele vaktsineerimises osalemiseks. Edukas sisekommunikatsioon on siin kombinatsioon informeerimisest, kompenseerimisest ja suhete hoidmisest.

Mõtlematu tegevusega on siin lihtne tõmmata vesi peale paljude aastate jooksul saavutatud tööandja maine loomisele.

Selge on aga see, et ettevõtte tegutsemine selles kriisis jätab töötajatele pikaks ajaks konkreetse mulje väärtustest, mis ettevõttes valitsevad ning liidritest, kes seda juhivad. Mõtlematu tegevusega on siin lihtne tõmmata vesi peale paljude aastate jooksul saavutatud tööandja maine loomisele.

Lugemisaeg 3 min

Vaktsineerimiseks annavad eeskuju kuulsused

Avalikkusele pole selge, milline on vaktsineerimise tegevuskava, osaliste kohustused ja vastutus ning tegevuste edukust hindavad mõõdikud. Kui Eestis midagi sellist ka leidub, on seda oskuslikult varjatud, kirjutab kommunikatsiooniekspert Ott Lumi.

Ühiskonda korraldatakse kolme funktsiooni kaudu: kommunikatsioon, õigusruum ja raha. Neist kõige odavam on kommunikatsioon, mida kasutavad targad kogukonnad ja mis maksab mitu korda vähem kui hiljem kinnistunud väärarusaamade muutmine.

Näiteks trahvitakse inimesi praegu maski mittekandmise eest, kui veel pool aastat tagasi rääkis osa teadlasi, et mask on mõttetu. Nüüd jääbki üle reageerida meil vaid rahaga, nagu saavad lubada rikkad riigid, kus haiglavoodite nappust pole ja riigieelarve on vahtkummist.

HOIA äpp osutus aga pettumuseks. Saatuslikuks sai puudulik arendajate ja riigi koordineeritud kampaania.

Koroona kommunikatsioonis on kahtlemata kõige olulisem ennetustegevus, et nakatumist madalal hoida. Suurim ennetusprojekt ehk HOIA äpp osutus aga pettumuseks. Saatuslikuks sai algatusele puudulik arendajate ja riigi koordineeritud kampaania. Kulutada vaid 200 000 eurot oludes, kus Eesti reklaamituru maht ulatub aastas üle 150 miljoni euro, paistab olulises kriisis naeruväärselt odav. Lisaks on teada, et vene sihtgrupp liigub eeskätt sotsiaalmeedias ja vaadatakse riigi keskmisest enam Youtube’i. Neid kanaleid kasutati aga väga puudulikult.

See-eest põhines Soome analoogi Koronavilkku edu nii heal tootel kui ka ühisel kommunikatsioonil riigi terviseameti ja erasektori koostöös. Põhjanaabreid on aidanud suur usaldus riigi vastu, valmidus ise kriisi lahendamises osaleda ning edukalt ellu viidud ulatuslik reklaamikampaania.

Praegu peaks kommunikatsiooni teravik olema suunatud vaktsineerimisele. Avalikkusele pole aga selge, milline on vaktsineerimise tegevuskava, osaliste kohustused ja vastutus ning tegevuste edukust hindavad mõõdikud. Kui Eestis midagi sellist ka leidub, on seda oskuslikult varjatud, nii nagu ka vastavate mõõtmiste tulemusi.

Jaanuari keskel avaldatud elanikkonna küsitlusuuringust selgus, et 47 protsenti vastanutest olid vaktsineerimise suhtes ebakindlad. Nii suure kõhklejate arvuga oleks pidanud käivitama ulatusliku üleriigilise kampaania, mitte üksikute arvamuslugude avaldamise. Lisaks jääb arusaamatuks, kus ja kuidas kõnetatakse eesti keelt emakeelena mitte rääkivaid elanikke. Õdede ja hooldajate kaitsesüstimine ning küsitlusuuringud näitasid selgelt, et vaktsineerimises on kõhklejaid rohkem just selles grupis.

Seevastu kirjutas Põhjarannik jaanuari lõpus, et Ida-Virumaal algab vaktsineerimise kommunikatsioon alles mais. Varem ei olevat nagunii riigis piisavalt vaktsiine. Ja seda olukorras, kus on teada, et vaenulikud jõud tegelevad väärinfo levitamisega fookustatult just venekeelses sihtrühmas. Käib aktiivne kihutustöö Sputniku vaktsiini poolt ja Euroopa Liidus müügiloa saanud vaktsiinide vastu.

Varasem kogemus näitab, et kommunikatsioonis toob edu eeskujudel rajanev, täpselt sihitud tegevus. Hea näide pärineb Ameerika Ühendriikide lastehalvatuse kampaaniast, mis tehti mitmes laines ja kus sõnumeid edastasid ühiskonnas lugupeetud inimesed, nagu Frank Sinatra, Elvis Presley ja Ella Fitzgerald.

Eestis võiks venekeelse sihtgrupi teavitamisse samuti kaasata tuntud inimesi, olgu Anne Veskit või Mihhail Kõlvartit, kedagi, keda usaldatakse.

Ka siiani Covid-19 teemal kõige edukamaks peetav Austraalia vaktsineerimise kampaania «Ohutu, efektiivne ja tasuta», mis maksis 24 miljonit dollarit (15,4 miljonit eurot), tugineb positiivsetele eeskujudele. Riigis elab koos palju rahvusi. Põlisaustraallastele tuli läheneda teisiti: kohalikus kogukonnas austatud kõneisikud kasutasid sõnumite edasiandmiseks sotsiaalmeediat.

Kas puu kukub siis, kui me seda kuuleme-näeme, või piisab poliitiku kirjeldusest, kuidas puu kukkus?

Teiste hulgas keskendus valitsus eraldi ka 30. eluaastates naistele, kel suurem tõenäosus rasestuda. Tulemuseks tõusis noorte naiste sihtrühmas 15 protsenti nende arv, kes pidasid vaktsineerimist täiesti ohutuks. Väärinfo ümberlükkamiseks kasutati aktiivselt «sotsiaalset kuulamist»: sotsiaalmeedias prooviti tabada gruppe, kelle levitatud valed väited korrigeeriti esimesel võimalusel.

Ilma vaktsineerimise detailse plaanita ei ole kasu ka ägedast kommunikatsiooniplaanist. Tervise- ja tööminister on justkui väljendanud mõtet, et vaktsineerimise plaan on ammu kusagil olemas. Aga kas puu kukub siis, kui me seda kuuleme-näeme, või piisab poliitiku kirjeldusest, kuidas puu kukkus?

Jääb üle ennast lohutada, et me pole üksi. Olukord Lätis sarnaneb Eestiga nii vaktsineerimise sisus kui ka kommunikatsioonis, aga vaid selle vahega, et lõunanaabrite poliitikud kiruvad avalikult ametnikke nimeliselt ning on haldussuutmatuse eest rahva ees vabandanud.

Lugemisaeg 2 min

Ott Lumi: poliitika ja perekond

Teema Valitsussuhted

Artikkel ilmus esmakordselt väljaandes Edasi 3. juulil 2020.

Sellel nädalavahetusel toimub Eestis esmakordne partei liidri tõrviku üleandmine isalt pojale. Iseenesest ei ole ju toimumas midagi illegaalset, aga sellega seoses võiks arutleda veidi poliitiliste dünastiate üle demokraatia tingimustes.

Üldisemalt vaadates on poliitiliste dünastiate põhiline tunnusjoon otsustusprotsessi mitteformaalsus, see toob endaga kaasa mitmeid eripärasid. Muide, otsustusprotsessi mitteformaalsus ei pruugi olla ainult perekondlik fenomen. See võib olla seotud ka olukorraga, kus isik, kes ei ole otsustushierarhias selles positsioonis, et täita teatud tasemel funktsioone, adekvaatselt asetatud. Huvitava näitena siinkohal meenub Margaret Thatcheri pressisekretär Bernard Ingham, keda Thatcheri valitsuskabineti liikmed kadestasid, kuna väidetavalt kuulas Thatcher just tema nõuandeid ka erinevate valdkonnapoliitikate osas (Ingham teenis Thatcherit 11 aastat ja ta löödi rüütliks samal ajal, kui Thatcher astus tagasi).

Poliitilisi perekondi Eestis leidub, aga on küsitav, kas me saame rääkida Eesti puhul poliitilistest dünastiatest, kuna üldiselt demokraatia tingimustes eeldaks poliitiline dünastia vähemalt kolme põlvkonna pikkust vereliini. Niimoodi, et Kallastel, Helmedel ja Savisaartel on veel ühe põlvkonna jagu vaja pingutada. Muidugi on riike, kus latt on veel oluliselt kõrgemal. Näiteks Ameerika Ühendriikides loetakse päris poliitilisi dünastiaid olevat kokku neli. Need on Adams’id, Harrison’id, Roosevelt’id ja Bush’id – kõikidel nendel on olnud vähemalt oma perekonnas ette näidata kaks presidenti. Ameerika mõttes loetakse poliitilisi dünastiaid kokku olevat ca 40, nendest tuntumad viimastest aegadest kahtlemata Kennedy’id, Clinton’id (Bill Clintoni onu kuulus Arkansase osariigi esindajatekotta). Või näiteks Cheney’id, kelle perekonnas teatavasti Dick Cheney oli Bush noorema asepresident ja kelle tütar on praegu ühendriikide esindajatekoja liige.

Muidugi, Euroopa mõistes on poliitilised dünastiad hoopis teise tähendusega võrreldes Kagu-Aasia riikidega, kus selle vastu võitlemine on, võiks öelda, omaette teadusharu. Kõige markantsemaks läiteks loetakse Filipiine. Sealset poliitilist keskkonda kirjeldatakse, kui totaalselt erinevate dünastiate kontrollitavat keskkonda, mida kontrollivad seitse perekonda. Selline veider miks on tekkinud läbi korporatiivse poliitilise kultuuri, ulatusliku korruptsiooni ja ülimalt korporatiivse ühiskonnamudeli, mille juured on koloniaalajastus. Sealsed poliitilised süsteemid on jõudnud nii kaugele, et näiteks Indoneesia (suuruselt maailma kolmas demokraatia) puhul on vastuvõetud eriseadus, mis keelab parlamendi liikmete lähisugulastel olla ükskõik millises avalikus ametis rohkem kui neli aastat.

Aga üldiselt on poliitiliste perekondade teke sotsiaalkultuuriline fenomen, mille vastu võitlemine on suhteliselt viljatu tegevus.

Aga üldiselt on poliitiliste perekondade teke sotsiaalkultuuriline fenomen, mille vastu võitlemine on suhteliselt viljatu tegevus.

Mis seda fenomeni tingib? Keskkondades, kus valimiskampaania korraldamine on ülikulukas, mängib kindlasti suurt rolli raha (USA). Kagu-Aasia ja Ladina-Ameerika ühiskondades, millede puhul me räägime suurest korruptsioonist ja kastisüsteemist, mängib rolli lisaks rahale ka hierarhilise ühiskonna probleem, mis tingib selle, et avalikule otsustamisele on juurdepääs väga piiratud. Isegi igal pool Euroopa Liidus kehtib printsiip, et avaliku otsustamise juurde on parem juurdepääs teatud koolide lõpetajatel.

Näiteks Prantsusmaa puhul on ülikooli École nationale d’administration vilistlased. Suur osa prantsuse presidente, sh Chirac, Hollande, Macron ja Giscard d’Estaing, rääkimata peaministritest, kellest suur osa on selle kooli vilistlased. Olgugi, et Prantsusmaal on kõige etatistlikum riigi valitsemistraditsioon, on haridustaust poliitiliste dünastiate puhul alati oluline. Ja loomulikult mängib poliitikas alati suurt rolli isiku bränd. Selles mõttes on isikul, kelle perekonnanimi on näiteks Meri või Rüütel, eelis alati isikute ees, kelle nimi on näiteks Kuusk või Kask. Tean seda omast käest, kuna olen ise pea 20 aastat tagasi olnud ise ühe eksperimendi juures, kus sai palutud kandideerida ühel Eesti Vabariigi presidendi nimekaimul, kes võttis ilma igasuguse kampaaniata kohalikel valimistel ca 400 häält.

Muuseas, poliitiliste perekondade puhul eksisteerib ka üks suur risk – pojad ja tütred ei pruugi olla alati nii edukad, kui nende vanemad.

Lugemisaeg 5 min

Andreas Kaju: riik, mis on ja ei ole ka

Artikkel ilmus algselt ajakirja Hea Kodanik suvenumbris.

Koroonakriis näitas hästi, et Riik, suure algustähega, on nagu kvantmehaanika nähtus, mis korraga on olemas ja siis nagu ei ole ka. Ta ilmub, kui me seda tahame ja sellesse usume, anname sellele eluõiguse ja legitimatsiooni – ja hajub nagu miraaž, kui me sellesse enam ei usu ja sellele vastavalt ei käitu.

Vaieldamatult on kogu aeg olemas valitsus, täitevvõim koos sellele omaste sunnimehhanismidega, et jõustada ühiskondlikku kokkulepet, põhiseadust ja teisi seadusi, seda tasakaalustavad rahva tahet kraadiv ja peegeldav seadusandja ning õigust mõistev kohtuvõim.

Samas on Eesti objektiivselt – ka majanduse reaalset toimimist numbriliselt iseloomustades – riik, kus valdav enamik siin elavatest inimestest toimetab iga päev täiesti sõltumatult täitevvõimu olemasolust, kui mõned elementaarsed avalikud teenused välja arvata. Avalike teenustegi toimimine on muutunud tehnoloogia toetaval moel niivõrd iseenesest mõistetavaks, et lihtsam on neid mitte märgata, kui neist numbrit teha. Need on rohkem taustaprotsessid, mis jooksevad ilma kasutaja sekkumiseta.

See kõik teenib ühiskonda, milles dominantse osa moodustab Eesti rahvas. Need on inimesed, kes tunnevad ühtekuuluvust selle maa ja ennekõike teiste kaasmaalastega; kelle vahel on lõpuni tabamatu ühisosa, mida aitab kodeerida ja dekodeerida eesti keel ja väiksemale osale rahvast ka kultuur ja kitsamad tähendused.

Mida õpetas kriis riigi kohta

Riigiks muutume me kõik koos alles hädades, konflikti- ja sõjaoludes. Ühised raskused konsolideerivad valitsuse, seadusandja, kohtuvõimu ja rahva. Need on need kaduvad hetked, kus meie kõikide muidu isepäine ja oma eludele pühendunud aktiivsus tardub hetkeks ning oleme valmis end allutama enda elushoidmise asemel kõikide elushoidmise imperatiivile.

Nii oli koroonakriisi esimeses, nüüdseks läbitud eriolukorra etapis midagi lohutavat nii suurema riigi toetajaile kui ka neile, kelle esimene instinkt on riikliku sekkumise puhul skeptiline ja tõrjuv olla. Kõigepealt näitas Eesti rahvas üles valmisolekut juhinduda riigi terve mõistusega kooskõlas olevatest käitumissuunistest siis, kui see oli hädavajalik. Täpselt samamoodi olid inimesed nendest ammu loobunud, kui valitsus kabinetiistungitel alles uusi võimalikke korraldusi ja piiranguid arutas (neist siiski omavahelise debati tulemusena loobudes, tuleb tunnustuseks öelda).

Riigiks muutume me kõik koos alles hädades, konflikti- ja sõjaoludes.

Kõige ilmsem oli probleem niinimetatud 2+2 piiranguga: valitsus ja teadusnõukoda arutasid juuni teises pooles, kas ja kuidas muuta piirangut oludes, kus Eesti inimeste valdav enamik käitub juba poolteist kuud viisil, mis sellise piirangu olemasolu eitab. Nii nägime eriolukorras riigi toimimise ulatust ja ühtlasi selle piiratust. Olid hetked, mil valitsus ja eriolukorra suunised talitasid inimesi otsekui oheliku otsas, kuid valitsuse võime rahva tähelepanu ja soovitud käitumist pikaajaliselt hoida olid ootuspäraselt kehvapoolsed.

Eesti on oma põhiseaduselt ja praktilise poliitika traditsioonidelt liberaalne (see ei tähenda progressiivsust, ka konservatiivsuse eluõigus toetub samadele põhimõtetele) demokraatia – rahvuse ja kultuuri püsimise eesmärkideks oleme valinud tee, mis toetub sellesse rahvusse kuuluda soovijate individuaalsete õiguste ja vabaduste austamisele. Enamikku avalikku korda puudutavat tagame Eesti riigis inimeste enda käitumisotsuste ja -valikute kaudu. Eesti jalakäija ootab punase tule taga tee ületamist ka siis, kui autosid ei ole ja keegi ei vaata. Seda kõike täiendab väikeriigi omapärast tulenev – me ei saagi endale teistsugust riiki lubada kui inimeste enda tervele mõistusele toetuv.

Ka Eesti valitsuskoalitsiooni enamus tunnetas kriisi ajal riiki sarnaselt. Et isegi, kui me teame, et viirus õnnestuks peatada siis, kui elu Eestis 21 päevaks täielikult peatada ja jõustada seda vajadusel Kaitseliidu ja sõjaväe kasutamisega, siis ei ole Eesti avalikkus valmis midagi sellist sallima. Otsus peegelduks asjaosaliste jaoks järgmistel valimistel ootuspärasest kehvemate tulemustega.

Sellegipoolest on inimesed valmis vastuvaidlemata täitma lühiajaliselt korraldusi ja käitumissuuniseid, mis kattuvad nende isikliku ohutunde ja -tajuga. Selline olukord kehtis nädalaid – ettevõtted ja kodanikud viisid oma kontaktid miinimumini, Tallinna tänavate liiklustihedus kahanes välireklaamifirma JCDecaux mõõtmiste kohaselt kiiresti poole võrra ja nii edasi. Probleem seaduskuulekusega tekkis aga kohe, kui inimeste individuaalne ohutaju ei kattunud enam selle tõsidusega, mida eriolukorra juhi korraldused justkui eeldasid, ning piirangud ja tegelik käitumine hakkasid kiiresti ja kasvavas tempos lahknema.

Selles ei ole midagi halba – vastupidi – inimesed mõtlesid oma peaga ja käitusid parima teadaoleva informatsiooni valguses enam-vähem mõistlikult. Valitsus, selle asemel et vastu pressida, asus hetkelise peataoleku järel pigem otsima võimalusi piiranguid leevendada, kuigi oli kuulda parteide erimeelsustest (iga poliitikahuviline mõtleb oma peaga välja, kes parteidest tugevamaid piiranguid ja kes kodanike usaldamist eelistas).

Muide, minu ettevõte tellis omal algatusel Norstatilt uuringu, mille tulemused näitasid, et peaministri selgitused olid koroonaviiruse teemadel usaldusväärsemad kui juhtivate terviseametnike või ajakirjanduse omad – vähemalt seni, kuni Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuhiks määrati Arkadi Popov. Teleuudised olid veidi usaldusväärsemad kui meediaportaalide omad; pisut üllatav oli, et ajalehtede usaldusväärsus oli sama, mis meediaportaalide oma – inimesed ei tee neil enam kvalitatiivset vahet.

Valitsus ja vabakond

Aktiivsete kodanike meeli on kütnud küsimus, kas praeguse valitsuse ajal on miski riigi ja kodanikuühiskonna suhtes teisiti. Kahtlemata, sest valimistel on tagajärjed ja selle üle saab ainult hea meel olla, kuivõrd see läks inimestel vahepealsetel aastatel meelest ära. Valitsustel on prioriteedid ja kodanikuühiskonna toetamise alused ei ole selline teema, mis saaks eksisteerida väljaspool valitsuse tegutsemisulatuse piire. Teisalt, mitte midagi pole muutunud, kui kõrvale jätta mõningad erimeelsused vabaühendustega kodanikuühiskonna poliitika elluviimise ametkondliku korraldamise aspektides. Veel.

Kõige käegakatsutavam muutus on osas ministeeriumites ametnike seas leviv ebakindlus. Üldiselt on Eesti halduskultuuris väljakujunenud arusaamad, mida üks või teine partei Eestis ajab (maailmavaade ja nüansseeritumadki eelistused) ning mida täiendavalt raamistavad koalitsioonilepe ja valitsuse tegevusplaan. Kuivõrd praeguse valitsuse sündi tähistav lepe toetub väikesele ühisosale, on seal kirjas olevast olulisem see, mida seal kirjas ei ole. See tekitabki osas ministeeriumites ebakindlust ja spekulatsioone, sest raske on poliitiliste juhtide tahet täpselt aimata. Kui aga igas küsimuses peab käima seda tahet ministri kabinetist hankimas, siis hakkavad teemad kuhjuma ning paljudes küsimustes peatub edasiminek sootuks.

Kui aga igas küsimuses peab käima seda tahet ministri kabinetist hankimas, siis hakkavad teemad kuhjuma ning paljudes küsimustes peatub edasiminek sootuks.

Pikaajaliselt ei ole jätkusuutlik olukord, kus avalikus halduses peaks ametkond igas üksikküsimuses käima igaks juhuks poliitiliselt juhtkonnalt suunist, nõusolekut või tagasisidet küsimas. Sellistes võimupüramiidides kuhjuvad allkirjastamata otsused ministri lauanurgale juba nädalatega. Isegi klassikaliselt ja hädavajalikult hierarhilistes organisatsioonides nagu sõjavägi on juhtimine tänapäeval doktrinaalselt teistsugune: sõjaolukorras väljendavad strateegilise tasandi juhid oma Tahet – mida nad soovivad operatsiooni tulemusena saavutada – ning taktikalised juhid langetavad selleni jõudmiseks kiiresti muutuvates oludes lahingutandril ise otsuseid. Teisiti pole tänapäeval enam juhtida võimalik.

Igas valitsuses on omanäoline ka poliitiliste konfliktide lahendamise kultuur ja mehhanismid. Koalitsioonis, kus kokkulepitud ühisosa on väike ja paljud siiski lahendamist vajavad küsimused on leppest välja jäänud, on just see, tihti mitteformaalne protsess väga oluline. Teisalt on elu näidanud, et mitmes küsimuses pole ka nendest mingit kasu, kui vastasseis on sügavalt ideoloogiline.

Eestis ei sõltu täiskasvanud inimese hakkamasaamine rahulikul ajal valitsusest ega selle suvast. Sama peaks kehtima ka kodanikuühiskonna kohta, ainult et veel enam – kodanikuühiskonna mõte peaks olema tõsta kogukondade autonoomse toimimise võimalikkust, et me saaksime alati hakkama üksteise panustele toetudes. Üks võimalus mõelda kodanikuühiskonna tugevusest on kujutada ette, mis juhtub siis, kui valitsuse (poliitilise juhtimise) toimimine nupust välja lülitada. Nagu Belgia Kuningriigis, kus aastatel 2010-11 ei suudetud üha veninud koalitsiooniläbirääkimistel toimivat valitsust moodustada 589 päeva.

Mis seal siis juhtus? Mitte midagi ei juhtunud. Kas me oleksime rahul pildiga, mis avaneks meile Eesti kodanikuühiskonnast väljalülitatud valitsuse tingimustes? Veel enam, kas te usute mind, kui ma ütlen, et väga paljud asjad, mis ka käesoleva valitsuse toimimise juures vähemalt pealtnäha kodanikuühiskonna ühendusi häirivad, hajuvad taanduva uduna raba kohalt kohe, kui neid lihtsalt enam mitte uskuda? See on ka palju tervislikum viis elada.

Mõistagi, praktiline elu on paljude mittetulunduslike kodanikuorganisatsioonide jaoks sootuks teistsugune kui ideaalplaanis. Nende toimimine sõltub riigist, selle suvast ja heatahtlikkusest kordi enam kui tavalise inimese oma. Paljude ühingute tegutsemine on üheselt seotud eri ametkondade valmidusega ühiskonda usaldada; loovutada kodanikele tagasi õigus ja võimalus ise ühes või teises eluvaldkonnas seni vaid riigi pärusmaaks peetud teenuseid korraldada.

Sellegipoolest peaks nii kodanikuühendused kui ka nende huvikaitse soovima igal juhul vältida olukorda, kus poleks enam vahet, kas tegu on eraõiguslike mittetulundusühingutega või lihtsalt täitevvõimu kuluefektiivsete käepikendustega. Õige tasakaalupunkti otsimine täitevvõimu-partnerluse ja autonoomse tegutsemise vahel ongi üks kodanikuühiskonna suuremaid väljakutseid.

Lugemisaeg 4 min

Saunas on lobi keeruline reguleerida

Teema Valitsussuhted

Artikkel ilmus esmakordselt väljaandes Äripäev 24.04.2018.

Kapo viimases aastaraamatus taas tõstatatud küsimus lobitegevuse reguleerimise vajalikkusest taandub ühiskonna poliitilisele kultuurile, kuid suurem korrastatus tuleks kindlasti kasuks, kirjutab valitsussuhete konsultant Ott Lumi.

Lobitegevuse puhul on oluline markeerida esmalt seda, et tegemist on ühe nõustamisvaldkonnaga, millega tegeleb näiteks Brüsselis ca 25 000 inimest ja Washingtonis ca 15 000 inimest. Seadused ja regulatsioonid mõjutavad väga paljusid ettevõtlusvaldkondi. Esirinnas võiks loetleda toidutööstust, ravimitööstust, põllumajandust, IT-valdkonda, relvatööstust, klassikalist tööstust jne, jne. Ettevõtted konkureerivad tihedalt ja reeglina mõjutab neid ühe olulise tegurina ka regulatiivne keskkond. 

Valitsussuhete eksperdid ja nõustajad on inimesed, kes teavad, kuidas regulatsioonid sünnivad, kes neid teeb ja kuidas nende valmimist seirata ja vahel ka mõjutada. Regulatsioonide lobistamine on seega väga vana eluala. Probleem on ebaseaduslik lobitegevus. Seda on riigid ja rahvad üritanud vastavalt oma keskkondlikele eripäradele reguleerida. Näiteks ka meie justiitsminister (toona Urmas Reinsalu – toim.) esines seisukohavõtuga, et lobitegevust peaks paremini reguleerima ja lubas ideed selle tegemiseks välja käia. Ka kaitsepolitsei viimane aastaraamat räägib varjatud lobitegevusest ja selle tähtsusest, et kõik poliitika mõjutustegevused oleksid päevavalgel ja avalikud. 

Mina olen valitsussuhete praktik ja ka teoreetik. Olen Eesti esimese vastava ülikooli loengukursuse autor ja kirjutanud mõningaid akadeemilisi artikleid antud valdkonnas. Kuid ennekõike olen valitsussuhete praktik. Olen varsti juba kümmekond aastat ettevõtteid regulatiivsetes küsimustes nõustanud, nii kodumaiseid kui ka välismaiseid ettevõtteid.  Valdkonna praktikuna arvan, et mõistlik regulatsioon oleks kahtlemata kõikide päevavalgel tegutsevate normaalsete nõustajate ühishuvi. Ainult et on üks suur aga. Nimelt, mõtet on tõesti ainult sellisel regulatsioonil, mis aitab reaalsele poliitika mõjutamise avalikustamisele tegelikult ka kaasa ning mida kõik toimijad on valmis aktsepteerima

Mõtet on tõesti ainult sellisel regulatsioonil, mis aitab reaalsele poliitika mõjutamise avalikustamisele ka tegelikult kaasa ning mida kõik toimijad on valmis aktsepteerima.

Kolm võimalust reguleerimiseks

Laias laastus eksisteerib kolm põhilist lobitegevuse reglementeerimise traditsiooni. Esimene on Põhjamaade variant. Sealsetes ühiskondades on lobi reguleerimist arutatud pikalt, kuid üldine konsensuslik arusaam on, et sellise tegevuse reguleerimine on oht sõnavabadusele. Loomulikult, seda Põhjamaade positsiooni peaks vaatama koostoimes faktiga, et Põhjamaade korruptsioonitaju on maailma parim ehk nendes ühiskondades aetakse poliitikat ausalt ja eksisteerib üldine arusaam, et ka poliitika mõjutamine võiks ka olla aus. Siin räägime siis ühiskondadest, kus arvatakse, et poliitika tegemine ja otsustav mõjutamine ei pea mitte ainult olema aus, vaid ka näima läbipaistev. 

Teise rühma liigitatakse reeglina Kesk-Euroopa riigid. Seal on lobi reguleerituse pilt suhteliselt kirju. Klassikalise lobitegevuse regulatsioonid eksisteerivad vaid Prantsusmaal ja Austrias, põhiline on eneseregulatsioon. 

Lobitegevuse reguleerimisel on esirinnas Ida-Euroopa, kus näiteks Leedus, Sloveenias, Poolas on jäigalt kirja pandud lobireeglistik. Näiteks Leedu puhul on sellel ka väga spetsiifiline taust. Nimelt Leedu Euroopa Liidu läbirääkimiste põhitakistus oli omal ajal suur väljakutse võitluses korruptsiooniga ja seepeale soovitati Leedule Ameerika konsultante, kes kirjutasid Leedule ameerikaliku lobiregulatsiooni ühes atesteeritud lobistidega, kes peavad läbima julgeolekukontrolli, jäiga aruandluse jne, nagu see on Washingtonis kombeks. Sarnane on ka lobiregulatsiooni taust Poolas. Ida-Euroopa kogemus räägib sellest, kuidas üldist korralagedust proovitakse lahendada läbi regulatsiooni, mis meenutab kirvega kure jahti. 

Kokkuvõttes on niinimetatud väga jäigad lobiseadused vastu võetud kuues Euroopa Liidu liikmesriigis (2018 aasta seisuga – toim.). Kümnes riigis on nn pehmed regulatsioonid, mis tähendab peamiselt eneseregulatsiooni nõustajate poolel. Ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriikides puudub nii eneseregulatsioon, riiklik regulatsioon kui ka lobiregister. Nende riikide seas on ka näiteks Eesti*, Soome, Läti, Taani ja Rootsi. 

Lobi sõltub kultuuritaustast

Üldiselt arvatakse võrdlemisi konsensuslikult, et poliitika ebaseaduslik mõjutamine ehk erinevad korruptiivsed tegevuse vormid on olemuselt ja taustalt paljuski kultuurilised fenomenid. Näiteks Ameerika Ühendriikides on lobitegevuse reguleerimine pidevaks teemaks viimased 100 aastat. Ameerika Ühendriikide esimene lobiregulatsioon ehk seadus võeti vastu juba aastal 1946. Sellest ajast on kõikide föderaalvalimiste üks teema olnud lobiregulatsiooni täiendamine, muutmine karmimaks, läbipaistvuse suurendamine jne. See seadus üritab reguleerida nii poliitika subjekte ehk lobiste ja lobeeritavaid kui ka poliitika objekte ehk küsimust, kellel on õigus mingite konkreetsete seadus- või määruseelnõude koha pealt kaasa rääkida ja kellel mitte.

Ka 2016. aasta USA presidendivalimistel oli lobireeglite teema päevakorras. 2017. jaanuaris jõustas president Trump rea uusi lobireegleid, muu hulgas kaheaastase perioodi, mille jooksul ametnikud ei tohi kliente nõustada samal teemal, millel ise varem töötasid, ja viieaastane keeld lobeerida sama asutust, kus nad varem on töötanud**.

On omaette küsimus, mida me saaks saavutada, kui hakkaks Eestis valitsussuhete nõustamisteenust või siis lobiteenust reguleerima. Nagu näitab rahvusvaheline praktika, ei ole mitte mingit mõtet hakata sellega tegelema ratsaväerünnaku stiilis. On ka küsitav, kui mõjusad seesugused regulatsioonid üleüldse oleks. Asjakohane debatt Soomes on jõudnud järeldusele, et ühiskonnas, kus tegelikud otsused sünnivad saunas, ei ole parlamendi juurde loodud registritel ja muul säärasel eriti mõtet.

Suurem korrastatus tuleks kasuks

Siiski, valdkonna praktikuna möönan, et suund valdkonna korrastatuse poole võiks olla eesmärk. Esiteks on positiivne see, et aastate jooksul on valitsussuhete professionaalsete nõustajate ring oluliselt suurenenud, mis tähendab ka seda, et hakkab tekkima teenuse kvaliteedi horisontaalne kontroll. Paarist asjast võiks alustada juba puht märgilises mõttes.

Esiteks, ma arvan, et parlamendi juures tegutsev vabatahtlik register oleks poliitilise kultuuri mõttes progressiivne. Saksamaa kogemus, kus selline register vabatahtlikuna eksisteerib 1972. aastast saati, seda kinnitab.

Teiseks võiks kaaluda mingit sorti toimingupiirangute seadmist ametnikele ja poliitikutele, et nad vahetult pärast avaliku ameti kandmist ei hakkaks teatud valdkondades nõustajana tegutsema. See võiks olla ka asi, millel on praktiline mõõde ja mis kahtlemata tugevdaks poliitilist kultuuri. Aga ennekõike on siiski oluline õiguskuulekus ja poliitiline kultuur.

*Alates 2021 kevadest on Eestis vastu võetud lobistidega suhtlemise hea tava. Muuhulgas kohustab see ministeeriume ning riigiasutusi avaldama ministrite ja tippametnike kohtumisi huvirühmadega.

** Vahetult enne oma ameti lõppu tühistas Trump antud reeglid.

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.